Transformer ochrony. Transformacja usług ochrony fizycznej – jak to zrobić?

ZARZĄDZANIE

Zarządzanie bezpieczeństwem to proces ciągły, ale nade wszystko bardzo zmienny. Jego zmienność wynika z kilku czynników, przy czym ta zmienność niekiedy współistnieje ze zmiennością innych procesów, niekiedy zaś występuje odrębnie. Takie oddziaływanie na proces powoduje z jednej strony konieczność jego ciągłej modyfikacji, z drugiej zaś wymaga planowania w długim horyzoncie czasowym.

Kluczowym elementem w zarządzaniu każdym procesem jest zrozumienie istoty tego procesu, jego najważniejszych elementów, ich podatności na zagrożenia i skutków utraty czy zniszczenia mienia oraz zakłócenia procesu, dla funkcjonowania całej firmy. Stąd ochrona – jak każdy inny proces – powinna być „uszyta na miarę”. Powinna także nadążać za organizacją w trzech głównych obszarach:

  1. Zmiany procesów zachodzących w firmie i zmiennością mienia. 
  2. Zmiany „technologii” wykorzystywanych do dokonywania czynów zabronionych.
  3. Zmiany technologii ochronnych.

A do tego dochodzi jeszcze aspekt ekonomiczny, wszak ochrona jako jeden z kosztów jest czynnikiem cenotwórczym, a więc mającym wpływ na konkurencyjność naszych towarów i usług.
Kiedy spojrzymy na obecną sytuację w branży ochrony, bez trudu spostrzeżemy, że koszty ochrony stacjonarnej rosną drastycznie. Co więcej, wzrost ten jest coraz mniej przewidywalny,...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy