Transformacja łańcuchów dostaw. Priorytety centrów dystrybucyjnych w pandemii

ZARZĄDZANIE

W styczniu 2022 r. upływają dwa lata światowej pandemii COVID-19. Przez ten czas łańcuchy dostaw zostały poddane niespotykanej dotąd presji. Jej przyczynami były nie tylko zaburzenia popytu (gromadzenie artykułów pierwszej potrzeby, zwiększony popyt na artykuły hobbystyczne, wyposażenie mieszkań itp.), ale również przestoje fabryk i zaburzenia w przepływie towarów z Azji do Europy i Ameryki. Dodatkowym czynnikiem oddziałującym na procesy logistyczne jest silny i dodatkowo wzmocniony pandemią wzrost e-commerce.

Logistycy praktycznie wszystkich branż stanęli przed koniecznością reengineeringu łańcuchów dostaw. Szeroko omawiany w literaturze fachowej był wpływ COVID-19 na struktury sieci łańcuchów dostaw (redundancja w sieci logistycznej, przejście ze strategii off-shore na near-shore lub on-shore itp.) Natomiast faktem jest, że wspomniane zmiany stworzyły również konieczność przemodelowania procesów wewnątrz centrów dystrybucyjnych. I właśnie ten obszar stał się przedmiotem badania, które przeprowadził Miebach Consulting pod koniec 2020 r. Zależało nam, aby zrozumieć, na czym koncentruje się uwaga menedżerów centrów logistycznych podczas dynamicznych zmian wywołanych pandemią i które zagadnienia efektywności procesów stanowią dla nich priorytet.
 


Priorytety menedżeró

...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy