Dołącz do czytelników
Brak wyników

PROGNOZY

6 kwietnia 2020

NR 2 (Marzec 2020)

Kiedy w Twoim magazynie będzie jeździł AMR? Jaki potencjał w wykorzystaniu autonomicznych robotów mobilnych widzą amerykańskie firmy?

0 458

Mobile Industrial Robots (MiR) przeprowadził ankietę wśród amerykańskich firm motoryzacyjnych, elektronicznych, FMCG i logistycznych (3PL) dotyczącą ich podejścia do automatyzacji procesów intralogistycznych (logistyki wewnątrzzakładowej). MiR zapytał respondentów m.in. o rzeczywisty okres, w którym autonomiczne roboty mobilne (AMR) mogłyby zostać włączone do wewnętrznej logistyki, o ich wpływ na przemysł oraz najważniejsze bariery w automatyzacji.

Ściskanie marży i obniżanie kosztów powstrzymują producentów przed inwestowaniem w nowe technologie. Chcą zobaczyć wyraźny i krótkoterminowy zwrot z inwestycji. W rzeczywistości 88% liderów biznesowych badania stwierdziło, że obawy związane z prędkością ROI spowalniają obecnie ich próby automatyzacji. Ponad połowa respondentów z każdego segmentu stwierdziła, że zwrot z inwestycji w automatyzację nie jest wystarczająco szybki. W wynikach badania rysują się pierwsze trzy bariery związane z automatyzacją: problemy z oszacowaniem ROI, różne konfiguracje biznesowe i problemy z podaniem wskaźników wartości.
Coraz bardziej złożone i szybko zmieniające się rynki mogą utrudnić obliczenie dokładnych wartości kosztów i korzyści. To z kolei powstrzymuje projekcję rzetelnego ROI, utrudniając próby zakupu na wysokim poziomie. Raport wykazał, że 75% ankietowanych rozumie pozytywne skutki zastosowania AMR w miejscu pracy. 59% uważa, że AMR pomoże im obniżyć koszty. Jednak ponad połowa nadal ma trudności z jednoznacznym uzasadnieniem biznesowym.
Automatyzacja nie jest uniwersalna. Elementy, które mogą sprawić różnicę, to np. układ podłogi, potencjał siły roboczej, finanse, trendy branżowe i geografia – żeby wymienić tylko kilka. Ta wariancja stanowi nadrzędny problem dla producentów w USA. 75% ankietowanych stwierdziło, że ich procesy mogą być zbyt zmienne lub zbyt małe, aby automatyzacja była opłacalna. 65% stwierdziło również, że mają średnie lub duże obawy związane z modernizacją powierzchni obiektów do automatyzacji. Brak odpowiednich studiów przypadku jeszcze to utrudnia. Mogą być przekonani o wartości biznesowej robotów w innej konfiguracji operacyjnej, ale nie własnej. Prawie 40% firm z branży FMCG i elektroniki oceniło swoje procesy jako zbyt zmienne lub o zbyt małej skali, by można je było poddać automatyzacji.
 

POLECAMY

ES Smart – customizowany robot mobilny od Europa Systems
(fot . Europa Systems)


Wdrażanie nowych technologii, takich jak AMR, jest często klasyfikowane jako inwestycja techniczna lub inżynierska. Zamiast tego, jak sugeruje MIR, należy to postrzegać jako narzędzie wspomagające firmę jako całość, co jest trudne bez zrozumienia czynników warunkujących wartość AMR. Na przykład 82% wszystkich respondentów stwierdziło, że optymalizacja procesów jest największym wyzwaniem biznesowym, ale nie sądzili, że dalsza automatyzacja zapewni wystarczająco wysoki zwrot z inwestycji. Inne kluczowe czynniki warunkujące wartość – takie jak niezawodny przepływ materiałów i łańcuch dostaw 24/7 – również nie zawsze są uwzględniane przy tworzeniu uzasadnienia biznesowego. 
60% ankietowanych uznało zatrudnienie i rekrutację personelu mającego odpowiednie kompetencje w zakresie automatyzacji jako wyzwanie biznesowe i drugą co do wielkości barierę po ROI. Połowa respondentów zarówno z branży motoryzacyjnej, jak i logistycznej twierdzi, że brak wykwalifikowanego personelu jest barierą w dalszych planach związanych z automatyzacją. Ten problem wskazało także 35% przedstawicieli branży elektronicznej i prawie 30% w przypadku sektora FMCG. 

Automatyzacja intralogistyki z robotami AMR

Na integrację AMR z transportem wewnętrznym w na...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy