WIN – WIN dla uczelni, studenta i pracodawcy. Jak budować kompetencje przyszłych pracowników przez zaangażowanie przedsiębiorstwa w systemy staży i praktyk studenckich?

MENEDŻER

Rozwijający się rynek logistyczny z roku na rok staje się coraz bardziej konkurencyjny, stawiając know-how i umiejętności pracowników na piedestale. Wiele firm, szukając najlepszych kandydatów, nie próżnuje i angażuje się w ich poszukiwania w ramach programów stażowych na uczelniach wyższych. Czy wiesz, jakie korzyści może przynieść to dla Twojej firmy?

Gdyby zapytać szefów przedsiębiorstw, czego oczekują dziś od zatrudnianych pracowników, zapewne większość z nich odpowiedziałaby, że chęci do pracy. Sama chęć do pracy jednak nie przesądza o tym, jak szybko nowo przyjęty pracownik, często rozpoczynający swoją przygodę z pracą zawodową, stanie się wartościowym członkiem zespołu. Kluczowe jest tu doświadczenie i motywacja do dalszego uczenia się, choć sala szkolna czy wykładowa stały się już tylko wspomnieniem długich lat edukacji. Absolwenci szkół średnich i zawodowych różnych typów, podobnie jak uczelni wyższych, mają w swoje programy kształcenia wpisane praktyki zawodowe i z założenia powinni w ich trakcie nabywać doświadczenia, które ułatwi im start w wymarzony lub po prostu wyuczony zawód. Jednak tylko pozornie jest to łatwe zadanie. 
Podejmujący praktyki spotykają się zazwyczaj z życzliwym przyjęciem przedsiębiorstw i instytucji, które im je oferują, jednak nie zawsze są gotowi, by z nich skorzystać. Zarazem przyjmujący na praktyki też napotykają przy tej okazji na sporo wyzwań: zaczynając od zwykle ograniczonej obsady kadrowej w okresie wakacyjnym, najchętniej wybieranym na praktyki, po zbyt krótki ich czas, by móc realnie wdrożyć adepta w pracę tak, by mógł wykonywać zadania w pełni samodzielnie, odpłacając tym samym za czas poświęcony na jego przyuczenie. Problem ograniczonego czasu dotyczy zwłaszcza praktyk zawodowych w programach studiów, zwykle ograniczonych na kierunkach ekonomicznych i biznesowych do 3–4 tygodni w trakcie studiów. Równocześnie coraz szersze grono studentów podejmuje pracę zarobkową po to, by uzupełnić zasoby finansowe we włas...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy