Dołącz do czytelników
Brak wyników

RAPORT , OTWARTY DOSTĘP

1 kwietnia 2021

NR 2 (Marzec 2021)

Tankowanie pod kosztowym nadzorem. Jak optymalizować gospodarkę paliwową floty transportowej?

0 392

Utrzymanie i zarządzanie flotą pojazdów ciężarowych nie jest sprawą prostą, zwłaszcza wtedy, gdy pełni ona w przedsiębiorstwie niezwykle istotną funkcję. Optymalizacja tras i minimalizowanie „pustych” przebiegów, racjonalne wykorzystanie pracowników, a przy tym zapewnienie efektywności paliwowej to sprawy kluczowe. Właśnie gospodarka paliwowa staje się jedną z najważniejszych, wszak koszty paliw stanowią ciągle ponad jedną trzecią łącznych wydatków związanych z funkcjonowaniem transportu. Są sposoby na to, aby zarządzanie paliwami było prostsze i bardziej racjonalne.

Frost & Sullivan w swym raporcie podaje, że wdrożenie systemów telematyki & GPS może w praktyce pomóc ograniczyć wydatki na paliwa nawet jedną piątą. Może to być kwota znacząca. Jeśli mowa np. o firmie mającej 30 zestawów (ciągnik i naczepa) i przyjmując założenie, że każdy z nich pokonuje miesięcznie 10 000 km i spala przeciętnie 28 l oleju napędowego na 100 km, to jeśli dzięki telematyce uda się skrócić przejechany dystans choćby o 3%, to korzyści wynieść mogą nawet ponad 10 000 zł miesięcznie. Do optymalizacji zużycia paliwa i związanych z tym kosztów wykorzystuje się coraz więcej rozwiązań z zakresu IT, np. specjalny monitoring GPS umożliwiający kontrolowanie zużycia paliwa czy zabezpieczenie wlewu, co uniemożliwia dostęp do niego przez osoby niepowołane. Coraz częściej mówi się o poprawie gospodarki paliwowej dzięki predykcyjnemu zarządzaniu. To szereg rozwiązań w zakresie planowania zarządzania energią oraz „inteligentnego” tankowania. 

POLECAMY

Narzędzi nie brakuje 

W ubiegłym roku firma ZF wprowadziła TX-FUELBOT – innowacyjne narzędzie do prognozowania zużycia paliwa, oparte na big data i analityce, które zostało zaprojektowane specjalnie w celu zminimalizowania kosztów paliwa dla floty pojazdów użytkowych. Peter Bal, Business Leader, Digital Customer Services EMEA w dywizji ZF Commercial Vehicle Control Systems, podkreśla, że wykorzystując informacje z danych i analitykę predykcyjną, TX-FUELBOT automatycznie oblicza, która najbliższa przerwa na tankowanie będzie najlepsza, najtańsza – w oparciu o optymalizację kosztów, biorąc pod uwagę najkrótsze objazdy, pozostały czas jazdy i paliwo dostępne jeszcze w zbiorniku. Sugestie są wysyłane bezpośrednio do kierowcy w czasie rzeczywistym i udostępniane użytkownikom platformy back office za pośrednictwem interaktywnej tablicy rozdzielczej. TX-FUELBOT to w istocie połączenie znanych w branży technologii. Wykorzystuje moc dużych zbiorów danych oraz systemów uczących się. 
Maciej Tarka, współwłaściciel TRONIK, zaznacza, że kontrola paliwa może odbywać się już na poziomie dostawy i tankowania paliwa z prywatnego dystrybutora poprzez opomiarowanie tego urządzenia. Z wykorzystaniem identyfikacji pojazdów przy każdym tankowaniu na własnym dystrybutorze paliwa dane o pobranym paliwie trafiają online do systemu Atrax. – Klienci korzystający równocześnie z pomiaru poziomu paliwa w zbiornikach pojazdów (sondy pomiarowe) mogą natychmiast otrzymać informację o ewentualnych rozbieżnościach między ilością wydanego paliwa z dystrybutora a tym, które faktycznie zostało zatankowane do pojazdu – tłumaczy nasz rozmówca. Innym sposobem na zracjonalizowanie gospodarki paliwowej proponowanym przez TRONIK jest porównanie zaimportowanych danych z kart paliwowych z tymi, które zarejestrowane zostały przez sondy paliwa w pojazdach. Dane porównawcze są błyskawicznie udostępniane użytkownikowi systemu Atrax. Co ważne, system zestawia te dane z informacjami o zużytym paliwie przez silnik pojazdu, poprzez wykorzystanie szyny CAN oraz zużycie paliwa przez Webasto. Dzięki takiej konfiguracji Tronik może z dokładnie kontrolować faktycznie zużywane paliwo w oparciu o dane z różnych źródeł. – Klientom, którzy nie mają własnego dystrybutora, oczywiście umożliwiamy import danych z kart paliwowych czy nawet ręczne wprowadzanie danych do systemu. We flotach dostawczych nie ma możliwości instalowania sond paliwa, a więc tutaj pozostaje możliwość pozyskania danych o tankowaniu i zużyciu paliwa z szyny CAN pojazdu. Dzięki zaawansowanych algorytmom Tronik jest w stanie precyzyjnie podać zużycie paliwa w tych pojazdach – tłumaczy Maciej Tarka. Oprócz samego oprogramowania istotnym elementem systemu jest dział techniczny, którego pracownicy analizują dane paliwowe i poprzez kontakt z klientem są w stanie skalibrować urządzenia i na bieżąco ułatwić pracę użytkownikom systemu.   
 


Maciej Tarka
współwłaściciel TRONIK

Stare powiedzenie mówi, że „lepiej zapobiegać niż leczyć” dlatego TRONIK przeznacza sporo energii na optymalizację zużycia paliwa już na etapie wyznaczania trasy. System Atrax może brać pod uwagę typ pojazdu, obostrzenia ADR, wysokość wiaduktów, tonaż, czas pracy kierowcy, tak aby spedytor już na tym etapie planował niższe zużycia paliwa. 

 


Peter Bal
Business Leader, Digital Customer Services EMEA w dywizji ZF Commercial Vehicle Control Systems

W miarę, jak transport drogowy staje się coraz bardziej złożony, regulowany nowymi przepisami, rosnącą presją kosztową i oczekiwaniem, że floty będą dostarczać towar w coraz krótszym czasie, bezpieczniej, w sposób bardziej zrównoważony i niezawodny, operatorzy coraz częściej sięgają po rozwiązania cyfrowe, które pozwalają im zachować konkurencyjność na rynku. TX-FUELBOT przenosi optymalizację wydajności paliwowej floty na wyższy poziom. Będąc zaawansowaną aplikacją Big Data, nie tylko analizuje zmiany cen paliw na wszystkich europejskich stacjach paliw, ale także uwzględnia planowanie floty i trasy oraz śledzi na żywo warunki pracy ciężarówek i kierowców (lokalizacja, poziom i zużycie paliwa, pozostały czas jazdy), aby przewidzieć inteligentniejsze strategie dotyczące tankowania. Zalecenia te są bezpośrednio przekazywane kierowcy, a także udostępniane użytkownikom back office za pośrednictwem interaktywnego pulpitu nawigacyjnego.


Cezary Wiśniewski, doradca klienta DKV Euro Service Polska, informuje o narzędziach online, które proponuje DKV. Aplikacja mobilna DKV pokazuje najtańsze punkty w pobliżu danej lokalizacji, wraz z routingiem do nich, uwzględniającym ewentualne warunki na drodze. Opis każdej stacji zawiera informację o aktualnej cenie paliwa, ale także o cenie średniej (pomoc w planowaniu). System wskazuje trzy najtańsze punkty, dodatkowo można wyszukiwać stacje, które oferują konkretne serwisy, jak np. czyszczenie pojazdów ciężarowych, sklep lub restaurację, wysokowydajny dystrybutor itp. 
Aplikacja jest ogólnodostępna dla każdego. – Serwis online DKV Maps to profesjonalne narzędzie do szczegółowego planowania parametrów podróży. Służy do planowania tras międzynarodowych przy uwzględnieniu nie tylko ceny paliwa, ale też wysokości opłat drogowych w poszczególnych krajach dla bardzo konkretnego typu transportu (liczba...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy