Inwestujemy w tabor, terminale i infrastrukturę liniową. Jakie inwestycje realizowane są dla rozwoju przewozów intermodalnych?

RAPORT

W Polsce rosną przewozy intermodalne. Jednak jeszcze daleko nam do poziomu zachodnioeuropejskiego. Czy polscy przewoźnicy wystarczająco dużo inwestują w tabor i modernizację, by te przewozy dorównywały europejskim i światowym liderom?

W latach 2005-2018 wolumen kontenerów przewożonych w Polsce koleją wzrósł prawie trzykrotnie. W zeszłym roku na polskim rynku intermodalnym działało 17 przewoźników kolejowych, którzy odnotowali wzrost przewozów. Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego, uważa, że aby przewozy intermodalne w Polsce mogły równać do najlepszych, powinny być wspierane przez państwo. 
Dlatego konieczne jest zapewnienie preferencyjnych i stabilnych zasad dostępu do infrastruktury dla tych rozwijających się przewozów. Ignacy Góra podkreśla, że przede wszystkim chodzi o gwarancję zachowania ulg dla przewozów intermodalnych, bo takie działania przyczyniają się do rozwoju transportu kolejowego i jednocześnie poprawią bezpieczeństwo na drogach. – Powinien być wieloletni i wieloaspektowy program promocji przewozów intermodalnych, który w dłuższej perspektywie czasowej wpłynie korzystnie na zawieranie długoterminowych kontraktów, jak również zmobilizuje przewoźników do odnowienia posiadanego taboru. Umożliwi to także konkurowanie transportu kolejowego z transportem drogowym. Stabilna polityka wsparcia jest ważna dla dalszego rozwoju transportu towarów koleją – twierdzi prezes UTK. Jego zdaniem, działania promujące transport intermodalny są priorytetem, ponieważ realnie może to wpłynąć na odciążenie dróg, a tym samym zmniejszyć liczbę wypadków w transporcie drogowym. – Ustalona obecnie 25-proc. obniżka opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej dla przewozów intermodalnych powinna być gwarantowana w okresie kilku lat. Przy planowaniu środków na wypłatę tej ulgi należy uwzględnić stały wzrost przewozów intermodalnych, bo dane statystyczne ostatnich lat wskazują, że przewozy intermodalne mają duży potencjał rozwojowy – dodaje Ignacy Góra.

Pomoże odrębna, samodzielna gałąź transportowa?

Dariusz Stefański, prezes PCC Intermodal, na pytanie, co należy zrobić, by Polska stała się centralnym hubem dla przewozów intermodalnych w Europie Środkowo-Wschodniej, odpowiada, że należy spełnić trzy podstawowe warunki, od których uzależniony jest rozwój branży intermodalnej. 
– Po p...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy