Dołącz do czytelników
Brak wyników

TEMAT NUMERU , OTWARTY DOSTĘP

7 kwietnia 2021

NR 2 (Marzec 2021)

Prosto w teorii, trudniej w praktyce. Jak zbudować model strategicznej współpracy z operatorem logistycznym?

0 534

Wiele firm decydujących się na outsourcing podstawowych procesów logistycznych i współpracę z operatorem zakłada, że będzie ona podlegać cyklicznej weryfikacji (w ramach prowadzonych postępowań przetargowych w określonych cyklach). Jest jednak druga możliwość, czyli budowa modelu strategicznej współpracy i długotrwałych relacji. Co powinien zawierać taki model, jakie są podstawowe kryteria i o czym warto pomyśleć w trakcie współpracy, a nie tylko przy zbliżającym się przetargu?

Rynek logistyczny w Polsce jest coraz dojrzalszy. Pomimo dynamicznego rozwoju od lat 90. wiele firm na stałe postanowiło wyodrębnić całość bądź część procesów logistycznych do zewnętrznych operatorów. Niemniej nadal na rynku dominująca część kontraktów to umowy zawierane na stosunkowo krótki okres – najczęściej na trzy lata. Bardzo rzadko na rynku pojawiają się kontrakty/przetargi na okres powyżej pięciu lat w obsłudze magazynowej. Długotrwała współpraca może przynieść korzyści – dla obu stron – jeśli tylko spełnione są pewne kryteria, które tę współpracę budują w odpowiednim kierunku.

POLECAMY

Współpraca strategiczna 

Współpraca strategiczna to umocnione biznesowe relacje pomiędzy dwoma podmiotami – w tym przypadku operatorem logistycznym i przedsiębiorstwem, oparte na otwartości i zaufaniu, a przy tym powiązane z obustronnymi obowiązkami i dzieleniem się wypracowywanymi korzyściami. W teorii wydaje się to proste, ale w praktyce – dużo trudniejsze. Przede wszystkim jeden z najczęściej popełnianych błędów to podejmowanie decyzji w oparciu o krótkookresowe korzyści zamiast spojrzenia długofalowego – przykładem takich działań może być np. chęć generowania dodatkowego zysku przez operatora, który wykorzystuje sytuację rynkową/biznesową, w której znalazł się klient. Z drugiej strony chęć wygenerowania przez klienta presji na stawki w krótkim okresie, korzystając z danej sytuacji rynkowej, bez spojrzenia na ten ruch w kontekście kolejnych okresów/lat. Ważne jest określenie wzajemnych obowiązków – do czego oba przedsiębiorstwa się zobowiązują, nad czym będą pracować, co będą dostarczać. Przykładem może być aktualizacja danych sprzedażowych (pod kątem optymalizacji przyszłych procesów magazynowych), dostarczanie prognoz sprzedażowych czy wprowadzanie innowacji w procesy przez operatora. Zaufanie w biznesie będzie oczywiście subiektywne, niemniej poprzez właśnie otwartość w relacjach, reagowanie na potrzeby czy też merytoryczną argumentację – takowe zaufanie można budować. Jest ono podstawą współpracy strategicznej – bez niego żadne schematy, modele nie będą w praktyce realizowane. 

Kryteria w modelu współpracy strategicznej 

Każdy model współpracy strategicznej bazuje na kryteriach, na które należy zwrócić szczególną uwagę i które podlegają ocenie. Poszczególne elementy będą oczywiście różnić się pomiędzy firmami, możemy jednak wyodrębnić kilka, które znajdą się w zdecydowanej większości modeli: 

  • dostosowanie strategiczne,
  • osiągane wyniki operacyjne, 
  • posiadane kompetencje, 
  • podejście do ryzyka.

Innymi kryteriami mogą być m.in. innowacyjność, szeroko rozumiany R&D czy sposoby finansowania inwestycji. 
Dostosowanie strategiczne to podstawowe kryterium – jeśli przedsiębiorstwa mają prowadzić długotrwałą współpracę. Zawiera ono wiele elementów, na które trzeba zwrócić uwagę. Po pierwsze – wartości, którymi kierują się dane firmy – na ile są zbieżne lub na ile one uzupełniają się. Ważne jest, by zrozumieć, jak te wartości przekładają się na realne działania, gdzie są widoczne. Ciekawym rozwiązaniem jest poddanie pod ocenę pracowników i kontrahentów, jak dana firma pracuje z wartościami – wysokie wyniki oceny tych dwóch grup będą pokazywać, jak mocno wartości zakorzenione są w podejmowaniu codziennych decyzji oraz prowadzeniu biznesu. Po drugie, model biznesowy – czy obie firmy kierują się podobnym modelem biznesowym, na co kładą w nim nacisk, jak widzą wizję swoich przedsiębiorstw i w oparciu o co ten model biznesowy ma się rozwijać. Kolejny element to możliwości rozwoju – mu...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy