Czy intermodal uratuje kolej? Jaka jest przyszłość przewozów kolejowych w Polsce?

RAPORT

Dane UTK nie pozostawiają wątpliwości: transport intermodalny rozwija się, w przeciwieństwie do dołujących łącznych przewozów cargo koleją. A jednak pojawiają się pytania, przede wszystkim: dlaczego kolej traci na znaczeniu w logistyce towarów?

Niektórych z nich nie tylko nie rozwiewa, lecz rodzi kolejne kwestie, dokument Ministerstwa Infrastruktury „Kierunki rozwoju transportu intermodalnego w Polsce do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.” z listopada 2020 r. Ma być on podstawą do planowanej uchwały rządowej o tej samej nazwie.
W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zapisano, że podjęta ona zostanie w trzecim kwartale 2021 r. Według najnowszej informacji udzielonej nam przez zespół prasowy MI ma to nastąpić w czwartym kwartale. Nie spierajmy się o dwa – trzy miesiące w tę lub we w tę. Istotniejsze są inne sprawy.

O co idzie gra?

Od czasu publikacji przez Komisję Europejską w 2011 r. Białej księgi transportowej w dokumentach UE zakłada się wzrost roli kolei (i transportu śródlądowego barkami) w przewozach pasażerów i towarów. Dlatego, że wraz z rozwojem globalnej gospodarki i mobilności dynamicznie rośnie wolumen przewożonych towarów (i osób), a wraz z nim emisje gazów cieplarnianych (GHG). Szacunki wskazują, że praca przewozowa transportu unijnego do 2030 r. wzrośnie o 40% w stosunku do 1990 r., a do połowy stulecia – o 80%. Według danych Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), w końcu minionej dekady 27% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE-28 pochodziło z sektora transportu (34% uwzględniając emisję powstającą przy produkcji środków transportu i utrzymania infrastruktury – dane federacji organizacji ekologicznych Transport & Environment), z czego na samocho...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy