Połączenia międzynarodowe Raben - Kierunek Niemcy

RAPORT

Niemcy od lat są najważniejszym partnerem handlowym Polski, co widać w strukturze europejskich połączeń Grupy Raben. Operator logistyczny oferuje aktualnie 120 codziennych linii łączących oba kraje. Od 2018 roku sieć jest systematycznie rozwijana i dopracowywana, co daje spektakularne efekty: wzrost liczby przesyłek o ponad 70% w ciągu czterech lat i 1,2 mln palet przewiezionych w samym tylko 2021 roku.

Według danych GUS nasz zachodni sąsiad już od początku lat 90. ubiegłego wieku jest nieprzerwanie numerem 1 wśród partnerów handlowych Polski, zarówno w imporcie, jak i eksporcie – jego udział nigdy nie spadł poniżej 20%. Grupa Raben działa w Polsce równie długo, bo od 1991 roku. Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że dzięki profilowi swojej działalności Raben w ciągu trzech dekad mógł znacząco przyczynić się do wymiany handlowej między obu krajami.

Nie tylko chemia i używane samochody 

W I kwartale br. udział Niemiec w polskim eksporcie wyniósł 27,7%, a w imporcie 20,4%, co stanowi spadek odpowiednio o 1,4 p. proc. i 1,7 p. pro...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy