Dołącz do czytelników
Brak wyników

Urzędy muszą odbierać e-faktury. Kto skorzysta z platformy elektronicznego fakturowania?

BAZA WIEDZY | 17 marca 2020 | NR 3
43

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontakcie z administracją, czym jest rządowa Platforma Elektronicznego Fakturowania i jak z niej korzystać?

Od 18 kwietnia br. zamawiający (podmioty realizujące zmówienia zgodnie z prawem zamówień publicznych) mają obowiązek odbioru elektronicznej faktury ustrukturyzowanej, jeśli wykonawca zamówień publicznych zechce im taką fakturę wysłać. Wspomniany obowiązek wynika z ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

E-faktura to nie PDF

Warto zwrócić uwagę, że przez fakturę elektroniczną rozumiemy fakturę, która została wystawiona, przesłana i odebrana w ustrukturyzowanym formacie elektronicznym, umożliwiającym jej automatyczne i elektroniczne przetwarzanie. Właśnie to elektroniczne przetwarzanie jest podstawową cechą, która odróżnia elektroniczne faktury ustrukturyzowane od powszechnego rozumienia e-faktur, często utożsamianych z plikami w formacie np. pdf czy jpg. Otóż faktury w takich formatach są „obrazami” faktur i przesyłane jako np. załączniki w komunikacji za pośrednictwem e-maila nie dają możliwości automatycznego przetwarzania ich np. w systemach finansowo-księgowych, konieczne jest przepisanie danych w nich zawartych. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna daje możliwość automatycznego wprowadzania danych i skrócenia czasu obsługi dokumentu, eliminując tym samym konieczność przepisywania informacji oraz ryzyko pojawiania się błędów.

Jak firmy będą mogły wysyłać e-faktury do administracji?

Wspomniana ustawa o elektronicznym fakturowaniu daje wykonawcom zamówień publicznych możliwość przesyłania e-faktur do jednostek sektora publicznego, nie nakłada jednak na przedsiębiorców takiego obowiąz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy