Okiem strony doradczej

„Badanie Rynku Doradztwa Logistycznego w Polsce 2020” – wnioski z drugiego etapu

ZARZĄDZANIE OTWARTY DOSTĘP

Firmy specjalizujące się w doradztwie logistycznym nie mogą narzekać na brak zajęcia. Spośród tych, które wzięły udział w naszym redakcyjnym „Badaniu Rynku Doradztwa Logistycznego w Polsce 2020”, 60% tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy zrealizowało ponad 10 projektów doradczych z obszaru łańcucha dostaw. Jednocześnie, jak przyznają eksperci tych firm, rynek podmiotów świadczących profesjonalne usługi w tym zakresie jest stosunkowo niewielki, a konkurencja bardzo rozproszona. Jak oczami firm świadczących usługi doradztwa logistycznego wygląda ten rynek i jakie są dla niego perspektywy?

Najbardziej aktywne firmy doradztwa logistycznego to najczęściej średniej wielkości zespoły o zasięgu europejskim. Spośród tych, które zrealizowały w czasie minionego roku ponad10 projektów, połowę stanowią firmy zatrudniające od 15 do 
49 osób. Najczęściej (83,3%) posiadające polski kapitał. Nieco mniej (33,3%) jest w tym gronie firm dużych, w których pracuje ponad 50 osób, a tylko 16,7% to firmy mieszczące się w przedziale od 6 do 15 pracowników. 
Realizacją 4 lub 5 projektów w czasie ostatnich 12 miesięcy może się pochwalić 10% firm biorących udział w badaniu. Natomiast 30% respondentów zrealizowało w tym samym czasie 2 lub 3 projekty logistyczne. 

Niszowa specjalizacja

Firm świadczących profesjonalne usługi doradztwa logistycznego jest na rynku niewiele. Oczywiście tego typu usługi są również oferowane przez operatorów logistycznych i dostawców sprzętu, ale grupa niezależnych jest bardzo wąska. Firmy, które wzięły udział w naszym badaniu, najczęściej są małymi lub średniej wielkości zespołami liczącymi od 6 do 15 pracowników (30%) lub od 15 do 49 (również 30%). Wszystkie z tych firm mają zasięg europejski lub międzynarodowy i zazwyczaj stoi za nimi polski kapitał. 

Odsetek większych firm, czyli zatrudniających powyżej 50 pracowników, wyniósł 20%. Również w tym przypadku były to firmy z polskim kapitałem, ale o zasięgu międzynarodowym. Dokładnie tyle samo było w badaniu firm najmniejszych, zatrudniających do 5 osób. 

Jeśli zaś spojrzymy na zasięg działania, to połowa pytanych odpowiedziała, że ich firma posiada zasięg międzynarodowy. Kolejne 30% koncentruje się na rynku europejskim, a 20% firm obsługuje przedsiębiorstwa na terenie Polski.

Niewielki rynek usług doradztwa logistycznego nie zwalnia działających na nim firm z sięgania po nowe narzędzia pracy. Aż 70% z nich korzysta z zaawansowanych narzędzi informatycznych służących do symulacji i wizualizacji procesów logistycznych. 

Zdecydowana większość firm oferuje swoje usługi nie tylko w języku polskim, ale również przynajmniej jednym języku obcym. Najczęściej jest to język angielski, którym władają pracownicy 80% firm. Nieco rzadziej można liczyć na pomoc w języku niemieckim (60% firm) lub rosyjskim (40%). Natomiast najmniejszą popularnością cieszą się francuski (20%), chiński (20%) i hiszpański (30%).

Marek Wierzbicki
Partner BinCode

W raporcie wystąpiła duża rozbieżność w zakresie prognozy zapotrzebowania na usługi doradcze w obszarze e-commerce. Istotnym czynnikiem, który mógł wpłynąć na ten wynik jest czas przeprowadzenia ankiety (listopad 2019 – maj 2020), czyli przed i po rozpoczęciu pandemii. Patrząc z perspektywy dnia dzisiejszego zainteresowanie logistyką e-commerce znacząco wzrosło zgodnie z przewidywaniami firm doradczych.

Równie duża rozbieżność pojawiła się przy ocenie skuteczności doradztwa. Wszystkie firmy doradcze były zadowolone z osiągniętego wyniku. A klienci już niekoniecznie. Podejrzewam, że jedną z możliwych przyczy...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy