Dołącz do czytelników
Brak wyników

RAPORT

6 marca 2020

NR 1 (Styczeń 2020)

Logistyka w dobrym nastroju. Poziom optymizmu w logistyce według raportu „Confidence Index 2019/2020”

0 584

Wskaźnik Poziomu Optymizmu w zakresie Logistyki i Łańcucha Dostaw w Polsce na lata 2019-2020 został określony na średnim poziomie 49 pkt, co stanowi wynik niższy od rezultatu uzyskanego w ubiegłym roku (57,4). Firmy logistyczne ponownie są bardziej pozytywnie nastawione do przyszłości (53,9 pkt) niż przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe korzystające z usług logistycznych (44 pkt). Mimo pogorszenia nastrojów aż 7 na 10 instytucji ocenia koszty działań w ramach łańcucha dostaw w Polsce jako niższe niż średnie w UE, a 6 na 10 uważa, że Polska jest konkurencyjna jako miejsce inwestycji – obie statystyki wzrosły od zeszłego roku. 

Problemy z zapełnieniem wakatów wykwalifikowanymi pracownikami oraz rosnąca presja płacowa to dwa największe wyzwania, przed którymi stoją logistyka i cały sektor łańcucha dostaw. To one w największym stopniu wpływają na niepewność i obniżenie nastrojów widoczne w branży. Pytani przez nas respondenci martwią się także spowolnieniem globalnego wzrostu gospodarczego, w tym w niemieckim sektorze produkcyjnym, który może wpływać na słabsze wyniki na międzynarodowej arenie handlowej. Trzeba jednak zaznaczyć, że gorsze nastawienie do przyszłości nie wynika na razie z faktycznie gorszych wyników biznesowych firm, a jedynie dużego poczucia niepewności w związku z perspektywą różnych zmian i zawirowaniami na rynku międzynarodowym – mówi Beata Hryniewska, szefowa Działu Powierzchni Magazynowych i Logistyki CBRE.

POLECAMY

Tabela 1. Największe wyzwanie dla firm logistycznych w nadchodzących 12 miesiącach (źródło: Raport „Confidence Index 2019/2020”)
Presja płacowa 37%
Presja cenowa  26%
Niedobór wykwalifikowanej siły roboczej/kierowców  19%
Kapitał obrotowy/dostępność środków finansowych  9%
Wydłużone terminy płatności ze strony klientów  7%
Postępująca konsolidacja branży  2%
Niedobór dostępnej powierzchni magazynowej 0%
Inne 0%

Wskaźnik Poziomu Optymizmu opiera się na obliczeniach obejmujących odsetek respondentów zgłaszających zmianę na lepsze, brak zmian oraz zmianę na gorsze w sektorze. W efekcie wynik ponad 50 oznacza przewidywanie zmian na lepsze, a poniżej 50 – zmian na gorsze. Im wynik bardziej oddalony od 50, tym silniejsza poprawa lub pogorszenie są przewidywane w przyszłości. 

Tabela 2. Największe wyzwanie dla przedsiębiorców produkcyjnych i handlowych w nadchodzących 12 miesiącach (źródło: Raport „Confidence Index 2019/2020”)
Presja płacowa 41%
Niedobór wykwalifikowanej siły roboczej/kierowców  21%
Presja cenowa ze strony rynku  16%
Zarządzanie terminami płatności  7%
Niedobór dostępnej powierzchni magazynowej  7%
Konsolidacja branży dostawców usług  4%
Kapitał obrotowy/dostępność środków finansowych  4%
Inne 0%

Przewidywane zmiany wysokości obrotów

Optymizmem napawa fakt, że na pytanie o przewidywane zmiany wysokości obrotów w przyszłym roku większość (60%) respondentów odpowiedziała, że spodziewa się ich wzrostu. Ogólnie rzecz biorąc, poziom optymizmu w sektorze logistycznym spadł w porównaniu z rokiem ubiegłym, jednakże większość respondentów nadal wykazuje duży optymizm. Jedna piąta firm (20%) przewiduje silny wzrost obrotów o ponad 8%, kolejne 32% uczestników badania przewiduje umiarkowane roczne tempo wzrostu na poziomie 2-5%, podczas gdy 8% respondentów oczekuje wzrostu wysokości obrotów w kolejnych 12 miesiącach na poziomie 5-8%. Przewidywana przez badanych trudniejsza sytuacja na rynku znajduje odzwierciedlenie w fakcie, że o 13% więcej firm niż ubiegłym roku – 22% w sumie – spodziewa się spadku wysokości obrotów.

Podobnie jak w ubiegłym roku, firmy logistyczne pozostają niezwykle optymistycznie nastawione do skali wzrostu ich działalności w nadchodzącym roku. Ponad trzy czwarte z nich (77%) oczekuje wzrostu wysokości obrotów, a blisko jedna czwarta (23%) respondentów z sektora logistycznego wierzy, że ich roczny obrót wzrośn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy