Przyszłość popytu na nieruchomości logistyczne - Prologis Research

ZARZĄDZANIE RAPORT

Pandemia na zawsze zmieniła krajobraz rynku nieruchomości logistycznych. Obecnie decyzje w ramach łańcucha dostaw podejmowane są szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, w sposób bardziej kompleksowy, uwzględniający szerszą perspektywę oraz w większym stopniu w oparciu o dane. U podstaw tej zmiany leżą trzy główne czynniki: urbanizacja, cyfryzacja i demografia, które zmieniły także nasz styl życia, pracy i konsumpcji.

Dział Badań Prologis opracował raport, w którym stara się odpowiedzieć na część z wielu nasuwających się pytań o przyszłość. Analitycy Prologis starali się w nim wskazać główne zmienne czynniki, które będą miały wpływ na kształtowanie wyłaniających się trendów, w miarę jak gospodarki będą ponownie otwierane.

Wzrost zapotrzebowania na nowoczesne powierzchnie logistyczne

2020 był czwartym rokiem z rzędu z absorpcją netto powyżej 2 mln metrów kwadratowych powierzchni na głównych rynkach logistycznych. Spodziewamy się, że 2021 rok będzie kolejnym rokiem zwiększonego popytu, a jednym z czynników będzie dalszy rozwój e-commerce podkreśla Dirk Sosef, wiceprezes Prologis ds. Badań i Strategii.

Analitycy z Działu Badań Prologis przewidują, że współczynnik wykorzystania nowoczesnych powierzchni logistycznych będzie rósł wraz z rozszerzaniem się najlepszych praktyk w zakresie łańcucha dostaw. Te globalne zmiany do 2030 roku spowodują wzrost zapotrzebowania na dodatkowe 278 – 370 milionów metrów kwadratowych powierzchni na całym świecie.

Najnowsze prognozy dla sektora e-commerce

W 2018 roku branża e-commerce w Polsce odpowiadała za niecałe 10% rynku handlu detalicznego. W 2020 było to już ponad 14,5%. Do 2025 roku przewidywany jest wzrost penetracji e-commerce do niemal 19,5% - mówi Dirk Sosef, wiceprezes Prologis ds. Badań i Strategii.

Dostępnych jest niewiele informacji, które wyjaśniałyby, w jaki sposób inwestycje w łańcuchy dostaw przyczynią się do wzmocnienia nowej trajektorii e-commerce. Dlatego Dział Badań Prologis rozpoczął opracowywanie własnej prognozy, która uwzględnia nowe czynniki, takie jak specyfika nawyków konsumenckich i brak możliwości sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych.

Trendy makro a rozwój popytu na nieruchomości logistyczne

Obecnie w logistyce liczy się nie tylko e-commerce. Znaczny wpływ na branżę mają czynniki w skali makro – zmiany demograficzne, transformacja cyfrowa, postępująca urbanizacja a także rosnące oczekiwania konsumentów.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu na stronie Prologis.

(Źródło: Prologis)

Przypisy