Łańcuchy dostaw w neoświecie – czy rzeczywiście czeka nas ich skrócenie?

ZARZĄDZANIE

Niedawne zakłócenia w dostawach sprawiły, że kwestia ryzyka związanego z funkcjonowaniem globalnych łańcuchów dostaw (GSC – Global Supply Chain) znalazła się wśród najważniejszych tematów omawianych przez świat biznesu, polityki i środowisko akademickie, wywołując odczucia, że problemy byłyby mniej dotkliwe, gdyby GSC były krótsze, dostęp do rynków był bliższy, a rozwiązania były bardziej zdywersyfikowane. W opracowaniu Ryzyko a globalne łańcuchy dostaw. Co wiemy i co powinniśmy wiedzieć (Working Paper 29444 http://www.nber.org/papers/w29444, październik 2021) Richard Baldwin i Rebecca Freeman podejmują próbę oceny, czy takie podejście jest uzasadnione.

Autorzy ci wskazują, że w 2020 r. gwałtowny wzrost zapotrzebowania na materiały medyczne związane z COVID-19 połączył się z zakłóceniami w dostawach, co spowodowało nagłe niedobory produktów ochrony osobistej, produktów niezbędnych do przeprowadzania badań czy urządzeń medycznych, takich jak respiratory. Równolegle pojawiły się zakłócenia w dostępności towarów codziennego użytku, począwszy od warzyw i jaj po środki czystości i papier toaletowy. Niedobory te zaczęły pojawiać się w nagłówkach gazet oraz w wypowiedziach polityków na całym świecie. Jak określił to Gary Gereffi: „Globalne łańcuchy dostaw stały się nagle nowym słowem kluczowym w świadomości publicznej” (Gereffi, 2020). Co ciekawe – koronawirus pokazał, jak niebezpieczne może być pełne poleganie na outsourcingu czy też koncepcji Just-in-time. Pojawiły się równocześnie dwie koncepcje: skrócenie łańcucha dostaw i przenoszenie produkcji na rynki lokalne albo dywersyfikacja dostaw i dostawców (Javorcik, 2020; Lin i Lanng, 2020).

Zakłócenia dostaw – fakty i mity

Zanim przejdziemy do analizy tez Baldwina i Freemen, warto zwrócić uwagę, że jeszcze przed „nową rzeczywistością” w opracowaniu Strategie i logistyka w warunkach kryzysu Mirosław Chaberek i Anna Trzuskawska-Grzesińska opisywali Logistyczne aspekty obrotu handlowego w sytuacjach kryzysowych gospodarki globalnej (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 382, 2015). Polscy uczeni zwrócili uwagę na fakt, że „współczesne, coraz bardziej rozbudowane łańcuchy dostaw kreują potrzebę efektywnej,...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy