Satysfakcja menedżera idzie w parze z sukcesem zespołu. Praktyczna psychologia zarządzania: kompetencje zespołowe (cz. I)

MENEDŻER

W drodze, która ma prowadzić do określonego celu, potrzebne są: mapa, aby mieć jasność, w którą stronę zmierzamy i co możemy po drodze napotkać, oraz umiejętności nawigacji, dzięki którym nie zejdziemy z kursu, a gdy to już się stanie, będziemy mogli łatwo odnaleźć właściwy kierunek. W pracy nad efektywnością zespołu taką niezbędną mapą jest dobra teoria zespołu, a niezbędnymi umiejętnościami nawigacji są interpersonalne i zarządcze kompetencje lidera.

Sedno pracy lidera stanowi budowanie zespołów, które będą sprawnie realizowały cele i tym samym przyczyniały się do organizacyjnego sukcesu. Jest to wymagająca praca, która, podobnie jak proces ciągłego doskonalenia, jest raczej niekończącą się drogą do coraz większej efektywności niż skończonym dziełem, które można raz osiągnąć i potem osiąść na laurach. 

Kurt Lewin, psycholog, badacz zjawisk grupowych, którego prace przyczyniły się do rozwoju teorii zarządzania, zmiany i diagnozy organizacji, powiedział, że w naukach o człowieku „nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria”. To dzięki teorii jako liderzy możemy wiedzieć, jakie są niezbędne warunki do osiągnięcia przez zespół wysokiej efektywności. Możemy dokonywać diagnozy stanu obecnego oraz planować działania pozwalające osiągać wyższą skuteczność. Mając wiedzę, posiadamy model, który pozwala lepiej rozumieć, lepiej przewidywać i tym samym lepiej wdrażać pozytywne zmiany. 

NOWY CYKL ARTYKUŁÓW: PRAKTYCZNA PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

Od bieżącego numeru czasopisma „Logistyka a Jakość” zapraszam jego Czytelników do lektury mojego  cyklu artykułów dla liderów, szefów oraz menedżerów o tym, jak budować zaangażowanie, kształtować samodzielność i odpowiedzialność w zespołach.  

Celem wszystkich organizacji jest odnoszenie sukcesu w obszarze, w jakim działają. Dla jednych będzie to większy zysk, dla innych zdobycie większej części rynku, dla jeszcze innych lepsza jakość usługi lub satysfakcja klientów. Bez względu na to, jaki jest główny cel Waszej organizacji, z dużym prawdopodobieństwem mogę stwierdzić, że ważnym źródłem sukcesu będą zaangażowani, samodzielni i odpowiedzialni ludzie tam pracujący. 

Za to, jakich mamy ludzi w organizacji, w dużej mierze odpowiadają jej liderzy oraz panująca w organizacji kultura zarządzania. To na barkach liderów i menedżerów, i to każdego szczebla, od zarządu po liderów liniowych, w dużej mierze leży odpowiedzialność za to, jakie w danej organizacji panują postawy i jaki jest stosunek ludzi do pracy, a tym samym, jakie są jej sukcesy.  

Samemu będąc liderem, a jednocześnie konsultantem, który pomaga innym liderom wprowadzać zmiany w nich samych i ich organizacjach, wiem, ż...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy