Quo vadis, ciężarówko? W jakim kierunku rozwoju produktów i usług zmierzają producenci pojazdów ciężarowych?

RAPORT

Dokąd zmierza ciężki transport drogowy, trudno dziś powiedzieć. W przypadku samochodów osobowych wszyscy mówią o elektromobilności. Ale czy za 5 lub 10 lat to powtórzą? My postanowiliśmy sprawdzić, co nowego zaproponują w 2021 r. koncerny ciężarowe.

Według wspólnego badania firm Shell i brytyjskiego oddziału Deloitte nad sposobami dekarbonizacji transportu drogowego („Decarbonising Road Freight: Getting into Gear”), ponad 70% respondentów uważa ten proces za priorytet lub jeden z trzech najważniejszych celów swojego przedsiębiorstwa. Pytano szefów firm i ekspertów z całego świata. Mówiąc o nowych napędach, mają na myśli pojazdy elektryczne z wodorowymi ogniwami paliwowymi oraz pojazdy elektryczne wyposażone w akumulatory. Ankietowani uważają, że za 5 do 10 lat te pojazdy staną się rentowne.
Czy rzeczywiście tak się stanie, trudno powiedzieć. Faktem jest, że aby osiągnąć cele porozumienia paryskiego, poziom emisji z transportu drogowego musi do 2050 r. zmniejszyć się o niemal 60% w porównaniu z 2018 r. A przypomnijmy, że prognozy mówią o podwojeniu wolumenu transportu drogowego w tym czasie. Do upowszechnienia pojazdów elektrycznych jeszcze daleko, ale paliwa niskoemisyjne, takie jak skroplony gaz ziemny (LNG), bioLNG, CNG i biodiesel powinny być wprowadzane na rynek szybciej, z wykorzystaniem istniejących punktów zaopatrzenia, ale nie tam, gdzie mogłyby zakłócić wdrażanie rozwiązań bezemisyjnych – twierdzą respondenci. Oczywiście technologie dekarbonizacji transportu drogowego już istnieją, choć nie są jeszcze rentowne. Producenci pojazdów ciężarowych już opracowują modele elektryczne napędzane wodorem i energią elektryczną. Wprowadzają też na rynek takie pojazdy. W gospodarce komunalnej sprawdzają się ze swoimi zaletami bardzo dobrze. Nie potrzebują tam też dużego zasięgu, co w przypadku niektórych rozwiązań jest ważnym czynnikiem.
Nie ma jednak się co czarować, nadal dominującym paliwem jest olej napędowy. Szczególnie w polskich warunkach, gdzie presja na koszty jest ogromna. Floty pojazdów ciężarowych na olej napędowy mogą jeszcze trochę zredukować emisję poprzez dalszą poprawę konstrukcji pojazdów, zastosowanie rozwiązań cyfrowych do optymalizacji zarządzania oraz wykorzystanie paliw i smarów o wyższej jakości. Koncerny wprowadzają stopniowo różne zmiany. I o to właśnie zapytaliśmy.
 

REKLAMA

LF Electric...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy