Dołącz do czytelników
Brak wyników

MENEDŻER

7 października 2021

NR 5 (Wrzesień 2021)

To jest nieogarniona przestrzeń wyzwań. Rozmowa z dr. hab. inż. Bogusławem Śliwczyńskim, rektorem i profesorem Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu

0 168

O przygotowaniu do zawodu logistyka w pandemicznej rzeczywistości, kształceniu praktycznym i okrągłym jubileuszu uczelni z dr. hab. inż. Bogusławem Śliwczyńskim, rektorem i profesorem Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, rozmawia Magdalena Libiszewska.

Pandemia wywróciła do góry nogami system nauczania w Polsce. Szkoły musiały szybko przestawić się na naukę zdalną. Jak Pana zdaniem poradziły sobie z tym zadaniem uczelnie wyższe?

Współpracujemy z wieloma uczelniami i ośrodkami naukowymi i według mojej oceny sprawnie wdrożyliśmy platformy edukacyjne online do prowadzenia zajęć wykładowych i ćwiczeń, wideokonferencje do spotkań seminaryjnych i konsultacji, systemy e-learning i cyfrowe materiały wykładowe, cyfrowe tablice czy bazy zadań i testów. W wielu uczelniach już wcześniej byliśmy przygotowani do cyfrowych i innowacyjnych rozwiązań, współpracy online w międzynarodowych zespołach badawczych i sieciach naukowych, ograniczając tym samym kosztowne i długotrwałe delegacje. Współpracujemy także online w ramach realizacji projektów z przedsiębiorstwami, zatem nie mieliśmy problemu, aby tę wiedzę i technologie wykorzystać w bieżącej dydaktyce. 
Natomiast wyzwaniem było w krótkim czasie dopracować zdalne prowadzenie laboratoriów informatycznych i technologii cyfrowych. Systemy operacyjne, programy narzędziowe i obsługowe są często instalowane na serwerach i komputerach stacjonarnych, a musieliśmy je udostępnić wirtualnie i przenieść do instalacji chmurowych. Wyzwaniem była także organizacja sieci wirtualnych pokojów zajęć przy podziale grupy studentów na zespoły zadaniowe i jednoczesna współpraca wykładowcy z kilkoma zespołami. Jesteśmy uczelnią kształcącą praktycznie, zatem przy braku możliwości organizacji zajęć i wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach musieliśmy szybko stworzyć wirtualną operacyjną rzeczywistość, wideozajęcia praktyczne czy dopracować narzędzia do rozproszonej i zindywidualizowanej pracy ze studentami w różnych aplikacjach i systemach informatycznych. 

W październiku rozpoczyna się nowy rok akademicki. 1,5 roku po wprowadzeniu zdalnej nauki możemy wyciągać już pewne wnioski. W jakim kierunku podążać będzie system nauczania na uczelniach wyższych? Czy studenci wrócą na uczelnie, czy może system hybrydowy stanie się standardem?

Nauczanie online wywołało refleksję i analizy pogodzenia wysokiego poziomu wartości przekazywanej wiedzy i form organizacji nauki, aby osiągnąć efekt kształcenia i przygotowania zawodowego w sposób najbardziej dogodny dla studenta. 
Mamy świadomość, że studenci dojeżdżają na uczelnię z całej Polski i z zagranicy, że pracują dorabiając na życie i studia. Organizacją studiów możemy odciążyć studentów z kosztownych i często czasochłonnych dojazdów oraz konieczności wynajmowania mieszkań lub stancji studenckich na okres nauki. 
Nasze doświadczenia pokazały, że model hybrydowy wspomniany przez Panią jest dobrą i wyważoną drogą osiągnięcia celu. Nasze analizy oraz konsultacje ze studentami, stała współpraca z Samorządem Studenckim pokazały, że wiele wykładów i lektoratów językowych możemy przy dotychczasowej jakości kształcenia realizować online i jest to także dogodne dla studentów. Ponadto cyfrowe zapisy dostępne w repozytorium uczelni pozwalają studentom odtworzyć zajęcia kolejny raz w dogodnym czasie. 
Ale druga część Pani pytania także jest ważna. Chcemy, podobnie jak studenci, aby wrócili oni w mury uczelni, aby wróciło życie studenckie, praca w laboratoriach i praktyczne ćwiczenia, rozwijanie pasji naukowych w kołach studenckich i dyskusje z wykładowcami, projekty realizowane w zespołach. Kształcimy praktycznie, studia obejmują naukę w przedsiębiorstwach, analizy studyjne dotyczące funkcjonowania systemów logistyki, zarządzania procesami przedsiębiorstw, rynku, biznesu, łańcuchów dostaw i międzynarodowego handlu oraz eksportu/importu – to nauka aktywności studenta w środowisku operacyjnym. 

Jakie zagrożenia stoją przed młodymi logistykami, którzy wchodzą na rynek pracy w dobie pandemii? Co powinna zrobić branża i uczelnie, by pomóc młody pracownikom w adaptacji do niego?
Myślę, że pandemia dowartościowała zawód i rolę logistyka. Ten okres pokazał, że logistyk jest potrzebny zawsze. Znacząco wzrosło zapotrzebowanie na logistyków na rynku pracy, a także obserwujemy wzrost zainteresowania studiami na naszej uczelni specjalizującej się w logistyce. 
Branża logistyczna wypracowała skuteczne mechanizmy niezawodnej i bezpiecznej organizacji łańcuchów dostaw, transportu, zaopatrzenia i dystrybucji. Świat docenił sprawną organizację działań kryzysowych w sytuacji dynamicznych zmian na rynkach zaopatrzenia i sprzedaży, cyfrowe łańcuchy komunikacji i danych, szybkie wprowadzanie zmian w planowaniu transportu i dostaw, automatyzację operacji i cyfrową identyfikację oraz monitorow...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy