Dołącz do czytelników
Brak wyników

ZARZĄDZANIE

6 czerwca 2022

NR 3 (Maj 2022)

Istota motywowania i angażowania - Bodźce – cenna waluta

0 282

Głównym zadaniem menedżera jest osiąganie rezultatów poprzez innych ludzi. To nie Ty obsługujesz maszynę, czy wózek widłowy, nie Ty wymieniasz uszczelki, nie Ty zajmujesz się fizycznym produkowaniem, czy transportowaniem tego, co zostanie wyprodukowane... Robią to inni. Powtórzmy – osiągasz rezultaty POPRZEZ pracę innych pracowników. Sposób w jaki realizujesz owo „poprzez” jest kluczowy dla twojej efektywności.

Jak dobierasz cele do poszczególnych osób? Jak owe cele delegujesz? Jak sprawiasz, że ludzie są zmotywowani i angażują się w realizację zadań? Jak nadzorujesz, kontrolujesz i monitorujesz ich pracę? Jak ich oceniasz? Jak przekazujesz informację zwrotną? Jak nagradzasz, a jak karzesz? Owo „jak" ma kluczowe znaczenie dla Twojej efektywności, jako menedżera.

POLECAMY

Skuteczne zarządzanie wiąże się z przekonaniem, że tak naprawdę w rozwoju firmy liczą się przede wszystkim ludzie. Dlatego właśnie motywowanie personelu uważane jest za istotę zarządzania. Obejmuje ono sprawowanie faktycznego nadzoru nad pracownikami oraz odpowiedzialność za ich działania i osiągane rezultaty. Motywując, zachęcasz pracowników do określonego wysiłku i przysłużenia się firmie. Menedżerowie, którzy słabo wywiązują się z funkcji motywowania, zazwyczaj doprowadzają do tego, że ich działy mają marginalny wkład w rozwój firmy, a pracownicy wykonują jedynie minimum swoich obowiązków. Ci natomiast, którzy rozumieją istotę motywowania, zazwyczaj prowadzą świetne zespoły ludzi z wybijającymi się pracownikami, którzy doskonale wiedzą, jak pracować, by osiągnąć największe rezultaty.

Wartości, czyli skąd się bierze motywacja i zaangażowanie?

Wartości to główne motory ludzkiego działania. Wartości stanowią zbiór uczuć mówiących o tym, co jest dla nas ważne, w jakim kierunku chcemy się rozwijać, do czego dążymy, jaki jest nasz cel w danej sytuacji, a także nadrzędny cel życiowy. Wartości to coś, dla czego warto działać. Każdy człowiek porusza się w kierunku realizacji swoich wartości przewodnich i jest w stanie zrobić bardzo dużo, pokonać ogromne bariery, aby je zrealizować. Innymi słowy, wartości są wszystkim tym, co jest dla nas ważne. Stanowią energię pozwalającą nam osiągać cele. Jeżeli cele są miejscem, to wartości są tym, co doprowadza nas do ich osiągnięcia. To, co stanowi dla nas wartość w pracy, nie musi stanowić dla nas wartości w domu. Nasza podstawowa wartość jest dla nas swobodnie wybrana, cenna, stymulująca do działania. 
 

Całe nasze funkcjonowanie podporządkowane jest zatem właśnie temu, co jest dla nas w życiu najważniejsze, temu, co stanowi najwyższą wartość.


Aby osiągnąć sukces w jakiejś dziedzinie, konieczne jest uświadomienie sobie tego, co jest dla Ciebie najważniejsze. To właśnie uświadomiona WARTOŚĆ nadaje sens wszystkiemu co robisz, wpływa na Twoje decyzje, daje motywację i radość z działania oraz poczucie wewnętrznej spójności. Nie ma człowieka, który nie miałby wartości. Choć większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że nawet na co dzień kieruje się wartościami, że ich sposób życia podyktowany jest wartościami.

Co zatem powoduje, że ludzie nie są z reguły świadomi swoich przewodnich wartości? Najczęściej nieświadomość „czegoś” wynika z niezastanawiania się nad tym „czymś” i korelacji „tego” ze światem. Czy zastanawiałeś się już nad tym, co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu? To właśnie świadomość wartości daje satysfakcję i nadaje naszemu działaniu oraz naszemu życiu sens.

Dla każdego najważniejsze jest coś innego. W różny sposób też dążymy do realizacji naszych wartości. Inne mamy przekonania i strategie postępowania, inaczej reagujemy na podobne sytuacje. Wszystko to zależne jest też od otoczenia, w jakim funkcjonujemy oraz od tego, jakie są nasze możliwości i jakie posiadamy umiejętności.

Ponieważ wartości są źródłem naszej gotowości do podejmowania określonych działań, dobrze jest wiedzieć, co jest dla nas ważne, jakie są nasze wartości. Pozwoli nam to dotrzeć do źródła naszej chęci do wysiłku. Wiedza ta jest niezbędna dla samomotywacji. Tymczasem jako menedżerowie chcący w prawidłowy sposób spełniać funkcję motywowania, powinniśmy również wiedzieć, co motywuje naszych ludzi. 

Skuteczne motywowanie wymaga: [1] umiejętności jasnego określania, czego się oczekuje i wymaga od pracowników, [2] stworzenia okazji, w których pracownicy mogą wykorzystać w pracy swoje mocne strony w korelacji z ich wartościami, oraz [3] dbałości o to, żeby pracownicy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy