Pakiet VAT e-Commerce – problematyczne ułatwienie. Nowe zasady VAT dla przesyłek z Chin – co zmieniło się w przepisach od 1 lipca 2021 r.?

ZARZĄDZANIE

Choć głównym celem unijnych i krajowych legislatorów było wprowadzenie regulacji stanowiących uproszczenia w rozliczaniu VAT z tytułu transgranicznego obrotu elektronicznego pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami, to zarówno przepisy Pakietu, jak i znowelizowanej ustawy zawierają również przepisy uszczelniające VAT w sektorze handlu elektronicznego i importu. Uszczelnienia te mogą przysporzyć wiele problemów podmiotom działającym na rynku e-handlu, zwłaszcza obracających towarami chińskimi.

1 lipca 2021 r. obowiązywać zaczęła nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa), wprowadzająca zmiany w zakresie opodatkowania VAT w handlu elektronicznym. Zmiana ta jest następstwem konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego unijnego pakietu VAT e-Commerce, czyli przepisów Dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość oraz Dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów (dalej: Pakiet).
Wśród głównych zmian wynikających z nowych przepisów wyróżnić należy przede wszystkim wprowadzenie jednolitego dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej progu rejestracji w charakterze podatnika VAT czynnego, wprowadzenie systemu VAT – OSS, a przede wszystkim – zmiany w opodatkowaniu pośredniczących platform internetowych oraz likwidację zwolnień importowych dla małych przesyłek. 

Próg rejestracji ujednolicony dla całej Unii Europejskiej

Przed wejściem w życie Pakietu funkcjonowanie w sektorze transgranicznej...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy