Dołącz do czytelników
Brak wyników

ZARZĄDZANIE

13 grudnia 2021

NR 6 (Listopad 2021)

Paliwowy zawrót głowy. Wzrost stawek akcyzy od paliw planowany już od 2023 roku

0 387

W ramach prac nad FIT FOR 55 („Gotowi na 55”) Komisja Europejska zauważyła, że obecne stawki minimalne akcyzy na wyroby energetyczne nie wykorzystują w pełni potencjału prośrodowiskowego funkcji stymulacyjnej tego podatku. Innymi słowy, Komisja odnotowała, że opodatkowanie energii bezpośrednio wpływa na koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa i podwyższenie tych kosztów nakierować powinno obywateli UE na działania w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej.

W związku z tym Komisja oprócz wielu innych planowanych zmian prośrodowiskowych przyjęła propozycję nowelizacji Dyrektywy dot. opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Zmiany w Dyrektywie są elementem wdrożenia zasady „zanieczyszczający płaci” poprzez opodatkowanie paliw silnikowych, paliw do ogrzewania i energii elektrycznej z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko i zdrowie.
Kluczową zmianą postulowaną w tej nowelizacji jest zmiana struktury opodatkowania wyrobów energetycznych, to znaczy aby w przeciwieństwie do obecnego opodatkowania paliw głównie na podstawie ich ilości wprowadzić opodatkowanie zależne od ich zawartości energetycznej i efektywności środowiskowej. W projekcie (COM/2021/563 final) zaproponowane zostały następujące podstawowe stawki (prócz nich zaproponowano również obniżone stawki ze względu na przeznaczenie, np. ogrzewanie). 
Dodatkowo paliwa podzielone zostały na kategorie ustalone ze względu na ich szkodliwość dla klimatu. Te, które mają największą szkodliwość mają także wyższy minimalny poziom opodatkowania. 
Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej konwencjonalne paliwa kopalne wykorzystywane do napędu silników spalinowych w pojazdach, takie jak olej napędowy i benzyna, będą opodatkowane najwyższą stawką, tj. 10,75 EUR/GJ. 
Kolejna kategoria stawek będzie miała zastosowanie do paliw takich jak: gaz ziemny, LPG i wodór pochodzenia kopalnego, które co prawda są paliwami kopalnymi, ale zdaniem Komisji są mniej szkodliwe i wykazują potencjał co do wkładu w dekarbonizację w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Do paliw z tej kategorii przez okres przejściowy 10 lat będzie miało zastosowanie dwie trzecie stawki referencyjnej. A dopiero od 2033 r. stawka ta wzrośnie do pełnej stawki referencyjnej 10,75 EUR/GJ. 
Biopaliwa zrównoważone, ale niezaawansowane, stanowią następną kategorię, do której będzie zastosowana obniżona stawka referencyjna aż do 50% przez lata 2023–2033, a w przypadku zrównoważonych biopaliw i biogazu – stawka na poziomie 50% stawki referencyjnej powinna zostać utrzymana również po roku 2033. Komisja uzasadniła takie wyr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy