Dołącz do czytelników
Brak wyników

RAPORT

6 marca 2020

NR 1 (Styczeń 2020)

Incoterms 2020 – aktualizacja numer dziewięć. Jakie zmiany wprowadza nowy rok w między narodowych regułach warunków sprzedaży?

0 686

W bieżącym roku, po raz pierwszy od dekady, dokonano  zmiany Międzynarodowych Reguł Handlu (International Commercial Terms) INCOTERMS. W niniejszej publikacji przedstawione zostaną zmiany wynikające z INCOTERMS 2020.
 

INCOTERMS stanowią Międzynarodowe Reguły Handlu określające warunki sprzedaży towaru, stanowiąc m.in. o rozkładzie odpowiedzialności za odprawę celną towaru, kosztach transportu i momencie przejścia ryzyka za towar na kupującego. Reguły są opracowywane przez Międzynarodową Izbę Handlu w Paryżu, a obecna wersja jest już dziewiątą aktualizacją Reguł. Zaznaczyć należy, że INCOTERMS nie stanowią aktu prawnego o powszechnym zastosowaniu (nie są konwencją międzynarodową), a ich zastosowanie zależy wyłącznie od woli stron danego kontraktu. Celem Reguł jest przy tym usunięcie wątpliwości odnośnie warunków kontraktu i obowiązków stron – służyć więc mają właściwej i jednoznacznej interpretacji warunków sprzedaży towaru.

POLECAMY

INCOTERMS 2020 – wejście w życie

Ostatnia wersja Reguł, INCOTERMS 2020 (opracowana przez Międzynarodową Izbę Handlu), weszła w życie 1 stycznia 2020 r. Oznacza to, że jeżeli kontrakt zawarty po 1 stycznia 2020 r. odwołuje się do reguł INCOTERMS, zastosowanie znajdą właśnie INCOTERMS 2020. Nie oznacza to jednak, że strony danej umowy nie mogą umówić się na zastosowanie wcześniejszych reguł INCOTERMS (w szczególności na zastosowanie INCOTERMS 2010, które były szeroko wykorzystywane w międzynarodowym obrocie towarem). Jeżeli więc strony chcą dalej stosować wcześniejszą wersję Reguł, konieczne jest, aby w kontrakcie znalazł się zapis, że wskazana reguła (EXW, FCA etc.) wynika z wcześniejszych Reguł (np. ze wspomnianych INCOTERMS 2010).

Zmiany wynikające z INCOTERMS 2020

Pomimo planowanych rewolucyjnych zmian (w stosunku do INCOTERMS 2010) nowe Reguły należy odczytywać raczej jako uporządkowanie i zapewnienie spójności w już obowiązujących Regułach. Zabieg ten należy odczytywać pozytywnie, gdyż zarówno ustawodawca krajowy, jak i organizacje międzynarodowe stanowiące konwencje przyzwyczaiły nas już do sytuacji, w której aktualizacja danego aktu stanowi potężną zmianę, wymagającą od adresata przepisów poznania na nowo zasad panujących w obrocie. Zamiast tego komitet pracujący nad tekstem nowych Reguł zdecydował się zweryfikować, jak INCOTERMS 2010 funkcjonowały w obrocie i czy na ich gruncie nie powstawały spory i luki interpretacyjne, które mogą zostać usunięte w INCOTERMS 2020.

Reguła DPU

W stosunku do poprzednich Reguł INCOTERMS 2020 zachowują swoją strukturę polegającą na istnieniu jedenastu reguł, w tym siedmiu uniwersalnych, dla wszystkich rodzajów transportu (EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP i DDP), i czterech odnoszących się do transportu morskiego i śródlądowego (FOB, FAS, CFR i CIF). W pierwszej kolejności zmianie podlega reguła DPU (zwana w INCOTERMS 2010 regułą DAT), jednakże w praktyce zmiana odnosi się wyłącznie do zmiany nazwy reguły, gdyż nowa reguła DPU ma takie samo zastosowanie jak wcześniejsza reguła DAT. Korekta nazwy reguły wynika właśnie z analizy stosowania reguł w praktyce. Często bowiem reguła DAT („Delivered at Terminal”) była odczytywana dosłownie jako obowiązek dostarczenia towaru d„terminalu”, podczas gdy „terminalem” w znaczeniu tej reguły było dostarczenie towaru do określonego miejsca z rozładunkiem. Wprowadzenie zmiany nazwy tej reguły ma w zamierzeniu doprowadzić do szerszego jej zastosowania w praktyce (dotychczas zasto...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy