Dołącz do czytelników
Brak wyników

MENEDŻER

20 października 2022

NR 5 (Wrzesień 2022)

Ekologiczny Kanał Gliwicki już po modernizacji - rozmowa

0 28

– Kanał Gliwicki ma już parametry drogi wodnej III klasy i dąży do osiągnięcia V klasy drogi wodnej – mówi w rozmowie z Januszem Mincewiczem Marcin Jarzyński, p.o. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W 2024 r. Kanał Gliwicki będzie alternatywą dla transportu drogowego i kolejowego.

Kierowany przez Pana Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach od kilku lat inwestuje w modernizację Kanału Gliwickiego. Jaki jest ich koszt?

POLECAMY

Modernizacja śluz Kanału Gliwickiego zakończyła się w 2021 r. wraz z oddaniem do użytkowania ostatnich modernizowanych śluz żeglugowych na tej drodze wodnej: Sławięcice i Nowa Wieś. Koszt ich modernizacji wyniósł ponad 70 mln zł. Zadanie to zrealizowaliśmy przy dofinansowaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014–20. 

 

Marcin Jarzyński, p.o. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 

Czy Kanał jest już w całości zmodernizowany?

Po upływie roku od ukończenia potężnego zakresu projektu, dziś ze spokojem mogę przyznać, że dzięki wykonanym pracom dysponujemy w pełni sprawnym, efektywnym i bezpiecznym szlakiem żeglugowym, który służy jednostkom pływającym. Dotąd, przed ukończeniem modernizacji, takiej pewności nie mieliśmy. Wysłużone przez dziesięciolecia intensywnej eksploatacji śluzy Kanału Gliwickiego bywały zawodne, a ich funkcjonowanie było możliwe w dużej mierze dzięki wysiłkowi obsługi. Obecnie jednak nasza uwaga w naturalny sposób jest zwrócona w stronę Odrzańskiej Drogi Wodnej. To właśnie na opolskim odcinku ODW prowadzimy teraz poważne i szeroko zakrojone prace remontowe, modernizacyjne, które usprawnią żeglugę po Odrze, stworzą optymalne warunki dla jednostek towarowych i pasażerskich, a sam szlak wodny będzie przystosowany do europejskich standardów i klasy żeglownej.

Jak duży był zakres i koszt modernizacji?

Za zakresem realizowanych prac przemawia już sama wartość zaangażowanych środków finansowych. Są to niebagatelne środki, bo aż ok. 740 mln zł, które pochodzi ze środków Skarbu Państwa oraz dofinansowania UE w ramach POIiŚ 2014–2020. W ramach równolegle prowadzonych inwestycji powstają nowe komory śluz, modernizowane lub wręcz przebudowywane są istniejące, zmieniamy także jazy odrzańskie, które zyskują nowoczesną i niezawodną technologię. Zastępujemy przestarzałe jazy sektorowe nowoczesnymi rozwiązaniami klapowymi z napędem hydraulicznym i niezbędną przebudową konstrukcji betonowych filarów, przyczółków i przęseł. 

Co one dają?

Po pierwsze – pozwalają na szybką reakcję w czasie ewentualnego wezbrania, po drugie – zapewniają stabilne warunki dla żeglugi. Wybudowane zostaną także przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych, nadbudówki maszynowni i kładki do osiedli przystopniowych, przebudowane zostaną kładki nad jazami, a także powstaną nowe sterownie, tamy rozdzielcze, ubezpieczenia poszurów jazowych i brzegów w rejonie jazów. Powstaną również drogi i place dojazdowe oraz infrastruktura energetyczna. W obrębie ślu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy