Musi być gorzej, aby było lepiej

Okiem eksperta

RAPORT

Istnieje dużo ryzyko, że rok 2020 bardzo negatywnie zapisze się w pamięci pracowników branży TSL (i nie tylko), i to bynajmniej nie wyłącznie z powodu rozprzestrzeniającej się przez cały okres jego trwania pandemii COVID-19. Poza koronawirusem i jego skutkami zeszły rok przyniósł kilka wydarzeń i regulacji międzynarodowych, które wpłyną na transport i całą branżę TSL w latach najbliższych, poczynając od obecnego.

Nieco paradoksalnie epidemia znakomicie uwypukliła rolę i znaczenie logistyki we współczesnym świecie. Najpierw, po okresie kompletnego zastoju spowodowanego zamknięciem fabryk, kiedy to podobny zastój nastąpił również w transportach i logistyce, miał miejsce szybki i gwałtowny wzrost ilości przewożonych towarów skutkujący brakiem miejsc na środkach transportu (dotyczy to głównie transportu morskiego i lotniczego) i dużym wzrostem stawek frachtowych. Wszyscy załadowcy, eksporterzy i importerzy mieli okazję przekonać się na własne oczy, jak z jednej strony różne zawirowania w światowej gospodarce i jej otoczeniu wpływają na logistykę, a z drugiej – jak logistyka oddziałuje na warunki i możliwości zaopatrzenia i ciągłość łańcucha dostaw.

Sytuacja, mimo trwającej pandemii, wróciła lub powoli wraca do normy (aczkolwiek jeszcze nie wszęd...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy