Dołącz do czytelników
Brak wyników

ZARZĄDZANIE

4 czerwca 2021

NR 3 (Maj 2021)

Nowoczesna ochrona – ochroną biznesu. Jaka jest rola ochrony w utrzymaniu ciągłości działań operacyjnych?

0 338

Ochrona postrzegana wyłącznie przez pryzmat zagrożeń kryminalnych już dawno przeszła do lamusa. Obecnie jej rola w zarządzaniu incydentami i pośrednio w utrzymaniu ciągłości działań logistycznych znacząco wybiega poza standardową ochronę budynku.

Ciągłość działania wraz z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym i bezpieczeństwem zasobowym tworzy triadę problemową ryzyka i jest przedmiotem stałej troski zarządów. I słusznie, bo przykładów, jak problematyczne może być niedoszacowanie poszczególnych elementów, jest aż nadto. Rozważając kwestie zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa uwaga menedżerów koncentruje się jednak dość często tylko na kluczowych procesach produkcyjnych czy logistycznych, podczas gdy problem, o rozmiarze krytycznym, może przyjść z miejsc o niższym priorytecie, w tym spoza organizacji. Co więcej problem ulokowany wewnątrz innej organizacji może zmaterializować się w naszym przedsiębiorstwie, a wtedy pomoc wyszkolonej ochrony okaże się nieoceniona. 

POLECAMY

Twój pracownik, mój problem

Czy zdrowie cudzych pracowników może wpływać na naszą organizację? Pytanie wydaje się retoryczne, wszak na terenie firm nierzadko funkcjonuje wielu pracowników, zatrudnionych u podwykonawców czy w agencji pracy tymczasowej. Ta grupa z reguły jest brana pod uwagę przy zarządzaniu ciągłością działania, już choćby na etapie tworzenia wymagań dla takich firm. Funkcjonowanie pakietów medycznych jest nie tyko benefitem pracowniczym. Pakiety medyczne to także odpowiedni stan zdrowia, co bezspornie związane jest z ciągłością działania. U stałych podwykonawców jest dość prosto tym zarządzać. Niekiedy jednak nie mamy na to żadnego wpływu. Sporadycznie pojawiający się kierowcy, serwisanci wykonujący prace w infrastrukturze zewnętrznych podmiotów (np. energetyka, telekomunikacja) są praktycznie poza kontrolą, a ich wpływ na naszą ciągłość działania co do rozmiarów potencjalnego problemu jest dokładnie taki sam. Prawdopodobieństwo wystąpienia incydentu będzie niższe, z uwagi na ich dużo rzadsze pobyty. Mimo to należy tym zarządzać, bowiem skala problemu stworzonego przez osoby z tej grupy może być dokładnie taka sama jak w przypadku naszych pracowników. Najpoważniejszym problemem będzie tu oczywiście wypadek śmiertelny. Przyczyny mogą być różne, poczynając od śmierci naturalnej, poprzez nieszczęśliwy wypadek, aż po śmierć w wyniku bójki, pobicia. Przykłady?

  • Zakład przemysłowy, magazyn wyrobów gotowych, godz. 1:40. Pracownik magazynowy stwierdza wewnątrz naczepy martwego kierowcę. 
    Jak się później okazało, śmierć naturalna w wyniku zawału serca…
  • Terminal logistyczny. Pracownik firmy telekomunikacyjnej, podczas serwisowania urządzeń, spadł z masztu. Na miejsce zdarzenia przybył prokurator, wyłączono z ruchu dużą część obiektu…
  • Przykład z Austrii, ale dotyczący polskich kierowców. Parking przy autostradzie. Dwóch kierowców w wyniku zatargu wszczęło bójkę, w wyniku której jeden z nich odniósł ciężkie obrażenia mózgu, wymagające hospitalizacji…

Każdy z tych przykładów niesie ładunek zagrożenia ciągłości działania. Do każdego z nich może dojść niezależnie od woli zarządu czy wręcz wbrew tej woli. Dlatego oprócz działań prewencyjnych niezbędne jest przygotowanie procesu i algorytmów postępowania, aby ewentualne wystąpienie takiego zdarzenia nie generowało zagrożeń wtórnych. W procesach tych możliwe jest wykorzystanie ochrony zarówno na etapie prewencyjnym, jak i do minimalizacji skutków oraz ułatwienia zarządzania incydentem.

Oddziaływanie prewencyjne 

Jedną z powszechnych przyczyn wypadków jest lekce...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy