Satysfakcja klienta w logistyce. Wskaźniki sukcesu

RAPORT

Ostatnie miesiące to dynamiczne wzrosty sprzedaży e-commerce dla wielu branż. Zmiana struktur sprzedaży i coraz większe znaczenie handlu internetowego dla wielu podmiotów oznacza refleksję nad sposobem mierzenia wskaźników satysfakcji klientów z otrzymanego serwisu. Refleksje te prowadzą do wdrożenia nowych wskaźników, przemodelowania istniejących bądź zmian w odpowiedzialnościach za nie.

Mierzenie jakości procesów towarzyszy operacjom logistycznym praktycznie od początku. Jeszcze kilkanaście lat temu najważniejsze wskaźniki dla logistyki sprowadzały się często do optymalizacji trójkąta logistycznego: dostarczyć towar na czas, w dobrej jakości oraz po możliwie najniższych kosztach. Patrzenie na wskaźniki terminowości (on time) oraz jakości (quality) w sposób rozłączny, często prowadziło do błędnych konkluzji – wskaźniki te oscylowały na dość wysokim poziomie (czyli powyżej 98%), niemniej po ich zsumowaniu całkowita jakość świadczonego serwisu wyglądała dużo gorzej. Widoczny był trend łączenia tychże dwóch obszarów – tak też powstały wskaźniki OTIF (ang. On Time & In Full), które agregował...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy