Dołącz do czytelników
Brak wyników

W poszukiwaniu korzyści z wdrożenia RFID. Raport „RFID w branży odzieżowej w Polsce i na świecie

BAZA WIEDZY | 3 marca 2020 | NR 6
0 460

Według analiz aż 50% sieci handlowych ma problemy z uzyskaniem jednoznacznego widoku stanów magazynowych. Ze względu na braki w asortymencie straty określane jako „utracona sprzedaż” szacuje się na poziomie 60% wśród kupujących w sklepach stacjonarnych i prawie 70% wśród kupujących w sieci. Aż 70% wszystkich zamówień może zawierać różnego typu błędy wynikające z niewłaściwej identyfikacji produktów w całym łańcuchu dostaw, co ma wpływ na procesy kompletacji, nieścisłości w inwentaryzacji itp. Organizacja GS1 Polska przygotowała obszerny raport na temat światowych trendów w branży odzieżowej, w którym opisuje najefektywniejsze wdrożenia RFID w Polsce i na świecie.

Mimo tak oczywistych problemów jednoznaczne określenie obszarów zastosowania technologii RFID w firmach branży odzieżowej jest ciągle postępującym procesem, którego zmienność może wynikać zarówno ze skali realizowanych projektów wdrożeniowych, jak i postępu technologicznego oraz rozwoju kompetencji biznesowych.

POLECAMY

W ostatnich latach w firmach sektora realizowano i projekty o charakterze punktowym, czyli wewnątrz pojedynczych firm, i o charakterze liniowym, w których uczestniczy kilka podmiotów/lokalizacji należących do pojedynczej organizacji czy też dużych inicjatyw otwartych, w których działa wiele różnych podmiotów, których wzajemne stosunki są uregulowane na płaszczyźnie relacji biznesowych.

Gdzie kryją się korzyści?

Badania ponad 60 studiów przypadków1 wykazały, że wdrożenia RFID mają miejsce w różnych firmach działających w różnych punktach łańcucha dostaw branży odzieżowej.

Na podstawie analizy korzyści wykazano, że główną wartością wynikającą z zastosowania technologii RFID jest usprawnienie procesu uzupełniania zapasów na półkach sklepowych i uzyskanie możliwości ciągłej inwentaryzacji realizowanej z większą dokładnością. Przekłada się to jednocześnie na wzrost sprzedaży produktów poprzez ich większą dostępność dla klientów końcowych [w badaniach pominięto rozwiązania EAS (ang. Electronic Article Surveillance – elektroniczny system przeciwkradzieżowy) oparte na technologii magneto-akustycznej oraz LF i HF RFID]. Według autorów opracowania „An Empirical Study of Potential Uses of RFID in the Apparel Retail Supply Chain” zastosowanie RFID na poziomie produktów jednostkowych już na początku łańcucha logistycznego daje możliwość uzyskania dodatkowych korzyści związanych z ograniczeniem kosztów fizycznej obsługi towarów wynikającej z redukcji liczby czynności wykonywanych manualnie. Zastosowanie RFID usprawnia bowiem procesy wydania i przyjęcia towarów.

Oprócz usprawnień natury operacyjnej, przekładających się na możliwą do osiągnięcia redukcję kosztów pracy, RFID przyczynia się także do poprawy wskaźników jakościowych związanych z przepływami towarów w łańcuchach dostaw, redukując liczbę popełnianych błędów (szczególnie w zakresie weryfikacji ilościowej dostarczanych towarów, jak i jakościowej w kontekście zgodności z zamówieniem, np. typu, rozmiaru, koloru itp.), co w efekcie przekłada się na ograniczenie kosztów zwrotów i rozliczeń pomiędzy producentami a sieciami handlowymi.

RFID może również pozytywnie wpłynąć na wysokość kapitału zamrożonego w zapasie. Redukcja kosztów zamówień, wynikająca z obniżonych kosztów wysyłki i odbioru oraz mniejszej liczby błędów związanych z wysyłką i odbiorem towaru, powoduje skrócenie czasu realizacji zamówień, co w efekcie pozwala na zwiększenie częstotliwości dostaw i docelowo zmniejszenie poziomu utrzymywanego zapasu rezerwowego.

Spoglądając na obszary zastosowań technologii RFID w branży odzieżowej pod kątem powszechności (z pominięciem systemów EAS), wskazać można przede wszystkim2:

 • uzupełnienie braków, na poziomie konkretnego artykułu (42% wdrożeń),
 • inwentaryzację ciągłą (40% wdrożeń),
 • logistykę przyjęć i wydań (ok. 33%),
 • śledzenie produktów (ok. 28%),
 • zarządzanie zapasem (27% wdrożeń),
 • identyfikację położenia produktów (23% wdrożeń),
 • identyfikację produktów (ok. 23%).

Mimo że określenie całościowych korzyści wynikających z zastosowania RFID w całym łańcuchu dostaw branży odzieżowej nie jest jeszcze możliwe, to jednak na podstawie zebranych danych można przyjąć, że RFID wykorzystywane tylko w ramach wskazanych powyżej obszarów będzie przekładało się na poprawę jakości realizowanych procesów i w efekcie na poprawę bezpieczeństwa, redukcję kosztów oraz wzrost przychodów firm.

Według Billa C. Hardgrave’a, prorektora i starszego wiceprezesa ds. akademickich Uniwersytetu Auburn (w ramach którego działa Laboratorium RFID, koncentrujące się na badaniach dotyczących zastosowania tej technologii w branży odzieżowej), w roku 2018 aż 92% czołowych firm handlowych sektora odzieżowego w USA realizowało projekty dotyczące RFID (TOP 50). 

W tym samym okresie w Azji RFID przyjęto na poziomie 70% (TOP 30), a w Europie zaledwie 30% (TOP 303). Mimo dysproporcji pomiędzy poszczególnymi rynkami tempo wdrażania RFID w sektorze wzrasta bardzo dynamicznie.

Zastosowanie kodów kreskowych w pierwszych 200 sklepach zajęło ok. 6 lat, a osiągnięcie masy krytycznej prawie 20 lat. Natomiast w przypadku RFID w ciągu pierwszych 6 lat technologię tę zaimplementowano już w kilku tysiącach sklepów. W 2007 r. globalna produkcja znaczników RFID była na poziomie 10 mln, natomiast w 2017 r. osiągnęła poziom 14 mld, z czego 9 mld znajduje zastosowanie właśnie w branży odzieżowej.

Na zapas

Badania jednoznacznie wykazują, że celem biznesowym większości firm decydujących się na wdrożenie technologii RFID jest poprawa „dokładności zapasów” (ang. inventory accuracy), czyli zgodności fizycznego stanu zapasu wynikającego z przeprowadzonego spisu z natury z danymi zarejestrowanymi w systemach informatycznych.

Zgodność ta wynika wprost z usprawnień procesów logistycznych w całym łańcuchu dostaw, które zaobserwowano w wyniku przeprowadzonej analizy wielu studiów przypadków. Wysoka dokładność zapasów przekłada się natomiast na usprawnienia szeregu działań operacyjnych danej firmy.

W ujęciu tradycyjnym, dzięki wysokiej dokładności zapasu, następuje usprawnienie procesu uzupełniania stanu na półkach oraz wzrasta skuteczność przewidywania wysokości stanów magazynowych (rys. 1). Oba te czynniki przekładają się na poprawę dostępności towaru, co jest przyczyną wzrostu satysfakcji klientów i wzrostu sprzedaży. W praktyce, mając na uwadze przedstawione trendy, dotyczące zmiany sposobu działania przedsiębiorstw w kierunku implementacji modelu omnikanałowego (rys. 2), zasięg oddziaływania parametru, jakim jest „dokładność zapasu”, jest znacznie szerszy.

RFID w zasadzie stało się technologicznym fundamentem, niezbędnym dla osiągnięcia wysokiej zbieżności pomiędzy zapasem deklarowanym (systemowym) i rzeczywistym. Analiza dostępnych studiów przypadków wykazała jednoznacznie, że zastosowanie RFID w br...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
 • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
 • dostęp do czasopisma w wersji online,
 • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
 • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy