Dołącz do czytelników
Brak wyników

RAPORT , OTWARTY DOSTĘP

4 lutego 2021

NR 1 (Styczeń 2021)

Brexit w praktyce
Nowe obowiązki w wymianie towarowej po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

0 361

Kiedy piszę te słowa, od ponad dwóch tygodni jesteśmy w nowych realiach prawnych i sytuacja na rynku w obrocie towarowym wygląda dramatycznie. Ze względu na przesunięty okres przejściowy w wykonywaniu formalności celnych po stronie Wielkiej Brytanii nasi (unijni) przewoźnicy, ale i eksporterzy i importerzy mają gigantyczne problemy. 

Większość odbiorców (importerów lub odbiorców) w Wielkiej Brytanii nigdy wcześniej nie zajmowała się procedurami celnymi i potrzebuje dalszych wskazówek dotyczących nowych przepisów (np. potwierdzenia poprawnych dziesięciocyfrowych kodów towarów czy udzielenia pełnomocnictwa) – czytamy w wiadomości do klientów od operatora logistycznego DB Schenker. 

POLECAMY

Z powodu uciążliwej biurokracji firma DB Schenker poinformowała ich o tymczasowym zawieszeniu usług do Wielkiej Brytanii. Odbiorcy w Wielkiej Brytanii nie są w stanie dostosować się do nowych przepisów, ponieważ wprowadzono okres przejściowy w odprawach celnych na tzw. post importowo/post eksportowo do klientów. To brexit w praktyce. Jakie regulacje wprowadziła „umowa brexitowa”?

Aktualny stan prawny

Od 1 stycznia 2021 r. mamy nowy ład prawny dotyczący obrotu towarowego z UK. Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania, Walia, Szkocja i Irlandia Północna) stało się terytorium państwa trzeciego i odtąd granica zewnętrzna Unii Europejskiej mieści się pomiędzy terytorium Francji, Belgii i Holandii a Wielką Brytanią, oraz na morzu – pomiędzy wyspą Irlandii i rejonem Irlandii Północnej a Wielką Brytanią. W tej sytuacji wyjątkowymi rozwiązaniami została objęta Irlandia Północna, w której i w stosunku do której nadal obowiązują unijne przepisy celne (w przepływie towarów), m.in. w celu uniknięcia kontroli granicznych z Republiką Irlandii (na wyspie) i utrzymania w mocy tzw. porozumienia wielkopiątkowego, podpisanego w Belfaście w 1998 r.

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują formalności celne wymagane na mocy prawa Unii Europejskiej/Wielkiej Brytanii i mają zastosowanie do wszystkich towarów wprowadzanych na obszar celny UE z UK lub wywożonych z tego obszaru celnego do UK – bez względu na ratyfikowanie umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z drugiej strony. Umowa ta stanowi strefę wolnego handlu, w której zastosowanie mają zerowe stawki celne na towarach pochodzących (ze stron państw umawiających się), kontyngenty taryfowe, współpraca celna i administracyjna.

Po stronie UE kontrole graniczne prowadzone są na podstawie przepisów unijnego kodeksu celnego. Oparte są one na wspólnym systemie analizy ryzyka, stosowanym na wszystkich granicach zewnętrznych Unii w stosunku do przemieszczania towarów z państw trzecich i do tych krajów. Co do zasady, kontrole powodują większe obciążenie administracyjne podmiotów gospodarczych oraz wydłużony czas dostawy w całym łańcuchu dostaw.

Formalności na granicach 

By dopełnić formalności celnych, w celu przywozu lub wywozu towaru, na terytorium UE lub UK przedsiębiorcy potrzebują numeru identyfikacyjnego EORI i rejestrować T1 i numer MRN w systemie Towar Ruch Obsługi Pojazdów (GVMS). Jest to system informatyczny odpowiadający za koordynację ruchu pojazdów w Wielkiej Brytanii jako rządowy system graniczny. Numer EORI uprawnia do komunikacji z organami celnymi. 

Co istotne, numery EORI wydane przez Wielką Brytanię straciły swoją ważność. Podmioty gospodarcze, które mają swoją siedzibę na terenie UK oraz które prowadzą wymianę towarową z UE, zmuszone są do uzyskania unijnego numeru EORI lub ustanowienia pełnomocnika celnego, w pełnomocnictwie pośrednim na terenie UE. Także wszystkie pozwolenia wydane podczas obecności Wielkiej Brytanii w UE straciły swoją ważność z mocy prawa. W ich przypadku podmioty gospodarcze muszą ponownie ubiegać się o nie na terenie państwa członkowskiego UE.

Od 1 stycznia 2021 r. towary przywożone z UK lub wywożone do UK muszą zostać objęte jedną z procedur celnych. Do tego celu stosuje się zgłoszenie celne do procedury celnej na dokumencie SAD (Jednolity Dokument Administracyjny), za pomocą elektronicznego przetwarzania danych, które polega na przesyłaniu zgłoszeń celnych do systemów celnych obsługiwanych przez organy celne. Podstawowymi, najczęściej stosowanymi procedurami celnymi są dopuszczenie do obrotu, wywóz lub tranzyt. 

Kwestia kraju pochodzenia

Towary, które są przedmiotem wymiany handlowej i mają zostać potraktowane preferencyjnie (po obniżonej stawce celnej), na mocy podpisanej umowy handlowej między UE a Wielką Brytanią, obowiązkowo muszą mieć wykazane pochodzenie – należy udowodnić (na podstawie dowodów), że pochodzą z jednej ze stron umowy (z UK lub UE). Towary, które nie spełniają tych wymogów, objęte są należnościami celnymi dla towarów z krajów trzecich.

Dodatkowo elementy pochodzące z Wielkiej Brytanii (zarówno materiały, jak i procesy przetwarzania) od 1 stycznia 2021 r. stały się „niepochodzące” z UE w kontekście unijnych regulacji dotyczących pochodzenia oraz preferencji. Oznaczać to może ponowną weryfikację reguł pochodzenia w zakresie unijnego kodeksu celnego, jak i umów, które Unia Europejska podpisała w zakresie stref wolnego handlu z innymi krajami. Należy przeprowadzić zbadanie łańcuchów dostaw przez eksporterów z UE i ewentualną zmianę miejsca wytworzenia towarów oraz zmianę dostawców swoich towarów, by utrzymać możliwość korzystania z uzgodnień zawartych w umowach o strefach wolnego handlu oraz preferencyjnych stawek celnych przez partnerów handlowych po...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy