Dołącz do czytelników
Brak wyników

ZARZĄDZANIE

7 października 2021

NR 5 (Wrzesień 2021)

Transformer ochrony. Transformacja usług ochrony fizycznej – jak to zrobić?

0 333

Zarządzanie bezpieczeństwem to proces ciągły, ale nade wszystko bardzo zmienny. Jego zmienność wynika z kilku czynników, przy czym ta zmienność niekiedy współistnieje ze zmiennością innych procesów, niekiedy zaś występuje odrębnie. Takie oddziaływanie na proces powoduje z jednej strony konieczność jego ciągłej modyfikacji, z drugiej zaś wymaga planowania w długim horyzoncie czasowym.

Kluczowym elementem w zarządzaniu każdym procesem jest zrozumienie istoty tego procesu, jego najważniejszych elementów, ich podatności na zagrożenia i skutków utraty czy zniszczenia mienia oraz zakłócenia procesu, dla funkcjonowania całej firmy. Stąd ochrona – jak każdy inny proces – powinna być „uszyta na miarę”. Powinna także nadążać za organizacją w trzech głównych obszarach:

POLECAMY

  1. Zmiany procesów zachodzących w firmie i zmiennością mienia. 
  2. Zmiany „technologii” wykorzystywanych do dokonywania czynów zabronionych.
  3. Zmiany technologii ochronnych.

A do tego dochodzi jeszcze aspekt ekonomiczny, wszak ochrona jako jeden z kosztów jest czynnikiem cenotwórczym, a więc mającym wpływ na konkurencyjność naszych towarów i usług.
Kiedy spojrzymy na obecną sytuację w branży ochrony, bez trudu spostrzeżemy, że koszty ochrony stacjonarnej rosną drastycznie. Co więcej, wzrost ten jest coraz mniej przewidywalny, a jednocześnie widać coraz większy deficyt pracowników ochrony i, co tu ukrywać, coraz niższy poziom ich umiejętności. W efekcie doszło do kumulacji presji klientów na redukcję posterunków ochronnych i coraz bardziej energicznego „utechnicznienia” systemów ochrony. Wydaje się więc, że mamy sytuację korzystną, bo oferta branży ochrony odpowiada oczekiwaniu klientów. Czy jednak tak jest? Niestety, nie do końca. Branża ochrony w dużej jej części koncentruje się na aspekcie ekonomicznym, który jest oczywiście ważny, ale powinien być konsekwencją analizy stanu bezpieczeństwa i wynikającego z niej doboru rozwiązań, a nie celem samym w sobie. Tymczasem duża część agencji ochrony i tzw. ekspertów obiecuje „w ciemno”, że obniży koszty ochrony o „-dziesiąt” procent. Takie podejście powinno klienta skłonić do szczególnej rozwagi.

Od czego więc zacząć, skoro nie od pieniędzy?

Zacząć powinniśmy od początku…. czyli od zdefiniowania mienia i procesów, które chcemy chronić, ale nie tylko „tu i teraz”, ale w takim horyzoncie czasowym, w jakim planujemy rozwój naszej firmy. Jeśli więc planujemy wdrożenie nowego procesu produkcyjnego czy logistycznego, także i on powinien być rozważany w trakcie transformacji systemu ochrony. Możemy to zrobić wariantowo, czyli tworzyć nowe rozwiązanie dopasowane do obecnego stanu firmy, ale już przewidujące dalszą zmianę systemu ochrony wraz z wdrożeniem nowych procesów biznesowych w zdefiniowanym okresie. Takie podejście pozwoli nam zachować poziom bezpieczeństwa adekwatny do rozwoju organizacji. Co ważne, podejście takie pozwala też na przewidywanie wpływu drugiej ważnej sfery, a mianowicie przestępczego „know-how”, które z dużym prawdopodobieństwem jest już obecne, a zawita do nas wraz z nowymi procesami. Tak prowadzona transformacja doprowadzi nas także do efektu ekonomicznego, ale w pełni świadomie. Co ważniejsze, pozwoli tak samo świadomie kształtować koszty przyszłościowych procesów ochrony, minimalizując jeden z podstawowych mankamentów ochrony fizycznej i ofert „w ciemno”, czyli nieprzewidywalność przyszłych kosztów.

I co dalej?

Skoro już wiemy, co chcemy chronić i co będziemy chcieli chronić w przyszłości, warto poświęcić czas na zgłębienie aktualnej i przyszłościowej oferty b...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy