Dołącz do czytelników
Brak wyników

PROGNOZY

6 kwietnia 2020

NR 2 (Marzec 2020)

Cyfrowe remedium na nieprzewidywane zdarzenia. Czy „cyfrowe bliźniaki” potrzebne są w zarządzaniu łańcuchem dostaw?

0 488

Mając na uwadze szczególną sytuację, w której znalazły się Europa i świat pod koniec pierwszego kwartału bieżącego roku, jak mantra powraca pytanie o automatyzację procesów i możliwość awaryjnego lub planowanego wykorzystania możliwości pracy zdalnej. Czy zatem „cyfrowe bliźniaki” w łańcuchu dostaw powinny być implementowane nie tylko za względu na optymalizację, ale również z powodów bezpieczeństwa? Gdyby cyfrowy nadzór nad łańcuchami dostaw już dzisiaj funkcjonował jako system wsparcia/uzupełnienia menedżerów logistyki, wielu kluczowych pracowników mogłaby bezproblemowo przejść na model pracy zdalnej.

Cyfrowymi bliźniakami nazywamy wirtualne modele fizycznych łańcuchów dostaw, zawierające w sobie cyfrowe odpowiedniki fizycznych procesów. W tym dynamicznym modelu wykorzystuje się technologie Internetu rzeczy (IoT), sztucznej inteligencji (SI), uczenia maszynowego, rzeczywistości rozszerzonej (AR) oraz analizy danych kognitywnych.
Gartner Inc. szacuje, że rynek IoT do 2023 r. będzie wart 15,66 mld dol. W chwili obecnej 13% podmiotów korzystających z technologii związanych z IoT wykorzystuje cyfrowe bliźniaki. Kolejne 62% planuje ich stworzenie lub jest w trakcie ich tworzenia.
W 2019 r. Unilever przy współpracy z Microsoftem wdrożył pilotażowo cyfrowego bliźniaka w jednej ze swoich fabryk w Brazylii. Efektami były wzrost wydajności od 1 do 3% oraz zaoszczędzenie 2,8 mln dol. Konsorcjum planuje wdrożenie rozwiązań opartych na cyfrowych bliźniakach w kolejnych 70 zakładach na całym świecie.
W łańcuchach dostaw koncepcja cyfrowych bliźniaków jest stosunkowo nowa, ponieważ cała logistyka oczekiwała rozwoju niezbędnych narzędzi, umożliwiających dynamiczny rozwój bliźniaków. Sama koncepcja nie jest jednak nowa. NASA wykorzystywała modele numeryczne już 30 lat temu, przy symulowaniu możliwych scenariuszy startów i zachowania rakiet.
Trwa ciągła ewolucja systemów zarządzania w łańcuchach dostaw. Poczynając od fizycznego zarządzania z miejsca pracy, poprzez wyciąganie wniosków z doświadczeń i próbę przewidywania skutków decyzji, a następnie podstaw modelowania i symulacji matematycznych, aż do koncepcji logistyki 4.0 obejmującej orkiestrację i synchronizację danych.  

POLECAMY

Prognozy rozwoju oraz przyszłość rozwiązań

Do 2021 r. (prognoza sprzed kryzysu związanego z pandemią Covid-19) ogólna liczba czujników wykorzystywanych w IoT przekroczy 25 mld. Taka liczba wysokiej jakości danych spływających w czasie rzeczywistym jest niemożliwa do przeanalizowania przez człowieka. 
Łańcuchy dostaw, przy całej swojej złożoności i komplikacji, od dawna stały się trudne do zarządzania. Inżynierowie procesów oraz menedżerowie odpowiedzialni za optymalizację procesów cały czas szukają narzędzi umożliwiających coraz lepsze zrozumienie zależności i korelacji pomiędzy zdarzeniami w łańcuchu.
Największą nadzieją związaną z cyfrowymi bliźniakami jest inteligentne przewidywanie wahań podaży i popytu oraz przyszłych, nieprzewidywalnych dla człowieka problemów i zdarzeń. 
Im bardziej czasochłonne oraz wymagające dużych nakładów finansowych są awarie lub przestoje w danej branży, tym bardziej branża, której dotyczy problem, jest zainteresowana rozwiązaniami opartymi na cyfrowych bliźniakach. Firma AspenTech, będąca jednym...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy