Procedury odbiorowe systemów automatyzacji magazynowej w praktyce. Praktyczne podejście

TEMAT NUMERU

Nader często w naszej praktyce spotykamy klientów, którzy nie są zadowoleni z przebiegu odbioru swojego systemu automatyzacji magazynowej lub wręcz są tym zawiedzeni. Najczęściej słyszymy od nich narzekania na nieosiągnięte wyniki wydajności lub też na wydłużające się dyskusje z dostawcą dotyczące tego, co w zasadzie ulega kontroli podczas odbioru.

Dziwić oczywiście może fakt, że podczas negocjacji dotyczących częstokroć milionowych dostaw urządzeń i systemów nie zadbano o określenie w sposób precyzyjny warunków odbioru. Przyglądając się tym przypadkom, zauważamy, że w istocie dostawcy powołują się na odpowiednie zapisy ofert lub umów wskazujące na regulaminowe normy, ale kwestią sporną pozostaje ich interpretacja i najczęściej jest to kwestia wydajności systemu.
Niejednokrotnie spotykamy się z opinią klientów mówiących o tym, że instalacja nie spełnia wymogów wydajnościowych, o których zapewniał dostawca. Wydajność (a dokładniej efektywność procesowa instalacji) określona najczęściej w liczbie nośników magazynowych lub linii zleceń zrealizowanych w jednostce czasu zależy od bardzo wielu czynników i dlatego przyjrzymy się dokładniej tym wielkościom, oraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: jak prowadzić procedury odbiorowe złożonych systemów automatyzacji magazynowej?

Czas negocjacji

Podczas rozmów negocjacyjnych mamy najczęściej do czynienia z sytuacją, gdzie występują dwie perspektywy: klienta i dostawcy.
Z perspektywy klienta proces kupna zamyka się w obszarze wyznaczonego budżetu inwestycyjnego, tzw. CAPEX. Rzadziej analizowane są przyszłe wydatki wpisane w budżet kosztów utrzymania, tzw. OPEX. Ale nawet ujęcia tych dwóch wskaźników ekonomicznych nie odzwierciedlają w przypadku instalacji automatyzacji magazynowe...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy