OZO – odporna, zwinna, odpowiedzialna Wyniki 26. edycji „Rankingu firm TSL”

PROGNOZY

W tegorocznym rankingu wzięły udział 82 firmy. Mimo trudnej sytuacji wywołanej globalną pandemią w 2020 r. branża reprezentowana przez przedsiębiorstwa, które wzięły udział w rankingu, zanotowała wzrost o ponad 7% (dokładnie: 7,1%) w stosunku do 2019 r.

Wzrósł również zysk brutto – o 34% (tę wartość podało 57 firm). Nastąpił także wzrost zatrudnienia (o prawie 30%) oraz wydatków na system IT (liczone jako procent przychodu firmy) do poziomu 1,5. Wskaźnik rentowności (zysk netto/przychody ze sprzedaży) wyniósł 5,8% wobec 4,6% w 2019 r. (wzrost o 26%). Zysk netto na jednego zatrudnionego wzrosło 4,7% i ukształtował się na poziomie 5580 zł. Jeśli podobne analizy przeprowadzimy dla pierwszej dziesiątki w rankingu, to tempo wzrostu przychodów z TSL było nieco wyższe niż w przypadku wszystkich firm i wyniosło 9,1% ,zatrudnienie wzrosło o 31%, a wydatki na systemy IT o 36% Ze względu na brak informacji o poziomie zysku (tylko dwie firmy z tej grupy zdecydowały się podać takie informacje) nie można przeprowadzić pozostałych porównań. Pozostała grupa firm (71) zanotowała średnio niższe tempo wzrostu niż „Top Ten” – 5,4%, zysk brutto wzrósł o prawie 56%, a zatrudnienie o 28,6%. Wydatki na system IT wzrosły o prawie 24% i stanowiły 1,4% w przychodach firm. Jak widać z tych porównań, obie grupy znacznie większy nacisk położyły na czynniki wspierające proces cyfryzacji, największe pod względem przychodów firmy rosły szybciej w okresie globalnego kryzysu niż pozostałe, choć dopiero analizy przedsiębiorstw o różnych przedziałach przychodowych, a także specjalizacji mogą pokazać różnice w reagowaniu na to nieoczekiwane zdarzenie. 
 


dr inż. Grzegorz Lichocik
prezes Dachser Polska

Nie ma branży czy sektora gospodarki, które nie odczułyby negatywnych skutków p...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy