Kiedy serce jest duże, mózgu z reguły brakuje. Cykl artykułów: Praktyczna psychologia zarządzania: emocje w pracy menedżera (cz. VI)

MENEDŻER

Efektywność działań człowieka w dużej mierze zależy od jego zdolności do regulowania emocji. Emocje są m.in. odpowiedzialne za jakość naszego myślenia, szybkość nauki, za poziom motywacji oraz zdolność do podtrzymywania działania mimo doświadczanych frustracji. Umiejętność regulowania emocji odgrywa kluczową rolę w radzeniu sobie ze stresem oraz ma decydujący wpływ na to, jak współpracujemy z innymi ludźmi. Niestety, większość ludzi ma z emocjami problem, który w dużej mierze związany jest ze sposobem, w jaki o emocjach myślimy i jak próbujemy sobie z nimi radzić. W artykule zachęcę Państwa do oswojenia emocji i większej ich akceptacji w naszym doświadczeniu i relacjach, bo jest to najbardziej skuteczna droga do uzyskania możliwości świadomego panowania nad nimi. 

Aby oswoić emocje, warto jest nadać im właściwe miejsce w naszych doświadczeniach, ponieważ ogromna większość kłopotów z emocjami wiąże się z tym, że próbujemy się ich pozbyć. Emocjonalne doświadczenia są obecne u wszystkich ssaków i pełnią ważne funkcje pozwalające organizmom przeżyć. Przede wszystkim są systemem alarmowym. Dzięki reakcji emocjonalnej możemy w szybki sposób zorientować się w sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Ewolucyjnie uważa się, że szybka reakcja emocjonalna pozwalała naszym przodkom łatwiej ocenić sytuację pod kątem bezpieczeństwa lub ewentualnego zagrożenia. Po drugie, emocje pełnią funkcję mobilizującą. W zależności od swojego rodzaju odpowiednio stymulują organizm, by przyjął on adekwatny do sytuacji poziom pobudzenia i przemiany materii. Dla przykładu: złość nas pobudza i wzmaga gotowość do działania, żeby można było stawić czoła wyzwaniom. Smutek z kolei nas wycisza i wyhamowuje aktywność, byśmy mogli odzyskać równowagę po stracie, której doświadczyliśmy. Emocje pozwalają także ukierunkowywać działanie. Z racji tego, że orientują nas w otoczeniu zewnętrznym i informują o tym, co dzieje się wewnątrz, stanowią podstawowy kompas dla naszych zachowań. Bardzo upraszczając: wyznaczają nasze działania w kierunku przyjemności i zaspokojeniu lub chronią nas przed potencjalnym zagrożeniem, bólem lub większymi nieprzyjemnościami. Zatem gdy czujemy przypływ emocji, oznacza to, że coś istotnego dzieje się w naszym otoczeniu lub w nas samych, co wymaga odpowiedniej mobilizacji. Coś na tyle ważnego, że nasz organizm dał nam wyraźny sygnał, byśmy przygotowali się do działania. 

Źródła i mechanizmy wzbudzania emocji

Najogólniej możemy powiedzieć, że emocja jest odpowiedzią na bodziec, który został przez organizm zaklasyfikowany jako mający dla nas znaczenie. Tym bodźcem mogą być wydarzenia zewnętrzne, np. sytuacja, w jakiej się zn...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy