Polska europejskim liderem intermodalnym? Jak wykorzystać dobre położenie Polski w przewozach intermodalnych?

RAPORT

Od kilku lat rosną w Polsce przewozy intermodalne. I nadal będą rosły, bo w ramach dywersyfikacji przewozów, w związku ze spadkiem wydobycia węgla i jego przewozów, transport intermodalny będzie przedmiotem szczególnej uwagi przewoźników – twierdzą specjaliści zajmujący się intermodalem.

Wyniki ostatnich lat pokazują, że Polska, tak jak Europa Zachodnia, USA, stawia na przewozy intermodalne. W okresie od przystąpienia Polski do UE kolejowe przewozy intermodalne wzrosły w Polsce z 282 tys. TEU w 2004 r. do 2137 tys. TEU w 2019 r., tj. aż prawie 8-krotnie. Obecnie udział przewozów intermodalnych w przewozach kolejowych stanowi 11%. Jednak daleko nam jeszcze do krajów UE i liderujących Stanów Zjednoczonych, gdzie udział intermodalu jest w okolicach 50%. 

Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem 

W przewozach kolejowych maleje udział towarów masowych, głównie węgla, który jeszcze niedawno miał prawie 50-proc. udział w kolejowych przewozach towarowych. To głównie efekt przyjętych przez kraje UE założeń polityki środowiskowej, w tym Polski, które w ramach Europejskiego Zielonego Ładu podejmują działania prowadzące do wyeliminowania użycia węgla kamiennego i brunatnego w energetyce na rzecz odnawialnych źródeł energii. W związku z tym następuje spadek przewozu ładunków masowych na rzecz ładunków kontenerowych. Druga dekada XXI w. charakteryzuje się wzrostem przewozów z wykorzystaniem intermodalnych jednostek ładunkowych, co świadczy, że transport zmierza w kierunku konteneryzacji. Na rozwój intermodalu wpływają także zmiany zachowań konsumenckich, następuje rozwój zakupów internetowych, e-commerce, rośnie potęga gospodarcza Chin, które zwiększają eksport i przewozy Nowym Jedwabnym Szlakiem, co przyczynia się do zwiększania zapotrzebowanie na szybki transport z wykorzystaniem kontenerów. Produkty dotychczas przewożone innymi środkami transportu z powodzeniem są transportowane z wykorzystaniem jednej zestandaryzowanej jednostki, jaką jest kontener.

Ponad 20 licencjonowanych przewoźników 

Jak podaje Urząd Transportu Kolejowego, masa towarów w kolejowych przewozach intermodalnych wzrosła w drugim kwartale tego roku do 6,8 mln t. Jest to aż ponad 21% więcej niż w drugim kwartale zeszłego roku. Od kwietnia do czerwca br. przewoźnicy kolejowi przewieźli prawie 450 tys. sztuk jednostek, co stanowiło ponad 743 tys. TEU. W porównaniu z drugim kwartałem 2020 r. liczba przewiezionych jednostek wzrosła o 19% (wg TEU o 24%), a udział według masy przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 11%. 
– W ostatnich latach obserwujemy stały trend wzrostowy na rynku przewozów intermodalnych. Porównując pierwsze...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy