Dołącz do czytelników
Brak wyników

RAPORT

12 kwietnia 2022

NR 2 (Marzec 2022)

Pandemia wyeksponowała mocne strony transportu intermodalnego
Transport intermodalny w Polsce

0 190

Transport intermodalny w Polsce to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów dostaw. W 2020 r. w ramach realizacji przewozów intermodalnych przewieziono w kraju 23,8 mln 
ton ładunków, co oznacza wzrost o 22% r/r. Istotny jest fakt, że dynamika tego wzrostu jest trwała. 

Transport intermodalny to przewóz towarów w tej samej jednostce załadunkowej lub pojeździe, przy użyciu różnych gałęzi transportu. Dostawa odbywa się bez przeładunku na podstawie jednej umowy przewozu, za którego wykonanie odpowiada jeden podmiot. Najczęściej spotykanym rodzajem transportu intermodalnego jest przewóz kontenerowy

Na przestrzeni ostatniej dekady masa przewiezionych ładunków nieustannie rosła, osiągając w 2020 r. wzrost – w porównaniu do 2010 r. – o ponad 440%. Głównymi jednostkami załadunkowymi są kontenery. Ich udział wynosi ponad 95%. Najwięcej przewieziono kontenerów 20- i 40-stopowych, które stanowią odpowiednio 37,3% i 53,2% ogólnej liczby jednostek. Naczepy i przyczepy samochodowe w przewozach intermodalnych stanowią 2,4% wykorzystywanych jednostek, a wymienne nadwozia samochodowe – 1%.

POLECAMY


Udział przewozów intermodalnych


Dane Eurostatu wskazują, że udział intermodalnych kolejowych przewozów towarowych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej jest bardzo zróżnicowany. W Grecji dany wskaźnik jest najwyższy i wynosi 73%, podczas gdy w pozostałych krajach członkowskich nie przekracza 55%. W Polsce przewozy intermodalne koleją stanowią ledwie 10% transportu towarów, tymczasem w Niemczech – 29%. W krajach bałtyckich – 
na Litwie, w Estonii i na Łotwie – odpowiednio 3%, 2% i 1%. Wskaźnik europejski wynosi 23%.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat na rynku przewozów intermodalnych w UE zaszło wiele istotnych zmian. Wzrost udziału dostaw kombinowanych wystąpił w większości regionów Europy. Pod tym względem wyróżniły się szczególnie Grecja (wzrost o 30%) i Dania (23%). Spory skok odnotowała również Portugalia (14%), Niderlandy (10%) i Hiszpania (8%). W Polsce, podobnie jak w Szwecji i Chorwacji, dany wskaźnik wynosi 2%. Niewiele większy wzrost odnotowano w Norwegii i Rumunii (3%). Spadek udziału przewozów intermodalnych miał miejsce jedynie w Austrii, Francji, Irlandii i we Włoszech. Zmiany nie wystąpiły na Łotwie, w Estonii, Finlandii, Słowacji i Wielkiej Brytanii. 

Warto jednak zwrócić uwagę, że analiza udziału tego rodzaju przewozów w UE wymaga uwzględnienia kilku istotnych czynników. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę podział modalny. Podczas gdy takie kraje, jak Irlandia, Hiszpania czy Grecja odnotowują wysoki odsetek intermodalnych przewozów towarowych, sektor kolejowy w tych regionach ma jedynie niewielkie znaczenie w porównaniu z transportem drogowym. Dla porównania, Litwa wykazuje 68% podział modalny w przewozach kolejowych, z czego jedynie 11% przypada na przewozy intermodalne. 
 

 

Technologie w transporcie intermodalnym


W transporcie intermodalnym wyróżnia się kilka systemów rozwiązań technologicznych, związanych z rodzajami załadunku i rozładunku zintegrowanych jednostek. Należą do nich – system bimodalny, na barana, RoLa, Modalohr, CargoSpeed, Flexiwaggon i CargoBeamer.

W obszarze automatyzacji operatorzy intermodalni wykorzystują rozwiązania, dotyczące wsparcia w dwóch podstawowych zakresach: planowania i podejmowania decyzji oraz funkcjonowania urządzeń technicznych. Szeroko zakrojona automatyzacja pokazuje połączenie operacji wewnątrz punktów przeładunkowych oraz zapewnia wymianę danych pomiędzy urządzeniami ładunkowymi i środkami transportu.

Operatorzy logistyczni oraz przedsiębiorstwa portowe w zakresie transformacji cyfrowej koncentrują się na kliencie: monitorują procesy mniej wydajne, eliminują wąskie gardła oraz dostosowują cele do wskaźników wydajności i wyznaczników mierzących satysfakcję klientów. Kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej jest nawiązanie współpracy uczestników łańcucha dostaw z cyfrowymi, zintegrowanymi narzędziami w taki sposób, by powstał spójny mechanizm.

Modernizacja portów i terminali przeładunkowych trwa zazwyczaj od 10 do 20 lat. Eksperci szacują, że w 2040 roku większość tych obiektów zostanie zautomatyzowana pod względem urządzeń technicznych (suwnic bramowych, transportu poziomego, bram wejściowych i wyjściowych), systemów zarządzania (system cumowania, śledzenia kontenerów) oraz infrastruktury (obsługa wozów, automatyczny przeładunek itd.).


Tabor transportowy w Polsce

Polska flota samochodów ciężarowych i dostawczych jest największa w Unii Europejskiej i jedna z największych na kontynencie. Liczba środków transportu, wykorzystywanych do przewozów komercyjnych, wynosi 
3,88 mln szt. Średni wiek ciężkich pojazdów przekracza 12 lat (średnia europejska wynosi 13 lat). Dla porównania, w 2018 r. polscy przewoźnicy dysponowali 3,75 mln. szt. (wzrost o 3,46%). Wpływ na strukturę taboru kolejowego ma rosnący udział przewoźników prywatnych. Obecnie polscy przewoźnicy kolejowi dysponują 3,65 tys. lokomotywami elektrycznymi oraz spalinowymi i ponad 91,1 tys. wagonami (krytymi, węglarkami, platformami, cysternami i specjalnymi). W porównaniu do 2018 r., lokomotyw na polskim rynku przybyło, wagonów natomiast – ubyło. Średni wiek wagonów wynosi 30 lat, lokomotyw – 36 lat. Prędkość pociągów intermodalnych wynosi 31,69 km/h.

W Polsce dostawy intermodalne są realizowane głównie transpo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy