Sporna portowa bocznica kolejowa. Kto może pobierać opłaty za wjazd na bocznice kolejowe portowych terminali kontenerowych?

RAPORT

Odpowiedź na pytanie, czy za sam wjazd wagonów kolejowych terminal kontenerowy położony w granicach portu morskiego może pobierać opłaty, budzi wiele kontrowersji. Zagadnienie to w dalszym ciągu stanowi przedmiot sporów pomiędzy portowymi terminalami kontenerowymi a licencjonowanymi przewoźnikami kolejowymi cargo. Terminale stanowczo twierdzą, że mogą pobierać przedmiotowe opłaty, podczas gdy stanowisko przewoźników kolejowych jest diametralnie odmienne. Dobrze zatem się stało, że rozstrzygającej odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił Sąd Najwyższy w wyroku z 22 czerwca 2018 r. 

Każdego dnia na bocznice kolejowe kontenerowych terminali portowych wjeżdżają i wyjeżdżają tysiące wagonów kolejowych, które dostarczają lub odbierają kontenery. Możliwość przywozu i odwozu kontenerów z portowego terminalu kontenerowego jest kluczową kwestią dla każdego dysponenta ładunku lub jego spedytora. W bardzo dużej części proces ten odbywa się przy użyciu transportu kolejowego, którego dynamika w odniesieniu do przewozów intermodalnych, rok do roku, rośnie. 

Zarówno kontenerowe terminale portowe, jak i licencjonowani przewoźnicy kolejowi cargo działają na rynku regulowanym – ci pierwsi ustawą o portach i przystaniach morskich, ci drudzy – ustawą o transporcie kolejowym. Zaskoczenia nie może stanowić fakt, że w pewnych zakresach przepisy obydwu ustaw się pokrywają, skutkiem czego dochodzi do trudności w ustaleniu prawidłowej wykładni przepisów – 
co przecież jest kluczowe dla każdego praktyka rynku portowego czy kolejowego.

Oczywiste jest, że w opisanej sytuacji musiał powstać spór pomiędzy uczestnikami gry rynkowej o to, czy kontenerowy terminal portowy może pobierać od licencjonowanych przewoźników kolejowych opłaty za sam wjazd lub wyjazd wagonu kolejo...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy