Dołącz do czytelników
Brak wyników

PROGNOZY , OTWARTY DOSTĘP

8 lutego 2021

NR 1 (Styczeń 2021)

Trzy wizje współpracy
Jaką funkcję w 2040 r. będzie pełnił operator logistyczny?

0 419

Świat, w którym wszechobecna technologia rozwiązała wszystkie bieżące problemy, świat zerowego wzrostu lub świat bez wystarczającej współpracy międzynarodowej. Oto scenariusze przyszłości nakreślone w nowym raporcie „Logistyka 2040” opublikowanym przez FM Logistic CE przy współpracy z ekspertami specjalizującymi się w foresighcie strategicznym z firmy 4CF. 
Jak zgodnie z trzema wizjami przyszłości mogą wyglądać zadania usługodawców logistycznych? 

Scenariusze prezentowane w raporcie powstały na bazie analizy insightów branżowych, istniejącej literatury naukowej, a także pogłębionych rozmów z ekspertami FM Logistic. Następnie specjaliści z 4CF zdefiniowali trzy możliwe kierunki rozwoju sytuacji na świecie, które będą miały wpływ na sektor logistyki. – Naszą intencją jest, aby opracowanie „Logistyka 2040” stanowiło wyzwanie dla wcześniejszych założeń, skłaniało do zastanowienia się, jak może rozwijać się handel i logistyka oraz inspirować do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań na przyszłość – mówi Daniel Franke, Managing Director FM Logistic CE.

POLECAMY

Scenariusz pierwszy: w świecie hi-tech

Świat hi-tech, w którym większość problemów roku 2020 została już rozwiązana dzięki nadzwyczajnemu postępowi technologicznemu. Jest to wizja świata zakładająca ścisłe połączenie produkcji z logistyką. Usługi, jakimi dysponować będą operatorzy logistyczni, będą mocno wyspecjalizowane.

W tym świecie logistyka jest podstawą globalnej gospodarki. Można nawet powiedzieć, że w rzeczywistości stanowi ona gospodarkę realną, ponieważ wiodące korporacje logistyczne przejęły pełną kontrolę nad najbardziej dochodowymi cyklami produkcyjnymi. Był to ostateczny rezultat stale rosnącego znaczenia logistyki dla funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. W dzisiejszych czasach większość ludzi, zwłaszcza w Europie, oczekuje, że ich zakupy zostaną dostarczone do dokładnego miejsca i w dokładnie takim czasie, w jakim chcą je otrzymać. Tak więc zdolność do optymalizacji złożonych operacji logistycznych jest kluczową przewagą rynkową wiodących firm logistycznych. Pozwala im to na sprawne dostawy just-in-time w systemie door-to-door o wskaźniku awaryjności niższym niż trzy sigma.

Procesy i operacje logistyczne są optymalizowane przez zaawansowane algorytmy SI wykorzystujące dane (big data), które są automatycznie zbierane z sieci najnowocześniejszych czujników i systemów śledzenia. Powszechnie stosowane są rozwiązania typu anticipatory shipping (przewidywanie transportu towarów przed ich faktycznym zamówieniem). Cały proces jest w pełni zautomatyzowany od zamówienia do dostawy. Obejmuje to m.in. wykorzystanie autonomicznych środków transportu dalekobieżnego (ciężarówki, pociągi, hyperloop i samoloty), w pełni zautomatyzowane magazyny oraz autonomiczne pojazdy krótkodystansowe (kompaktowe samochody elektryczne, drony i roboty dostawcze). Dlatego też w 2040 r. znaczącymi graczami logistycznymi są firmy high-tech mające własne algorytmy SI i autonomiczne technologie nawigacyjne. Dawne firmy 4PL, czyli wirtualni dostawcy usług logistycznych, którzy nie mają ani środków transportowych, ani infrastruktury, są w 2040 r. wiodącymi operatorami logistycznymi.

Zdecydowana większość budynków magazynowych jest pozytywna energetycznie, a pozostałe nieliczne są odbiorcami energii netto o zerowym bilansie energetycznym. Jednak jeszcze ważniejsze jest to, że wysoce zautomatyzowane operacje logistyczne just-in time umożliwiły skuteczną zbiórkę odpadów, zarządzanie nimi, ich ponowne wykorzystanie i recykling. W latach 30. tzw. odwrotna logistyka stała się ważnym segmentem branży logistycznej, generując prawie 40% światowego obrotu logistycznego. Wraz ze wzrostem wielkości operatorów logistycznych zaczęli oni przejmować zakłady przetwórstwa odpadów i niektóre zakłady produkcyjne, aby przejąć pełną kontrolę nad najbardziej lukratywnymi cyklami produkcyjnymi. Teraz wykorzystują one swoje algorytmy SI, aby efektywnie produkować, sprzedawać, transportować, zbierać odpady, poddawać recyklingowi i odtwarzać najbardziej dochodowe produkty na rynku. 

Scenariusz drugi: w świecie „zerowego wzrostu”

Świat „zerowego wzrostu”, w którym gospodarka i społeczeństwo są podporządkowane walce ze zmianami klimatu. Świat ten pokazuje rolę, jaką będą wywierać działania z zakresu zrównoważonego rozwoju i kapitału społecznego na gospodarkę, w tym na operatorów logistycznych. Dzięki zeroemisyjnym systemom transportu logistyka odegra decydującą rolę w rozwoju zielonych miast oraz umożliwi firmom osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Pomimo ścisłej współpracy międzynarodowej i międzykontynentalnej gospodarki Europy Centralnej w 2040 r. opierają się głównie na produkcji krajowej i lokalnej. Międzynarodowy obrót dobrami materialnymi ogranicza się do podstawowych produktów, które z jakiegoś powodu nie mogą być produkowane lub zastępowane lokalnie. Wprowadzono szereg ograniczeń w logistyce w całej UE, w tym: opodatkowanie transportu drogowego, ograniczenia maksymalnej liczby dostaw do indywidualnego konsumenta miesięcznie oraz poważne ograniczenia w ruchu na obszarach miejskich. Ponadto, ponieważ Europejczycy uzyskali powszechny dochód podstawowy i z powodzeniem zachęcani byli do podejmowania własnej, domowej produkcji (np. domowa produkcja żywności), obroty branży logistycznej drastycznie spadły. Obecnie liczy ona kilka globalnych firm, świadczących usługi doradcze na rzecz pozostałych globalnych korporacji oraz tworzących platformy współpracy dla lokalnych producentów. 

Ograniczenia w transporcie międzynarodowym i wewnątrzeuropejskim wyeliminowały wszystkie prz...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy