Autor: Piotr Polak

Ekspert z dziedziny łańcuchów dostaw, logistyki, dystrybucji e-commerce oraz nowoczesnych modeli zakupowych oraz jedynego w Polsce Vested Center of Excellence oraz Vested Deal Architect.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Łańcuchy dostaw w neoświecie – czy rzeczywiście czeka nas ich skrócenie?

Niedawne zakłócenia w dostawach sprawiły, że kwestia ryzyka związanego z funkcjonowaniem globalnych łańcuchów dostaw (GSC – Global Supply Chain) znalazła się wśród najważniejszych tematów omawianych przez świat biznesu, polityki i środowisko akademickie, wywołując odczucia, że problemy byłyby mniej dotkliwe, gdyby GSC były krótsze, dostęp do rynków był bliższy, a rozwiązania były bardziej zdywersyfikowane. W opracowaniu Ryzyko a globalne łańcuchy dostaw. Co wiemy i co powinniśmy wiedzieć (Working Paper 29444 http://www.nber.org/papers/w29444, październik 2021) Richard Baldwin i Rebecca Freeman podejmują próbę oceny, czy takie podejście jest uzasadnione.

Czytaj więcej

Podprogowe aspekty współpracy w ramach łańcuchów dostaw - Masowe urojenia, priming i zachęty a biznesowe modele zakupowe

Wzmianka o pierwszym przypadku masowego urojenia pojawiła się w 1784 r. Nieznany autor przytoczył przypadek, zgodnie z którym zakonnica z niemieckiego klasztoru w XV w. zaczęła gryźć swoich towarzyszy. I co ciekawe – zachowanie to szybko rozprzestrzeniło się na inne klasztory nie tylko w Niemczech, ale także zlokalizowane w Holandii i we Włoszech.

Czytaj więcej

Umowy logistyczne w świetle ekonomii behawioralnej - Wpływ emocji na racjonalne podejmowanie decyzji

Związki ekonomii z psychologią to jeden z najbardziej ekscytujących nurtów, związanych z funkcjonowaniem nowoczesnych systemów gospodarczych. Wpływ psychologicznych zachowań ludzkich na podejmowane decyzje ekonomiczne i ich skutki, analiza motywów, którymi się kierujemy, wreszcie analiza szybkości i sposobu podejmowania decyzji jako efekt pozyskiwania nowych informacji przez uczestników rynku – tym wszystkim zajmuje się najprężniej rozwijający się nurt współczesnej ekonomii – ekonomia behawioralna.

Czytaj więcej

Autonomia, relacyjność, kompetencje - Biznesowe bingo

Większość przedsiębiorców i menedżerów szuka odpowiedzi na pytanie, jak usprawnić procesy w łańcuchach dostaw. Dzieje się tak zwłaszcza teraz, w świecie po pandemii, która ujawniła długotrwałe wyzwania związane z efektywnym sposobem zarządzania dostawami. Wydaje się obecnie, że główną przeszkodą blokującą doskonalenie procesów zaopatrzeniowych, jest brak współpracy.

Czytaj więcej

Tworzenie nowoczesnych umów relacyjnych. Koncepcja vested ma już 10 lat

Od czasu publikacji pierwszej książki o tematyce Vested minęło właśnie 10 lat. Powstała w tym okresie seria książek prowadzących przez kolejne etapy podróży z modelem biznesowym, metodyką projektową oraz sposobem myślenia w duchu Vested. Każda z książek skupia się na konkretnym celu, i odpowiada na pytania: dlaczego, co, jak, kiedy i kto?

Czytaj więcej