Dział: MENEDŻER

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Rodzaje dokumentów wydawanych przez władze RP uprawniające cudzoziemców do legalnego zatrudnienia w polsce - Warunki wstępne legalnego zatrudnienia

Zatrudnienie obywateli państw trzecich, a więc obywateli krajów nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który zrzesza kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein, co do zasady wymaga posiadania odpowiedniego dokumentu uprawniającego do legalnej pracy na terenie RP.

Czytaj więcej

Zaangażowanie pracownika w tworzenie marki pracodawcy. Jak pracownik staje się ambasadorem

Zaangażowany pracownik to skarb. Pracownik jednak nie tylko może i powinien angażować się w wykonywanie swoich codziennych obowiązków. Może też stać się ambasadorem naszej marki.

Czytaj więcej

Pozyskanie pracowników jest obecnie dużym wyzwaniem dla branży logistycznej

W obecnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa mierzą się z licznymi wyzwaniami. Według danych z raportu „Logistyka w Polsce” (Manpower Group, 2021) 34% ankietowanych reprezentantów obszaru logistyki jako jeden z kluczowych problemów, przed którym stoi branża, wskazuje brak wykwalifikowanej kadry (obsługa magazynu, transportu, zaopatrzenia itp.).

Czytaj więcej

400 m² efektywnego centrum logistycznego zaprojektowanego przez Dematic. Automatyzacja magazynu

Na takiej niewielkiej powierzchni Dematic wdrożył wysoce efektywne rozwiązanie obejmujące system Multishuttle oraz strefę kompletacji zamówień z systemem put-to-light pod spodem.

Czytaj więcej

Prowadzenie trudnych rozmów i udzielanie feedbacku jako skuteczne narzędzie budujące zaufanie do przełożonego. Jak rozmawiać z pracownikiem?

Kiedy słyszymy słowo feedback, trudna rozmowa i zaufanie w jednym zdaniu – może wydawać się to niemożliwe, jednak to zjedzenie przysłowiowej beczki soli sprawia, że rodzi się zaufanie i szczera relacja.

Czytaj więcej

Ekologiczny Kanał Gliwicki już po modernizacji - rozmowa

– Kanał Gliwicki ma już parametry drogi wodnej III klasy i dąży do osiągnięcia V klasy drogi wodnej – mówi w rozmowie z Januszem Mincewiczem Marcin Jarzyński, p.o. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W 2024 r. Kanał Gliwicki będzie alternatywą dla transportu drogowego i kolejowego.

Czytaj więcej

Jak w ostatnich latach zmienił się polski rynek magazynowy? - Rozmowa

– Polski rynek magazynowy zawsze był atrakcyjny dla klientów ze względu na znacznie niższe koszty operacyjne niż w pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej – mówi Artur Malarski, dyrektor logistyki kontraktowej w ROHLIG SUUS Logistics, w rozmowie z Januszem Mincewiczem.

Czytaj więcej

Zmienia się funkcja spedycji - Rozmowa

Akcesja Polski do UE otworzyła przed naszymi przewoźnikami samochodowymi niespotykane dotąd możliwości rozwoju – mówi Marek Tarczyński, prezes Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w rozmowie z Januszem Mincewiczem.

Czytaj więcej

Jesteśmy ekspertem w swoim segmencie - Rozmowa

Wąska specjalizacja sprzyja rozwojowi biznesu – mówi Ellina Lolis, wiceprezes zarządu JF Hillebrand Poland w rozmowie z Alicją Kostecką.

Czytaj więcej

KOMENTARZ EKSPERTA: Synergia deweloperów, inwestorów i właścicieli gruntów

Pomimo dobrego początku roku na rynku gruntów inwestycyjnych, zawirowania polityczne, ekonomiczne i gospodarcze, z którymi mamy do czynienia na przestrzeni ostatnich miesięcy, nie pozostają bez wpływu na aktywność inwestorów. Chwilowe wstrzymanie procesów, na podobnym poziomie jak w przypadku marca i kwietnia 2020 r., kiedy to pandemia COVID-19 dotarła do Polski, nie oznacza jednak całkowitego zastoju. Inwestorzy i deweloperzy, szukając najlepszych rozwiązań na realizację inwestycji w obecnym czasie, coraz częściej decydują się na sprzedaż pośrednią i podejmują współpracę w formule joint venture.   

Czytaj więcej

Jak być świadomym liderem?

Książka jest wynikiem wieloletniej współpracy autorki będącej coachem w zakresie przywództwa oraz Isao Yoshino, jednego z liderów Toyoty. Ich przyjaźń, rozmowy i wyciągane z nich wnioski pozwoliły stworzyć opowieść o znaczeniu ciągłego uczenia się i wartości przywództwa skoncentrowanego na ludziach.

Czytaj więcej

E-commerce motorem rozwoju cargo lotniczego - Jesteśmy liderem w regionalnych przewozach towarowych

Z Arturem Tomasikiem, prezesem lotniska w Pyrzowicach i prezesem Związku Regionalnych Portów Lotniczych, rozmawia Janusz Mincewicz.

Czytaj więcej