Polska logistyka w rankingu Banku Światowego

ZARZĄDZANIE
Bank Światowy opublikował raport oceniający kondycję logistyczną 160 krajów na świecie. Polska znalazła się na 28 miejscu. W porównaniu z poprzednią edycją raportu z 2016 roku awansowaliśmy o 5 pozycji i wyprzedziliśmy między innymi Irlandię, Węgry, czy Grecję. Eksperci najlepiej ocenili nasz kraj pod względem organizacji międzynarodowych transportów, a najsłabiej wypadliśmy w kategorii infrastruktury.

Raport „Connecting to Compete” został opracowany po raz szósty. Jego pierwsza edycja miała miejsce w 2007 roku i od tego czasu co dwa lata Bank Światowy publikuje kolejne edycje zawierające kompleksową ocenę logistyki w 160 krajach na świecie. Podstawowym narzędziem jest Logistic Performance Index (LPI), który ocenia poszczególne rynki w  6 kategoriach. Pod uwagę brane są zarówno procedury celne, jak i infrastruktura, łatwość organizacji międzynarodowych transportów, czy terminowość dostaw.

Globalne spojrzenie

Jak zaznaczają na wstępie do raportu jego autorzy: "Widzimy, że ta regularna publikacja miała znaczący wpływ na pomoc krajom w kształtowaniu własnej polityki i motywowaniu spójnego podejścia do interwencji i reform na poziomie krajowym. W niektórych przypadkach Bank Światowy został poproszony o udzielenie wsparcia, co zrobiliśmy poprzez dostarczanie bardziej dogłębnych ekspertyz i narzędzi, które lepie...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy