Dołącz do czytelników
Brak wyników

PROGNOZY

19 marca 2020

NR 4 (Lipiec 2019)

Czas reakcji na zmiany polityczne to kwestia krytyczna. Jak wyglądają prognozy dla branży transportowej według raportu KPMG International?

0 224

Po dziesięcioleciach względnej stabilności, stałych ceł i relatywnie jasnych zasad handlu światowego wydaje się oczywiste, że obecnie wszedł on w nową fazę napięć handlowych i niepewności. Nowe realia mają negatywny wpływ na przedsiębiorstwa, które będą musiały zmierzyć się z potencjalnymi wyzwaniami w zmieniającym się i nieprzewidywalnym globalnym środowisku handlowym. Pomimo słabnących prognoz dla światowego handlu według autorów raportu KPMG International „Transport tracker. Global trade – the new normal” przyszłość branży transportowej wciąż wygląda pozytywnie.

Zarówno wskaźniki publikowane przez agencję Bloomberg, jak i te opracowywane przez Światową Organizację Handlu wyraźnie wskazują na słabnącą dynamikę wzrostu światowej wymiany towarowej. Odkąd w 2017 r. zanotowano ich najwyższy od 6 lat poziom, systematycznie kolejne prognozy są obniżane i na 2019 r. wynoszą już 3,7%. Głównym czynnikiem są restrykcyjne decyzje poszczególnych państw odnoszące się do wymiany handlowej, ale nie bez znaczenia jest również stale rosnące zagrożenie naturalnymi kataklizmami. 

POLECAMY

E-wyzwania

Autorzy raportu „Transport tracker. Global trade – the new normal” wskazują także na zmiany, które na handlowej mapie świata przynosi rozwój nowoczesnych technologii, takich jak druk 3D, Internet Rzeczy czy sztuczna inteligencja. Z drugiej strony nie sposób pominąć działań zmierzających do ograniczenia kosztów handlu. Chiński projekt One Belt, One Road czy strefa wolnego handlu na Pacyfiku to główne przykłady takich działań, dzięki którym autorzy projektu ze spokojem patrzą na przyszłość światowej branży transportowej.

Decydujący element kształtujący koszty transportu, czyli ceny ropy naftowej, w ostatnich latach przypominał przejażdżkę kolejką górską. Od 2014 r. ceny zanotowały rekordy zarówno w zakresie najniższego, jak i najwyższego poziomu. Odkrycie złóż łupkowych w Stanach Zjednoczonych, Chinach czy Argentynie, ale przede wszystkim coraz bardziej odczuwalne globalne spowolnienie i związana z tym niepewność powodują, że ceny tego surowca zapewne nadal będą podlegały dużym wahaniom. 

Obserwując ceny akcji firm z poszczególnych sektorów branży transportowej, autorzy projektu podkreślają rosnące notowania wśród przewoźników kolejowych i drogowych. Pozostałe sektory wykazują tendencję spadkową. 

Paweł Trębicki, dyrektor generalny Raben Transport, Grupa Raben

Mam wrażenie, że świat wokół nas staje się coraz bardzie złożony i coraz trudniej jest nam zrozumieć wszystkie zależności. Prognoz i różnych ocen sytuacji nie brakuje, ale widać, że nawet niewielki upływ czasu negatywnie weryfikuje przydatność większości z nich. To może być sygnał, że na naszych oczach tworzy się zupełnie nowy ekosystem i nowy porządek gospodarczy. Trochę obawiam się o miejsce Europy w takim systemie. Widać, że dotychczasowe podejście w zakresie ochrony danych osobowych, sztucznej inteligencji czy pakietu mobilności raczej hamuje rozwój technologii oraz umacnia dotychczasowe podziały na kontynencie. Myślę, że istnieje spore zagrożenie, że staniemy się pewnego rodzaju skansenem, w którym więcej jest sił blokujących jakiekolwiek zmiany niż sił je wspierających. Wspólnota próbuje stać na straży wyższych wartości, które jednak przez poszczególne państwa czy ich bloki interpretowane są zupełnie odmiennie. To niebezpieczne, ponieważ w takiej sytuacji nasz kontynent łatwo może utracić globalną konkurencyjność. 

W kontekście branży logistycznej szczególną uwagę zwróciłbym na trzy obszary: pojazdy autonomiczne, zmiany zachodzące w branży motoryzacyjnej oraz rozwój e-commerce. W pierwszym przypadku wyraźnie widać, że postęp technologiczny oraz podążające za nim zmiany legislacyjne i społeczne nie umożliwią powszechnego wdrożenia autonomicznych ciężarówek w ciągu najbliższej dekady. W obliczu postępującego deficytu wykwalifikowanych kierowców oraz regulacji przygotowywanych przez KE przełoży się to na zakłócenia operacyjne oraz rosnące koszty usług. W drugim przypadku, z uwagi na trend w kierunku elektromobilności oraz gospodarki współdzielenia, można spodziewać się słabnącej dynamiki rozwoju branży, generującej przez lata największe przepływy towarowe na kontynencie. Spodziewałbym się też zmiany kierunku przepływów towarowych z uwagi na potencjalnie inną strukturę dostawców. Może to być ryzykowne dla krajów CEE, gdzie ulokowana jest znaczna część dostawców komponentów automotive. W ostatnim przypadku przyjąłbym kontynuację dotychczasowego trendu wzrostowego z ogromnym wpływem na: szybki czas dostawy, kompletność i wiarygodność statuowania przesyłek w całym łańcuchu dostaw oraz adaptacyjną zmianę infrastruktury i opartej na nich procesów, wynikających z rosnącego udziału dostaw ostatniej mili oraz miejskich ograniczeń w ruchu.

 

Po kryzysie

T...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy