Dołącz do czytelników
Brak wyników

PROGNOZY

5 sierpnia 2021

NR 4 (Lipiec 2021)

OZO – odporna, zwinna, odpowiedzialna Wyniki 26. edycji „Rankingu firm TSL”

0 348

W tegorocznym rankingu wzięły udział 82 firmy. Mimo trudnej sytuacji wywołanej globalną pandemią w 2020 r. branża reprezentowana przez przedsiębiorstwa, które wzięły udział w rankingu, zanotowała wzrost o ponad 7% (dokładnie: 7,1%) w stosunku do 2019 r.

Wzrósł również zysk brutto – o 34% (tę wartość podało 57 firm). Nastąpił także wzrost zatrudnienia (o prawie 30%) oraz wydatków na system IT (liczone jako procent przychodu firmy) do poziomu 1,5. Wskaźnik rentowności (zysk netto/przychody ze sprzedaży) wyniósł 5,8% wobec 4,6% w 2019 r. (wzrost o 26%). Zysk netto na jednego zatrudnionego wzrosło 4,7% i ukształtował się na poziomie 5580 zł. Jeśli podobne analizy przeprowadzimy dla pierwszej dziesiątki w rankingu, to tempo wzrostu przychodów z TSL było nieco wyższe niż w przypadku wszystkich firm i wyniosło 9,1% ,zatrudnienie wzrosło o 31%, a wydatki na systemy IT o 36% Ze względu na brak informacji o poziomie zysku (tylko dwie firmy z tej grupy zdecydowały się podać takie informacje) nie można przeprowadzić pozostałych porównań. Pozostała grupa firm (71) zanotowała średnio niższe tempo wzrostu niż „Top Ten” – 5,4%, zysk brutto wzrósł o prawie 56%, a zatrudnienie o 28,6%. Wydatki na system IT wzrosły o prawie 24% i stanowiły 1,4% w przychodach firm. Jak widać z tych porównań, obie grupy znacznie większy nacisk położyły na czynniki wspierające proces cyfryzacji, największe pod względem przychodów firmy rosły szybciej w okresie globalnego kryzysu niż pozostałe, choć dopiero analizy przedsiębiorstw o różnych przedziałach przychodowych, a także specjalizacji mogą pokazać różnice w reagowaniu na to nieoczekiwane zdarzenie. 
 

POLECAMY


dr inż. Grzegorz Lichocik
prezes Dachser Polska

Nie ma branży czy sektora gospodarki, które nie odczułyby negatywnych skutków pandemii. Dla logistyki okazała się katalizatorem zmian i pokazała, jak ważny jest niezakłócony globalny łańcuch dostaw. Pomimo trudnych warunków, zamknięcia granic oraz ograniczenia przepustowości sieci operatorzy logistyczni robili wszystko, aby utrzymać stały przepływ towarów. Nowe okoliczności w niektórych przypadkach tylko przyspieszyły wdrożenie pewnych rozwiązań czy projektów. Okazało się np., że digitalizację procesów administracyjnych można przyspieszyć i wdrożyć znacznie szybciej, niż zakładał projekt. Znacząco wzrósł udział dostaw bezpośrednio do klienta, który jest konsekwencją dynamicznego rozkwitu e-commerce. Doświadczenia z ostatnich miesięcy nauczyły też menedżerów logistyki dokładniej analizować ryzyka funkcjonowania łańcucha dostaw, wymusiły zmianę podejścia do zarządzania zapasami, stworzenie alternatywnych scenariuszy dla różnych kanałów dostaw, a także staranniejszy wybór i dywersyfikację dostawców usług logistycznych. Pandemia rzuciła wyzwanie logistyce, z którego silni gracze na rynku wyszli obronną ręką. 
W przypadku Dachser wyzwania związane z koronawirusem nie zdołały wytrącić nas z równowagi, a dostosowanie się do nowej sytuacji nie sprawiło nam większych problemów. W Polsce od 15 lat oferujemy sieć niezawodnych połączeń, która gwarantuje jakość i terminowość realizowanych usług. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji niepewności, gdy liczy się elastyczność, umiejętność szybkiego reagowania na zmiany i dostosowania się do nowej sytuacji rynkowej, jak miało to miejsce w ostatnich miesiącach. Dzięki temu przez cały ten czas zachowaliśmy ciągłość operacyjną, utrzymując globalne łańcuchy dostaw naszych klientów bez zakłóceń.

 


Najwięksi i mniejsi 

Jeśli analizie poddamy przedsiębiorstwa z punktu widzenia liczby zatrudnionych pracowników (na umowę o pracę), to największy przyrost przychodów nastąpił w przypadku firm dużych, zatrudniających co najmniej 250 osób (takie dane podało 42 firmy) i wyniósł 7,5%, czyli 0,4 pkt proc. powyżej średniej dla wszystkich ujętych w rankingu przedsiębiorstw. Z kolei analizując firmy w określonych przedziałach przychodowych, dostrzegamy wyraźny, ponadprzeciętny wzrost wśród przedsiębiorstw w przedziale 10–49 mln zł. W tej grupie firm, do której zostało zaliczone 10 firm, przychody wzrosły średnio o 17%, a rentowność wyniosła 14% Na tak wysokie wskaźniki miały wpływ przede wszystkim dwie firmy zajmujące czołowe miejsca w rankingu dynamiki przychodów: Ray Trans i Goose Logistics Solution. Obie reprezentują polski kapitał i zostały założone w 2018 r. Modele biznesowe, które reprezentują firmy z czołówki rankingu o najwyższej dynamice, są bardzo różne, tak więc trudno uznać, że któryś z modeli jest szczególnie efektywny w zmieniającym się otoczeniu. Niektóre firmy działają jedynie w oparciu o bardzo rozproszony model kompetencji, praktycznie bez kontroli z bardzo dużą swobodą podejmowania decyzji. Kluczem jest przynoszenie rentownych kontraktów. Nie ma problemu z naborem pracowników, ponieważ liczba zgłoszeń w przypadku oferty (często zamieszczanej na ogólnie dostępnych stronach internetowych) zdecydowanie przewyższa zapotrzebowanie. Współpraca z pracownikami oparta jest na kontrakcie.
 

TOP 10 firm TSL
Miejsce
w rankingu
Nazwa firmy Przychody z TSL
w 2020 r. (w zł)
1. Grupa Raben 2 900 904 150
2. Grupa Kapitałowa DPD Polska 2 808 107 650
3. Schenker 1 776 997 310
4. Grupa DSV 1 677 750 000
5. HEGELMANN TRANSPORTE 1 218 419 323
6. ROHLIG SUUS Logistics 1 156 401 280
7. FM Logistic 1 110 999 762
8. GRUPA PEKAES 1 056 978 000
9. KUEHNE+NAGEL...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy