Paliwowy zawrót głowy. Wzrost stawek akcyzy od paliw planowany już od 2023 roku

ZARZĄDZANIE

W ramach prac nad FIT FOR 55 („Gotowi na 55”) Komisja Europejska zauważyła, że obecne stawki minimalne akcyzy na wyroby energetyczne nie wykorzystują w pełni potencjału prośrodowiskowego funkcji stymulacyjnej tego podatku. Innymi słowy, Komisja odnotowała, że opodatkowanie energii bezpośrednio wpływa na koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa i podwyższenie tych kosztów nakierować powinno obywateli UE na działania w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej.

W związku z tym Komisja oprócz wielu innych planowanych zmian prośrodowiskowych przyjęła propozycję nowelizacji Dyrektywy dot. opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Zmiany w Dyrektywie są elementem wdrożenia zasady „zanieczyszczający płaci” poprzez opodatkowanie paliw silnikowych, paliw do ogrzewania i energii elektrycznej z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko i zdrowie.
Kluczową zmianą postulowaną w tej nowelizacji jest zmiana struktury opodatkowania wyrobów energetycznych, to znaczy aby w przeciwieństwie do obecnego opodatkowania paliw głównie na podstawie ich ilości wprowadzić opodatkowan...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy