Incoterms 2020 – aktualizacja numer dziewięć. Jakie zmiany wprowadza nowy rok w między narodowych regułach warunków sprzedaży?

RAPORT

W bieżącym roku, po raz pierwszy od dekady, dokonano  zmiany Międzynarodowych Reguł Handlu (International Commercial Terms) INCOTERMS. W niniejszej publikacji przedstawione zostaną zmiany wynikające z INCOTERMS 2020.
 

INCOTERMS stanowią Międzynarodowe Reguły Handlu określające warunki sprzedaży towaru, stanowiąc m.in. o rozkładzie odpowiedzialności za odprawę celną towaru, kosztach transportu i momencie przejścia ryzyka za towar na kupującego. Reguły są opracowywane przez Międzynarodową Izbę Handlu w Paryżu, a obecna wersja jest już dziewiątą aktualizacją Reguł. Zaznaczyć należy, że INCOTERMS nie stanowią aktu prawnego o powszechnym zastosowaniu (nie są konwencją międzynarodową), a ich zastosowanie zależy wyłącznie od woli stron danego kontraktu. Celem Reguł jest przy tym usunięcie wątpliwości odnośnie warunków kontraktu i obowiązków stron – służyć więc mają właściwej i jednoznacznej interpretacji warunków sprzedaży towaru.

INCOTERMS 2020 – wejście w życie

Ostatnia wersja Reguł, INCOTERMS 2020 (opracowana przez Międzynarodową Izbę Handlu), weszła w życie 1 stycznia 2020 r. Oznacza to, że jeżeli kontrakt zawarty po 1 stycz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy