Umowy logistyczne w świetle ekonomii behawioralnej - Wpływ emocji na racjonalne podejmowanie decyzji

ZARZĄDZANIE

Związki ekonomii z psychologią to jeden z najbardziej ekscytujących nurtów, związanych z funkcjonowaniem nowoczesnych systemów gospodarczych. Wpływ psychologicznych zachowań ludzkich na podejmowane decyzje ekonomiczne i ich skutki, analiza motywów, którymi się kierujemy, wreszcie analiza szybkości i sposobu podejmowania decyzji jako efekt pozyskiwania nowych informacji przez uczestników rynku – tym wszystkim zajmuje się najprężniej rozwijający się nurt współczesnej ekonomii – ekonomia behawioralna.

Znajomość zagadnień z tego obszaru pozwala na podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji biznesowych, a jednocześnie na unikanie błędów charakterystycznych dla warunków ryzyka i niepewności lub chociaż na zmniejszanie ich skutków.

Dokonywanie wyborów ekonomicznych 

Jako prekursora nurtu ekonomii behawioralnej można uznać Adama Smitha [1759], który wykazywał świadomość awersji do strat, oceniając ją jako bardziej dotkliwą zmianę stanu posiadania na niższą względem satysfakcji doznawanej w momencie zwiększenia tego stanu. 

Z kolei Simon [1955] wskazał na ograniczone możliwości przetwarzania ludzkiego umysłu, wynikające z ograniczeń czasowych i technologicznych, podkreślając brak możliwości uzyskania pełnego dostępu do wszystkich informacji, ich dokładnego przetworzenia w ograniczonym czasie, przy ograniczonych możliwościach technicznych. Algorytm podejmowania decyzji prowadzi do poszukiwania nie tyle strategii racjonalnej postępowania, co raczej do „strategii satysfakcjonowania”.

Kolejnym kamieniem milowym w pracach nad związkami pomiędzy ekonomią oraz psychologią stanowią prace Tverskiego i Kahnemana [1974], które sygnalizowały ograniczoną racjonalność podmiotów gospodarujących wynikającą z presji czasu oraz złożoności informacji. Ciekawy przykład „heurystyki reprezentatywności” to sposób postrzegania przez ludzi losowości. Według teorii proces losowy powinien wykazywać swoje charakterystyczne cechy niezależnie od swojej długości („prawo małych liczb”). Co ciekawe, seria rzutów monetą O-R-O-R-R-O (gdzie: O-or...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy