Dołącz do czytelników
Brak wyników

RAPORT

1 października 2020

NR 4 (Wrzesień 2020)

Kalendarium Pakietu Mobilności. Jakie regulacje Pakietu Mobilności i kiedy zaczynają obowiązywać przewoźników?

0 443

W branży transportu drogowego tematem numer jeden, i to już od dawna, jest Pakiet Mobilności. 31 lipca 2020 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE przyjęte przez Parlament Europejski (PE) 8 lipca akty prawne dotyczące tego Pakietu. Zawierają harmonogram zmian, jakie będą wprowadzane w życie przez najbliższych 6 lat. Zobaczmy, co już obowiązuje, a do czego należy się przygotować w następnych latach.

Od 20 sierpnia 2020 r.

Obowiązuje co 3 lub 4 tygodnie powrót do bazy lub miejsca zamieszkania. Kierowca w każdych 4 tygodniach kalendarzowych musi rozpocząć 45-godzinny odpoczynek w miejscu zamieszkania lub w centrum operacyjnym firmy. Jednak w przypadku wykorzystania w trasie dwóch odpoczynków tygodniowych skróconych jeden po drugim kierowca będzie musiał wrócić przed kolejnym wymaganym odpoczynkiem tygodniowym, w tym przypadku już regularnym. Stąd ta druga opcja, że już po 3 tygodniach powraca. Duże znaczenie ma w tym przypadku właściwe oznaczenie w tachografie wpisu kraju zakończenia i rozpoczęcia pracy. Dwa kolejne skrócone okresy odpoczynku kierowca musi rozpocząć poza krajem siedziby firmy i swojego miejsca zamieszkania (np. Ukrainiec poza Polską i Ukrainą).
Jednocześnie w życie wszedł zakaz odbywania pełnych odpoczynków tygodniowych w kabinie. Założenie jest przy tym takie, że kierowca co najmniej raz w miesiącu uda się do domu lub innego miejsca stałego pobytu. Dla obcokrajowców (np. Ukraińców) pracujących u polskich przewoźników „miejscem stałego pobytu” lub „bazą” jest Polska. Nie muszą obowiązkowo przekraczać granicy swojego kraju. Za spełnienie tych warunków odpowiada pracodawca, który musi odpowiednio dostosować harmonogram pracy. Jest też obowiązany przechowywać dokumenty potwierdzające wykonanie wymaganego odpoczynku każdego kierowcy na wypadek ewentualnej kontroli. Jeżeli odpoczynek odbywa się w trasie, koszty zakwaterowania pokrywa pracodawca.
Rzadko się zdarza, aby kierowca podróżował pociągiem, częściej promem. Wówczas, wykorzystując dzienny lub tygodniowy okres odpoczynku (11 albo 24 h), może go dwukrotnie przerwać, jednak nie dłużej niż w sumie na 60 minut.
Nowością jest też możliwość wykonania 45-minutowej w przerwy w jadącym pojeździe przez drugiego kierowcę, w załodze wieloosobowej. Przepisy mówią, że odpoczywający nie może prowadzić pojazdu lub pomagać w tym temu jadącemu.
Ostatnią zmianą, która wywołuje wiele kontrowersji, choć była oczekiwana przez przewoźników, jest możliwość przedłużenia czasu prowadzenia pojazdu ze względu na wyjątkowe okoliczności. Tu oczywiście kwestią sporną są te „wyjątkowe okoliczności”, do których możemy zaliczyć np. nieplanowany zator na drodze. Co jest bardzo ważne, nie można się w sposób powtarzalny powoływać na takie okoliczności i permanentnie przekraczać dozwolony czas pracy. To wydłużenie może wynieść maks. 2 godz., pod warunkiem, że zostało poprzedzone nieprzerwanym, 30-minutowym odpoczynkiem. Co również ważne, pamiętamy o 4,5-godzinnym okresie jazdy ciągłej oraz limitem 90 godz. jazdy 
w 2 następujących po sobie tygodniach. Tu wliczamy ten dodatkowy czas jazdy. Oczywiście pracodawca powinien też ów wydłużony przejazd zrekompensować kierowcy. 
Dla pojazdów z branży budowlanej, wykorzystywanych do przewozu maszyn budowlanych na dystansie do 100 km od bazy przedsiębiorstwa (pod warunkiem, że prowadzenie takich pojazdów nie stanowi głównego zajęcia kierowcy) oraz dostarczających beton, nie ma już obowiązku stosowania ograniczeń czasu jazdy i przepisowego odpoczynku z rozporządzenia 561/2006. Nie ma też dla takich pojazdów wymogu instalowania tachografu. W Polsce ta zmiana obowiązuje, ale nie każde państwo członkowskie UE musi ją wprowadzić. Zainteresowani powinni to sprawdzić w kraju, gdzie chcą takowe przewozy wykonywać.
Nie mówi się o tym zbyt głośno, ale Pakiet Mobilności rozszerzył możliwość utraty tzw. dobrej reputacji, co w konsekwencji prowadzi do cofnięcia zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego. Jeśli wobec firmy lub członka jej zarządu zapadnie prawomocny wyrok sądowy lub inna sankcja (np. kara pieniężna) w związku z naruszeniem przepisów: podatkowych, o pracownikach delegowanych, kabotażu lub prawa właściwego dla zobowiązań umownych w jednym z państw UE, to przewoźnik traci automatycznie dobrą reputację. Warto o tym pamiętać, aby w pozornie błahy sposób nie utracić możliwości wykonywania przewozów. Samo zapłacenie kary nie załatwia sprawy.
Ponadto państwa UE mają ustalić kary dla uczestników łańcucha transportowego (nadawców ładunków, spedytorów, wykonawców i podwykonawców) za naruszenie przepisów o dostępie do rynku. W praktyce chodzi o świadome składanie zlecenia, które wiąże się z łamaniem przepisów. Szczegóły tego zalecenia nie są jeszcze znane.
Do 21 sierpnia 2021 r. Komisja Europejska (KE) przyjmie akty wykonawcze ustanawiające szczegółowe przepisy rozszerzające zakres rejestrowanych przez tachograf danych (m.in. lokalizacja pojazdu i dane o operacjach za- i rozładunku). Od dnia przyjęcia tych nowych regulacji upłynie 36 miesięcy (3 lata), po których w nowych pojazdach będzie obowiązek montowania tachografów II generacji ze znacznie rozszerzonym zakresem funkcji. Data nie jest jeszcze doprecyzowana, ale będzie to najprawdopodobniej 2024 lub początek 2025 r.
Jednocześnie jest mowa o 4 latach, liczonych od końca roku wejścia w życie szczegółowych przepisów, na wymianę starych tachografów I generacji na te nowocześniejsze II generacji, lub 3 latach na wymianę jeszcze wcześniejszych urządzeń pomiarowych. Jeśli wszystko przebiegnie planowo, to powinno to nastąpić w 2024 lub 2025 r. W tym miejscu koniecznie należy przypomnieć, że inteligentne tachografy II generacji mają m.in. funkcję umożliwiającą zdalną kontrolę. Czyli wstępne sprawdzenie przez organy kontrolne odbywa się bez zatrzymania pojazdu. Dopiero wówczas decydują, czy konieczne jest z...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy