Czas na pobudkę ze snu o szybkiej dekarbonizacji logistyki drogowej w UE

RAPORT

Elektryczne vany i ciężarówki w Unii nie stanowią nawet 1% floty wykorzystywanej w transporcie towarowym. W powijakach jest także infrastruktura ładowania, a niezbędna sieć przesyłowa oraz zdolności produkcyjne OZE wymagają gigantycznych inwestycji. Dodatkowo większość stacji ładowania elektryków zlokalizowana jest w zaledwie trzech państwach Wspólnoty. Wbrew uzasadnionym obawom podjęto jednak decyzję o dekapitacji dostępnej technologii, uzależniając powodzenie unijnej strategii dekarbonizacyjnej od dostaw komponentów i surowców z Chin. Jeśli do końca bieżącej dekady nie będzie kolejnych czarnych łabędzi, to osiągnięcie choćby połowy założonych celów będzie prawdziwym sukcesem.

W ostatnich miesiącach zapadły kluczowe decyzje wyznaczające trajektorię europejskich przewozów towarowych w ciągu najbliższych kilku dekad. Chodzi zwłaszcza o zerową emisyjność lekkich pojazdów komercyjnych od 2035 r. oraz utworzenie nowego systemu handlu emisjami m.in. dla transportu drogowego (ETS 2). 

W pierwszym wypadku porozumienie negocjacyjne Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej zawarto w październiku 2022 r. W praktyce potwierdza ono, że od 2035 r. w Unii nie będzie można zarejestrować ani samochodu osobowego, ani lekkiej ciężarówki napędzanej silnikiem spalinowym. Z kolei w grudniu 2022 r. przedstawiciele Rady i PE wypracowali wspólne stanowisko dotyczące włączenia transportu drogowego do ETS 2. Ma to nastąpić w 2027 r., a w przypadku zbyt wysokich kosztów energii – w 2028 r. Systemem zostaną objęci dystrybutorzy dostarczający paliwa dla transportu, ale także do budynków i innych wybranych sektorów.

Krytyka nowego prawa płynęła z każdej strony – bez rezultatu

Oba pakiety legislacyjne, począwszy od ich zaprezentowania, nie tylko wzbudzały wiele kontrowersji wśród producentów samochodów, organizacji i firm sektora logistycznego, ale były także otwarcie krytykowane przez instytucje wewnątrzunijne. Dla przykładu Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) opiniując propozycję Komisji Europejskiej o zakazie zakazu sprzedaży lekkich pojazdów spalinowych od 2035 r. wskazywała, że nie dość, iż faworyzowane są pojedyncze rozwiązania technologiczne, co narusza zasadę neutralności technologicznej, to proponowane przepisy pomijają konieczność rozliczania całościowych emisji pochodzących z pojazdów. ITRE wyraźnie zaz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy