Klauzule kontraktowe w transporcie a wojna w Ukrainie - Skutki wojny w Ukrainie dla branży transportowej i logistycznej

ZARZĄDZANIE

Data 24 lutego 2022 r. trwale zarysowała się w historii Europy i świata jako dzień rozpoczęcia militarnej inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Wydarzenie to doprowadziło do zachwiania się dotychczasowej względnej stabilności kontynentu europejskiego, niosąc za sobą szereg gwałtowanych następstw zarówno dla ludności, jak i wielu sektorów gospodarki, w tym branży transportowej i logistycznej.

Pomimo tego, że zasadniczo agresja rosyjska narastała na terenie południowo-wschodnich obszarów Ukrainy już od 2014 r., definitywna eskalacja konfliktu nastąpiła kilka miesięcy temu, co wywołało potężny wstrząs w zakresie dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej oraz wywołało pytanie wśród przedsiębiorców o wpływ tych zdarzeń na już zawarte lub mające być dopiero zawarte kontrakty handlowe. 

Skutki konfliktu zbrojnego w Ukrainie dla branży transportu lądowego i morskiego można rozpatrywać w kilku wymiarach. Pod uwagę należy wziąć przede wszystkim znaczne osłabienie tempa wzrostu gospodarczego, a co za tym idzie malejący popyt na usługi przedsiębiorstw transportowych i logistycznych, utrudnienia bądź niemożność korzystania z sieci transportowej zniszczonej wskutek działań wojennych, zakłócenia w dotychczasowym łańcuchu dostaw, a także zwiększenie się kosztów transportu wskutek wzrostu cen paliw. Na sytuacji polskich przedsiębiorców transportowych piętno odcisnął też znaczny odpływ siły roboczej z uwagi na udział ukraińskich pracowników w działaniach wojennych. Zgodnie z danymi zebranymi przez ONZ na dzień 5 lipca 2022 r. od po...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy