Dołącz do czytelników
Brak wyników

RAPORT

15 lutego 2022

NR 1 (Styczeń 2022)

Cyfryzacja transportu. Telematyka jutra

0 263

Najnowsze technologie, cyfryzacja w transporcie oraz telematyka jutra – to wiodące tematy ankiety przeprowadzonej wśród firm z branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej przez magazyn „Logistyka a Jakość” we współpracy z Webfleet Solutions. Jak wynika z badania, blisko połowa ankietowanych korzysta już z systemów telematycznych lub dostrzega istotny wzrost ich znaczenia. Dzieje się tak za sprawą postępującej digitalizacji procesów, elektryfikacji flot, a także chęci poprawy bezpieczeństwa pracy kierowców.

Z raportu wynika, że stosowanie rozwiązań telematycznych pozytywnie wpływa na obniżenie kosztów w firmie. Służy również poprawie efektywności, a przez to konkurencyjności przedsiębiorstw. Warto zauważyć również, że telematyka – która obecnie oferuje zdecydowanie więcej niż tylko śledzenie pozycji pojazdów i przewożonych przez nich ładunków przy pomocy GPS – zwiększa też bezpieczeństwo kierowców, prowadzonych przez nich pojazdów i transportowanych ładunków. Wykorzystanie sztucznej inteligencji i zaawansowanych systemów ostrzegania ułatwia korektę ryzykownych zachowań i pozwala na doskonalenie stylu jazdy kierowców. Reasumując, telematyka to inwestycja w optymalizację zarządzania flotą oraz w jej przyszłość, tym bardziej, że pozwala ona także na płynne włączanie i eksploatację samochodów elektrycznych.
Część ankietowanych, na szczęście niewielka, nie rozumie kluczowego znaczenia tego typu rozwiązań dla rozwoju branży transportowej. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być m.in. brak szczegółowej wiedzy na temat korzyści wynikających z użytkowania systemów telematycznych. 
 

POLECAMY


Kim są badani?

Badanie zostało przeprowadzone wśród 49 firm transportowych. W większości były to przedsiębiorstwa dysponujące flotami samochodów osobowych, które stanowiły 43,9% badanych. 30,6% firm eksploatuje floty aut ciężarowych, a 24,5% auta dostawcze. To głównie małe podmioty, użytkujące floty do 10 (ponad 38%) i do 50 pojazdów (ponad 32% badanych). 
 


Choć wśród ankietowanych dominują głównie mali przewoźnicy, to zdecydowana większość z nich pragnie nowoczesności. Ponad 32% ankietowanych korzysta już z rozwiązań telematycznych, a ponad 27% przewiduje ich wdrożenie. 
Znamienne jest, że 20% badanych nie zamierza w najbliższym czasie wdrożyć systemów telematycznych, ponieważ ich zdaniem są one zbyt drogie. Przyczyną takiej postawy może być brak informacji na temat rzeczywistych kosztów użytkowania tego typu rozwiązań oraz ich roli w redukcji kosztów w firmie i optymalizacji jej funkcjonowania. Warto podkreślić, że znaczenie tych systemów będzie rosnąć wraz z postępującą zmianą struktury flot – zwłaszcza w kontekście elektryfikacji transportu kołowego.

Przed nami elektryfikacja flot

Choć ponad połowa badanych deklaruje, że nie będzie elektryfikować swojej floty, to jedna trzecia wskazuje, że już prowadzi działania w tym kierunku. Ponad 10% zadeklarowało, że obecnie wprowadza do swoich flot samochody elektryczne, a ponad 18% zamierza to uczynić w ciągu najbliższych 3 lat. 
W Polsce pod koniec października 2021 r. były zarejestrowane łącznie 33 143 samochody osobowe z napędem elektrycznym. Przez pierwsze dziesięć miesięcy ich liczba zwiększyła się o 105% w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. – wynika z danych Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA). 
Jednakże w tej liczbie znalazło się tylko 16 037, czyli 48%, w pełni elektrycznych pojazdów (BEV), zaś 17 106 szt. – czyli 52% – stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV), a park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 1412 pojazdów. 
Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym powoli rozwija się infrastruktura do ich ładowania. Pod koniec października w Polsce funkcjonowało 1712 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (3337 punktów). Tylko 31% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 69% – zdecydowanie wolniejsze ładowarki prądu przemiennego (AC) 
o mocy mniejszej lub równej 22 kW. Oznacza to, że elektryczne floty często są i będą skazane na korzystanie z własnych ładowarek, zamontowanych np. na terenie firmy.
Z raportu Webfleet Solutions dotyczącego możliwości elektryfikacji flot wynika, że 61% pojazdów flot komercyjnych w Europie jest gotowych do elektryfikacji. Ponad jedna trzecia flot składających się z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych (LCV) mogłaby w całości przełączyć się na pojazdy elektryczne. Za pomocą nowej funkcjonalności do zarządzania flotami można określić, które pojazdy spalinowe (ICE) mogłyby zostać zastąpione elektrycznymi, na podstawie pokonywanego codziennie dystansu. Aż 82,8% klientów flotowych mogłoby zastąpić co najmniej jeden ze swoich pojazdów modelem elektrycznym. Najlepiej przygotowane (ok. 70%) do elektryfikacji są floty w Wielkiej Brytanii, Holandii i Francji. Polska (49%) jest poniżej europejskiej średniej.
 

 


Bezpieczeństwo flot to również jedna z głównych przyczyn stojących za koniecznością cyfryzacji firm transportowych. Ponad 37% badanych odpowiedziało, że o bezpieczeństwie ich pojazdów w największym stopniu decydują umiejętności i zachowania kierowców. Ponad 15% z nich wskazuje z kolei na związaną z tym konieczność analizy danych na temat tras, pojazdów i kierowców, wyciąganie wniosków z tych danych i wprowadzanie odpowiednich procedur korygujących. Takie działanie nie może się udać bez zastosowania zintegrowanych i wielofunkcyjnych urządzeń telematycznych. To kolejny dowód na to, że zbliżamy się do przełomu w digitalizacji procesów w branży transportowej. 
Bezpieczeństwo jest wymiernym parametrem. Dbałość o nie, za pomocą stosowania systemów telematycznych, zintegrowanych z nimi kamer korzystających z AI i systemu TPMS, opłaca się, a oszczędności wynikające z tych inwestycji można precyzyjnie policzyć. Firmy, które stosują wspomniane rozwiązania, widzą efekt w postaci zmniejszenia wypadkowości i wydatków na serwisowanie oraz naprawy pojazdów, uzyskują lepsze warunki polis ubezpieczeniowych, szybciej i zgodnie ze stanem fakt...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy