Dołącz do czytelników
Brak wyników

TEMAT NUMERU

5 sierpnia 2021

NR 4 (Lipiec 2021)

(Wy)regulować opakowania. Dlaczego już teraz warto przygotować się na zmiany w obszarze opakowaniowym?

0 234

Nowa strategia UE związana z Zielonym Ładem dla Europy oraz Gospodarką o Obiegu Zamkniętym stawia przed przedsiębiorcami wiele wyzwań, w tym o charakterze strategicznym, w szczególności w związku z dostosowaniem się do wymagań regulacyjnych dotyczącym opakowań i odpadów, w szczególności opakowaniowych.

Przedsiębiorcy rzadko reagują entuzjastycznie na wiadomość o tym, że trzeba będzie dostosować działania swojej firmy do nowych przepisów i regulacji. Szczególnie dotyczy to tych reguł, które tworzone są od podstaw i dotykają nowych obszarów, a niejednokrotnie wymagają też nabycia przez organizacje nowych kompetencji lub zatrudnienia odpowiedniego specjalisty. 
Obszar opakowaniowy jest w ostatnich latach bez wątpienia jednym z najbardziej dynamicznie zmieniających się aspektów działania przedsiębiorstw. Efektem tego jest konieczność wprowadzania szeregu zmian i związany z tym wzrost kosztów operacyjnych, w tym kosztów zakupu surowców i materiałów używanych do produkcji opakowań. Dochodzą do tego rosnące koszty umów z organizacjami odzysku opakowań, koszty związane z zagospodarowaniem odpadów, w tym odpadów opakowaniowych, widmo zmian związanych z Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta, nowe wymogi dla produktów wykonanych z tworzyw sztucznych, a także presja konsumencka związana ze wzrostem świadomości ekologicznej. Lista jest długa i może być nieco odmienna dla każdego z przedsiębiorców.

POLECAMY

Istotne zmiany w otoczeniu regulacyjnym

Zmiany prawne mogą mieć istotny wpływ na podstawową działalność operacyjną przedsiębiorstw. Im wcześniej firmy podejmą się przeprowadzenia ich analizy, tym sprawniej będzie można wdrożyć działania dostosowawcze, bez ryzyka zaskoczenia nowymi wymogami lub obowiązkami.
Kluczowe strategie i inicjatywy europejskie, które będą miały wpływ na rynek opakowań do 2030 r., to przede wszystkim:
Zielony Ład dla Europy (European Green Deal) z 2019 r. – ambitny plan działań, którego celem jest zbudowanie zrównoważonej gospodarki unijnej poprzez transformację, pozwalając tym samym zmniejszyć presję działalności człowieka na klimat i środowisko naturalne oraz zredukować wykorzystanie zasobów naturalnych, które powinny być zastąpione surowcami wtórnymi. Jednym z kluczowych obszarów jest polityka dotycząca zrównoważonego przemysłu oparta na gospodarce o obiegu zamkniętym. 

  • Nowy plan działania UE na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (CEAP) z 2020 r. – jeden z kluczowych filarów Europejskiego Zielonego Ładu. Działania skoncentrowane są na całym cyklu życia produktu, co ma pozytywnie wpłynąć na wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, uwzględniającej ochronę środowiska, wykorzystywanie surowców wtórnych oraz ograniczanie wytwarzania odpadów, przede wszystkim odpadów komunalnych. 
  • Strategia chemiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju w kierunku środowiska wolnego od toksyn z 2020 r. – wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu, poprzez realizację celów dot. lepszej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska w ramach dążenia do przeciwdziałania zanieczyszczeniom ze wszystkich źródeł i stworzenia środowiska wolnego od toksyn oraz zwiększenia bezpieczeństwa materiałów i produktów pochodzących z recyklingu. 
  • Inicjatywa na rzecz zrównoważonych produktów z 2020 r. – inicjatywa ustawodawcza w zakresie zrównoważonej polityki produktowej, której założeniem jest, aby produkty wprowadzane na rynek UE przyczyniały się do realizacji celów klimatycznych oraz powstawały z mniejszej ilości surowców pierwotnych. Ma ona prowadzić do dokonania przeglądu przepisów dyrektywy ws. ekoprojektu i zaproponowania dodatkowych środków legislacyjnych dot. ekoprojektowania dla innych produktów niż jedynie produkty mające wpływ na zużycie energii. Opiera się na założeniu, że produkty powinny nadawać się do ponownego użycia, naprawy lub recyklingu, a przy tym być energooszczędne. 

Poza ogólnymi trendami konsumenckimi to właśnie zmiany legislacyjne stanowią główną siłę napędową zmian w zakresie opakowań. W Polsce stoimy przed ogromnymi zmianami legislacyjnymi związanymi z koniecznością transpozycji przepisów dyrektyw UE dot. m.in. opakowań i odpadów opakowaniowych, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy