Nowoczesna ochrona – ochroną biznesu. Jaka jest rola ochrony w utrzymaniu ciągłości działań operacyjnych?

ZARZĄDZANIE

Ochrona postrzegana wyłącznie przez pryzmat zagrożeń kryminalnych już dawno przeszła do lamusa. Obecnie jej rola w zarządzaniu incydentami i pośrednio w utrzymaniu ciągłości działań logistycznych znacząco wybiega poza standardową ochronę budynku.

Ciągłość działania wraz z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym i bezpieczeństwem zasobowym tworzy triadę problemową ryzyka i jest przedmiotem stałej troski zarządów. I słusznie, bo przykładów, jak problematyczne może być niedoszacowanie poszczególnych elementów, jest aż nadto. Rozważając kwestie zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa uwaga menedżerów koncentruje się jednak dość często tylko na kluczowych procesach produkcyjnych czy logistycznych, podczas gdy problem, o rozmiarze krytycznym, może przyjść z miejsc o niższym priorytecie, w tym spoza organizacji. Co więcej problem ulokowany wewnątrz innej organizacji może zmaterializować się w naszym przedsiębiorstwie, a wtedy pomoc wyszkolonej ochrony okaże się nieoceniona. 

Twój pracownik, mój problem

Czy zdrowie cudzych pracowników może wpływać na naszą organizację? Pytanie wydaje się retoryczne, wszak na terenie firm nierzadko funkcjonuje wielu pracowników, zatrudnionych u po...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy