Dołącz do czytelników
Brak wyników

ZARZĄDZANIE

15 listopada 2018

Polska logistyka w rankingu Banku Światowego

0 674
Bank Światowy opublikował raport oceniający kondycję logistyczną 160 krajów na świecie. Polska znalazła się na 28 miejscu. W porównaniu z poprzednią edycją raportu z 2016 roku awansowaliśmy o 5 pozycji i wyprzedziliśmy między innymi Irlandię, Węgry, czy Grecję. Eksperci najlepiej ocenili nasz kraj pod względem organizacji międzynarodowych transportów, a najsłabiej wypadliśmy w kategorii infrastruktury.

Raport „Connecting to Compete” został opracowany po raz szósty. Jego pierwsza edycja miała miejsce w 2007 roku i od tego czasu co dwa lata Bank Światowy publikuje kolejne edycje zawierające kompleksową ocenę logistyki w 160 krajach na świecie. Podstawowym narzędziem jest Logistic Performance Index (LPI), który ocenia poszczególne rynki w  6 kategoriach. Pod uwagę brane są zarówno procedury celne, jak i infrastruktura, łatwość organizacji międzynarodowych transportów, czy terminowość dostaw.

POLECAMY

Globalne spojrzenie

Jak zaznaczają na wstępie do raportu jego autorzy: "Widzimy, że ta regularna publikacja miała znaczący wpływ na pomoc krajom w kształtowaniu własnej polityki i motywowaniu spójnego podejścia do interwencji i reform na poziomie krajowym. W niektórych przypadkach Bank Światowy został poproszony o udzielenie wsparcia, co zrobiliśmy poprzez dostarczanie bardziej dogłębnych ekspertyz i narzędzi, które lepiej odnoszą się do specyfiki  danego kraju i ograniczeń w łańcuchu dostaw, niż przybliżone wskazania LPI. LPI pozostaje unikalnym narzędziem w zapewnianiu wspólnego odniesienia pomiędzy poszczególnymi krajami."

Co prawda sam raport może wydawać się nieco monotonny. Lista najlepszych rynków nie zmienia się znacząco od dwóch lat. Autorzy zachęcają jednak czytelnika do spojrzenia poza ranking krajów  na pojawiające się trendy. Sektor logistyki szybko się zmienia pod względem charakteru popytu (na przykład e-commerce), graczy, wykorzystania technologii, nowych zagrożeń (cyberbezpieczeństwo) i problemów politycznych. Rośnie znaczenie ekologii i elastyczności łańcuchów dostaw.

Tegoroczna edycja pokazała również, że choć większość krajów podjęła reformy związane z logistyką i inwestycje na rzecz budowy infrastruktury, ułatwienia transportu i handlu lub rozwoju nowoczesnych usług, to kraje o wysokim dochodzie osiągają średnio aż o 48% lepsze wyniki, jeśli chodzi o wydajność logistyki, niż kraje o niskim dochodzie.

Z raportu wyłaniają się również trzy podstawowe problemy rynków logistycznych na świecie. Niedobór siły roboczej w logistyce stanowi wyzwanie zarówno dla krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się. Kraje rozwijające się szukają częściej pracowników na poziomie kierowniczym, podczas gdy kraje rozwinięte doświadczają niedoboru pracowników fizycznych, takich jak kierowcy samochodów ciężarowych. Gospodarki o wysokim dochodzie są bardziej skłonne niż kraje o niskich dochodach do zwiększania gotowości na zagrożenia cybernetyczne. Podobnie rzecz wygląda w kwestii ekologii. Kraje o wysokim dochodzie są bardziej skłonne do poszukiwania usług logistycznych, które są przyjazne dla środowiska. Jest to ważne, ponieważ emisje CO2 z transportu mają znaczący udział w globalnym zanieczyszczeniu środowiska.

Wykorzystując ankiety specjalistów ds. logistyki, LPI oferuje dwie perspektywy dotyczące wydajności danego kraju. Krajowe LPI oferuje oceny ilościowe i jakościowe usług krajowych od specjalistów logistyki pracujących w kraju. Ten komponent pokazuje szczegółowe informacje na temat infrastruktury danego kraju, jakości dostawców usług, procedur granicznych i niezawodności łańcucha dostaw. Międzynarodowy indeks LPI zapewnia oceny usług danego kraju przez specjalistów logistyki zlokalizowanych poza granicami kraju. Ten komponent dostarcza jakościowych informacji o tym, jak partnerzy handlowi danego kraju postrze...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy