Pandemia wyeksponowała mocne strony transportu intermodalnego

Transport intermodalny w Polsce

RAPORT

Transport intermodalny w Polsce to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów dostaw. W 2020 r. w ramach realizacji przewozów intermodalnych przewieziono w kraju 23,8 mln 
ton ładunków, co oznacza wzrost o 22% r/r. Istotny jest fakt, że dynamika tego wzrostu jest trwała. 

Transport intermodalny to przewóz towarów w tej samej jednostce załadunkowej lub pojeździe, przy użyciu różnych gałęzi transportu. Dostawa odbywa się bez przeładunku na podstawie jednej umowy przewozu, za którego wykonanie odpowiada jeden podmiot. Najczęściej spotykanym rodzajem transportu intermodalnego jest przewóz kontenerowy

Na przestrzeni ostatniej dekady masa przewiezionych ładunków nieustannie rosła, osiągając w 2020 r. wzrost – w porównaniu do 2010 r. – o ponad 440%. Głównymi jednostkami załadunkowymi są kontenery. Ich udział wynosi ponad 95%. Najwięcej przewieziono kontenerów 20- i 40-stopowych, które stanowią odpowiednio 37,3% i 53,2% ogólnej liczby jednostek. Naczepy i przyczepy samochodowe w przewozach intermodalnych stanowią 2,4% wykorzystywanych jednostek, a wymienne nadwozia samochodowe – 1%.


Udział przewozów intermodalnych


Dane Eurostatu wskazują, że udział intermodalnych kolejowych przewozów towarowych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej jest bardzo zróżnicowany. W Grecji dany wskaźnik jest najwyższy i wynosi 73%, podczas gdy w pozostałych krajach członkowskich nie przekracza 55%. W Polsce przewozy intermodalne koleją stanowią ledwie 10% transportu towarów, tymczasem w Niemczech – 29%. W krajach bałtyckich – 
na Litwie, w Estonii i na Łotwie – odpowiednio 3%, 2% i 1%. Wskaźnik europejski wynosi 23%.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat na rynku przewozów intermodalnych w UE zaszło wiele istotnych zmian. Wzrost udziału dostaw kombinowanych wystąp...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy