Flota pod pełnym nadzorem. Telematyka

RAPORT

Rejestrowanie i przekazywanie informacji z pojazdów do systemu nadzorującego ich wykorzystanie to najogólniejsze z zadań telematyki. Dane są bazą wiedzy o tym, gdzie i jak operuje pojazd, a wraz z nim jego kierowca. W istocie chodzi o usprawnienie pracy łańcucha osób, urządzeń i systemów zaangażowanych w proces przemieszczania ładunków. Ma być jak najszybciej i akceptowalnie kosztowo.

Zaawansowane technologicznie systemy telematyczne nie są tanie, ale inwestycja w nie to z pewnością nie są utopione pieniądze, a zwrot z inwestycji może być niemal natychmiastowy. Specjaliści z Emapa (głównym założeniem algorytmów VRP jest optymalizacja tras, a w związku z tym kosztów związanych z działalnością transportową) przypominają, że optymalizacja kosztów trasy o niewielki procent jest w stanie przełożyć się na realne, wielomilionowe oszczędności dla dużego przedsiębiorstwa, poprzez obniżenie wydatków na eksploatację floty. Algorytmy Emapy mogą jednak być skierowane na optymalizację innych celów. Chodzi np. o równomierne rozłożenie zleceń dla poszczególnych pojazdów (wykorzystanie całej floty lub jej części). Założenia wprowadzane jako dane do algorytmów VRP to: lista punków do odwiedzenia, dane dotyczące liczby pojazdów (liczba zdefiniowana, ograniczona, nieograniczona), parametry okien czasowych (dla każdego z odwiedzanych punktów), ładowność pojazdów, maksymalny koszt trasy.

Telefon jest passé

Do niedawna podstawowe narzędzie do kontaktowania się z kierowcami stanowił telefon komórkowy. Jego wadą jest jednak brak możliwości zarządzania przepływem informacji. W razie błędów lub pomyłki, praktycznie nie ma możliwości stwierdzenia, po czyjej stronie wystąpiło niedopatrzenie. Teraz komunikacja głosowa traci na znaczeniu, pozostając jedynie kanałem do weryfikacji lub w nagłych przypadkach. Dzieje się tak m.in. dlatego, że w porównaniu do klasycznej komunikacji telefonicznej możliwości komunikacji przez system telematyczny są rozleglejsze i bardziej zaawansowane technologicznie. W komunikacji między kierowcami ciężarówek a systemami zarządzającymi ich pracą stosuje się rozwiązania bardziej uniwersalne, wykorzystujące smartfony z mobilnym dostępem do sieci. Dotyczy to prostych wiadomości tekstowych, przez bardziej złożone procesy zarządzania zleceniami (workflow) i ich aktualizacje, do przesyłania obrazów między kierowcą a pracownikami biura. Oprócz oszczędności korzyścią komunikacji przez systemy telematyczne jest także możliwość całkowitego monitorowania przebiegu tej komunikacji (wszelkie formularze oraz pliki integrowane są z systemem w biurze). Rozwiązania telematyczne pozwalają też obniżyć koszty komunikacji.
Technologie służące do łączności między kierowcami a ich centralą można podzielić na dwie grupy: te przeznaczone dla mniejszych firm oraz te obsługujące duże przedsiębiorstwa z branży. Te pierwsze podmioty wybierają zazwyczaj proste i niedrogie rozwiązania bazujące zwykle na samym monitorin...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy