Compliance w łańcuchu dostaw – niemiecka propozycja na etyczny biznes? Prawa człowieka i środowiska chronione ustawą

ZARZĄDZANIE OTWARTY DOSTĘP

22 lipca 2021 r. niemiecki parlament uchwalił ustawę o należytej staranności przedsiębiorcy w łańcuchu dostaw (niem. Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, dalej: „ustawa”), której postanowienia wejdą w życie już 1 stycznia 2023 r. Ten akt prawny stanowi odpowiedź Niemiec na problem nieprzestrzegania praw człowieka i standardów środowiskowych przez międzynarodowe korporacje, które w ramach organizowanych łańcuchów dostaw czerpią korzyści z nieskutecznie egzekwowanych przepisów obowiązujących w krajach wschodzących i rozwijających się.

Ustawa wprowadzać ma istotne zmiany odnoszące się do całego procesu łańcucha dostaw, który zdefiniowany został w niej jako „wszystkie etapy produkcji, niezbędne do wytwarzania produktów i świadczenia usług w Niemczech i za granicą Niemiec (produkcja, transport, usługi logistyczne)”. Tym samym pojęcie „łańcuch dostaw” obejmować będzie działania nie tylko samego niemieckiego przedsiębiorstwa, ale również te podejmowane przez jego dostawców i poddostawców z całego świata.
Podstawowym założeniem ustawy jest nałożenie na niemieckie przedsiębiorstwa i ich dostawców, obowiązków opierających się na modelu „Prevent – Detect – Respond”, co polega na: (1) wprowadzeniu działań prewencyjnych zmierzających do poprawy jakości łańcuchów dostaw, (2) wykrywaniu powstających naruszeń w łańcuchu dostaw, (3) eliminowaniu wykrytych naruszeń.

Obowiązywanie ustawy 

Wskazać należy, że ustawa obejmować będzie swoimi postanowieniami jedynie przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 3 tys. osób (do grupy tej zaliczyć należy również wszystkich pracowników tymczasowo zatrudnionych na okres co najmniej 6 miesięcy). Od 1 stycznia 2024 r. 
próg ten ma zostać obniżony do jedynie 1 tys. pracowników. 
Tym samym, o ile wprowadzone ustawą zmiany w 2023 r. mogą dotykać jedynie największych przedsiębiorstw na rynku niemieckim, o tyle rozszerzenie zakresu stosowania ustawy o przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 1 tys. pracowników może sprawić, że nowa regulacja obejmie stosunkowo dużą grupę podmiotów działających aktualnie na rynku (szczególnie, że w przypadku przedsiębiorstw należących do jednej grupy kapitałowej będą uwzględniani wszyscy pracownicy zatrudnieni w ramach grupy).

Obowiązki ustawowe – analiza ryzyka

Jak wskazano na wstępie, ustawa obejmuje działalność własną niemieckich przedsiębiorstw oraz ich dostawców i poddostawców, przy czym odpowiedzialność przedsiębiorstwa jest odpowiednio skalowalna w zależności od stopnia wpływu na kontrahenta. Tym samym ustawa nakłada obowiązki przede wszystkim na niemieckie przedsiębiorstwa oraz ich bezpośrednich dostawców, a działania podejmowane wobec dostawców pośrednich powinny być wdrażane jedynie wtedy, gdy przedsiębiorstwo uzyska „uzasadnioną wiedzę” o naruszeniach u danego dostawcy.
Najważniejszym punktem ustawy jes...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy