Jak mądrze postępować, kiedy tracicie cierpliwość do pracownika? Praktyczna psychologia zarządzania: delegowanie, wspieranie i egzekwowanie (cz. IV)

MENEDŻER

Każdemu szefowi zdarzają się sytuacje, gdy zadania nie są realizowane na czas lub są wykonywane niezgodnie ze standardami albo gdy współpracownicy przekraczają ustalone zasady współpracy. Warto więc w swoim repertuarze interwencji szefowskich mieć pomysł na to, jak mądrze postąpić, gdy taka sytuacja nas spotka. W tym artykule przybliżę najważniejsze etapy procesu egzekwowania, które pozwalają z jednej strony zadbać o ważne interesy i oczekiwania lidera, z drugiej natomiast dają współpracownikom szansę na większą samodzielność i odpowiedzialność w działaniu.

Jeżeli przyjmiemy, że egzekwowanie to wszystkie interwencje lidera, które służą temu, aby druga osoba lub zespół zmienili swój sposób działania na taki, który jest najbardziej pożądany z perspektywy lidera czy organizacji, zobaczymy, że pod tym pojęciem kryje się dość duża pula możliwych interwencji. Aby wyegzekwować coś, szefowie robią przecież różne rzeczy: proszą, zwracają uwagę, przypominają, uczą, zachęcają, grożą, mamią, rozliczają, wyciągają konsekwencje, a wszystko to w nadziei, że przyniesie to pozytywną zmianę w zachowaniu czy postawie drugiej osoby. Gdyby rozłożyć te działania szefowskie na osi czasu, w której na jednym krańcu mielibyśmy działanie pierwsze z możliwych, a na drugim krańcu to, które jest ostatnie do podjęcia, zobaczylibyśmy, że rozciągają się one od momentu postawienia pracownikowi konkretnego oczekiwania do momentu jego zwolnienia. 

Oba te skrajne punkty są ważne z perspektywy minimalizowania zachowań niepożądanych, chociaż każdy odgrywa nieco inną rolę. Motywujące i precyzyjne postawienie zadania czy zakontraktowanie reguł współpracy w dużej mierze minimalizuje ilość zachowań czy postaw, które są dla nas nieodpowiednie. Jeżeli zadbamy, by odbyło się to w duchu konsultacji, zadbany o precyzję i jasność formułowanych oczekiwań oraz zatroszczymy się o dobry wyjściowy poziom motywacji do ich wypełnienia, znacząco zwiększymy prawdopodobieństwo sukcesu. 

Drugi skrajny punkt tej osi, jakim jest zwolnienie, nie służy już zmianie zachowania drugiej osoby, przynajmniej w ramach naszej organizacji, stanowi jednak ważne psychologiczne wzmocnienie dla lidera, któremu przychodzi pracować z osobami mało chętnymi, by wychodzić naprzeciw jego oczekiwaniom. Warto, żeby było to ostateczną interwencją, którą decydujemy się podjąć. Wiele czynników wskazuje na to, że bardziej opłaca się włożyć wysiłek w pomoc osobom, które mamy, w ich wsparcie i zmianę ich zachowań...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy