Tankowanie pod kosztowym nadzorem. Jak optymalizować gospodarkę paliwową floty transportowej?

RAPORT OTWARTY DOSTĘP

Utrzymanie i zarządzanie flotą pojazdów ciężarowych nie jest sprawą prostą, zwłaszcza wtedy, gdy pełni ona w przedsiębiorstwie niezwykle istotną funkcję. Optymalizacja tras i minimalizowanie „pustych” przebiegów, racjonalne wykorzystanie pracowników, a przy tym zapewnienie efektywności paliwowej to sprawy kluczowe. Właśnie gospodarka paliwowa staje się jedną z najważniejszych, wszak koszty paliw stanowią ciągle ponad jedną trzecią łącznych wydatków związanych z funkcjonowaniem transportu. Są sposoby na to, aby zarządzanie paliwami było prostsze i bardziej racjonalne.

Frost & Sullivan w swym raporcie podaje, że wdrożenie systemów telematyki & GPS może w praktyce pomóc ograniczyć wydatki na paliwa nawet jedną piątą. Może to być kwota znacząca. Jeśli mowa np. o firmie mającej 30 zestawów (ciągnik i naczepa) i przyjmując założenie, że każdy z nich pokonuje miesięcznie 10 000 km i spala przeciętnie 28 l oleju napędowego na 100 km, to jeśli dzięki telematyce uda się skrócić przejechany dystans choćby o 3%, to korzyści wynieść mogą nawet ponad 10 000 zł miesięcznie. Do optymalizacji zużycia paliwa i związanych z tym kosztów wykorzystuje się coraz więcej rozwiązań z zakresu IT, np. specjalny monitoring GPS umożliwiający kontrolowanie zużycia paliwa czy zabezpieczenie wlewu, co uniemożliwia dostęp do niego przez osoby niepowołane. Coraz częściej mówi się o poprawie gospodarki paliwowej dzięki predykcyjnemu zarządzaniu. To szereg rozwiązań w zakresie planowania zarządzania energią oraz „inteligentnego” tankowania. 

Narzędzi nie brakuje 

W ubiegłym roku firma ZF wprowadziła TX-FUELBOT – innowacyjne narzędzie do prognozowania zużycia paliwa, oparte na big data i analityce, które zostało zaprojektowane specjalnie w celu zminimalizowania kosztów paliwa dla floty pojazdów użytkowych. Peter Bal, Business Leader, Digital Customer Services EMEA w dywizji ZF Commercial Vehicle Control Systems, podkreśla, że wykorzystując informacje z danych i analitykę predykcyjną, TX-FUELBOT automatycznie oblicza, która najbliższa przerwa na tankowanie będzie najlepsza, najtańsza – w oparciu o optymalizację kosztów, biorąc pod uwagę najkrótsze objazdy, pozostały czas jazdy i paliwo dostępne jeszcze w zbiorniku. Sugestie są wysyłane bezpośrednio do kierowcy w czasie rzeczywistym i udostępniane użytkownikom platformy back office za pośrednictwem interaktywnej tablicy ro...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy