Dołącz do czytelników
Brak wyników

MENEDŻER

6 kwietnia 2020

NR 2 (Marzec 2020)

Dostarczać przyszłość. Rozmowa z Piotrem Zborowskim, CEO North&East Europe DB Schenker

0 597

O aktualnej sytuacji na rynku operatorów logistycznych, obszarach działalności o największym potencjale rozwoju i oczekiwaniach klientów z Piotrem Zborowskim, CEO North&East Europe DB Schenker, rozmawia Magdalena Libiszewska.

Piotr Zborowski, CEO North&East Europe DB Schenker


Proszę o ocenę aktualnej sytuacji na rynku operatorów logistycznych – w Polsce i globalnie.

Na sposób prowadzenia biznesu, niezależnie od branży, wpływają gwałtowne zmiany zachodzące we współczesnym świecie, m.in. rosnąca złożoność i niepewność, niestabilność polityczna, kryzys klimatyczny, zmiany demograficzne, cyfryzacja, robotyzacja i automatyzacja. Ostatnio mamy też do czynienia z poważnym zagrożeniem epidemicznym na globalną skalę.
Przed branżą TSL z pewnością wymagający i trudny czas. Dzisiaj nie ma ważniejszego wyzwania dla wszystkich niż powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi wywołane epidemią spowodowało destrukcję globalnych łańcuchów dostaw. Zatrzymanie chińskich fabryk wywołało szok podażowy na całym świecie. W tej bezprecedensowej sytuacji dużego znaczenia nabiera profesjonalne zarządzanie ryzykiem. 
Czy „stary świat” powróci? Jak będzie wyglądał nowy ład? Obawiam się, że tego nie wie nikt. W tej chwili mogę odnieść się w czasie naszej rozmowy tylko do znanych nam, normalnych warunków rynkowych.
Rosną oczekiwania klientów. Wielokanałowa komunikacja w czasie rzeczywistym, gwarantowana niezawodność, pełna transparentność, wysoka elastyczność – to tylko niektóre z nich. Jeśli dodamy do tego szybko rosnące, także w Polsce, znaczenie e-commerce i wyzwania, jakie niosą dla operatorów logistycznych „ostatnia mila”, obsługa zwrotów czy handel transgraniczny, to staje się jasne, że spełnienie wszystkich oczekiwań nie jest proste. 
Można się więc spodziewać, że procesy konsolidacyjne wewnątrz branży będą się nasilały. W Polsce branża TSL jest mocno rozdrobniona, a na dłuższą metę przetrwają ci, którzy są w stanie zainwestować niemałe środki w innowacje i nowe technologie. Inwestycje w cyfryzację procesów, automatyzację i robotyzację mają tym większe znaczenie, że firmy logistyczne mierzą się z trudnościami w pozyskiwaniu pracowników. W pewnym stopniu problem może być rozwiązany poprzez zatrudnianie cudzoziemców. To jednak stawia przed firmami kolejne wyzwania związane z barierą językową, szkoleniem, zapewnieniem bezpieczeństwa i rozwiązywaniem konfliktów. 
Brak pracowników nasila presję płacową. Wzrost stawek frachtowych wydaje się nieunikniony, zwłaszcza jeśli uwzględnimy rosnące obciążenia prawno-administracyjne, jak choćby wprowadzenie przez UE Pakietu Mobilności znacznie ograniczającego swobodę przewozów i budzącego uzasadnione obawy polskich przewoźników.
Warto zauważyć, że branża TSL musi regularnie dostosowywać się do zmian następujących w handlu międzynarodowym. Wojna taryfowa USA – Chiny powoduje, że firmy chińskie poszukują nowych rynków zbytu w Afryce czy na Środkowym Wschodzie, często kosztem europejskich dostawców. Sytuację na świecie komplikuje pojawienie się koronawirusa z jego tragicznymi konsekwencjami dla ludzi i poważnymi przeszkodami dla globalnej gospodarki i łańcuchów dostaw. Na tym etapie skutki są trudne do oszacowania.
Zachodzące zmiany i pojawiające się prognozy skłaniają do optymalizacji łańcuchów dostaw i poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań. Jednego możemy być pewni: wygrają te firmy, które potrafią zachwycić klientów i są przy tym bardziej efektywne kosztowo.

Jak w powyższym układzie sytuuje się DB Schenker i jego część w postaci Klastra Europy Północno-Wschodniej (NEE)?

Dążymy do ciągłego rozwoju i umocnienia pozycji w naszym regionie Europy. Klaster Europy Północno-Wschodniej obejmuje sześć państw: Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Ukrainę i Białoruś. We wszystkich krajach klastra chcemy przyspieszyć wzrost i intensywnie rozwijamy naszą sieć logistyczną, aby zaspokoić potrzeby klientów. Jako globalny operator logistyczny mamy tę niewątpliwą przewagę, że możemy korzystać z rozwiązań, technologii, dobrych praktyk i know-how, które zostały wypracowane przez całą korporację. Stawiamy na lepszą współpracę między organizacjami Schenkera w różnych krajach i wykorzystujemy efekt synergii, aby zwiększyć wartość oferowaną klientom. 

Jak na funkcjonujące łańcuchy dostaw wpływają bieżące decyzje dotyczące brexitu i jak przygotować do niego logistykę?

Po wprowadzeniu pełnej kontroli celnej na granicy Wielkiej Brytanii z Unią Europejską możemy spodziewać się wydłużonego czasu oczekiwana dla przewozów towarowych. Wiele wskazuje na to, że administracje celne obu stron mogą nie być przygotowane do zwielokrotnienia liczby odpraw. Istnieje więc ryzyko wystąpienia znacznych utrudnień. 
Na zwiększenie liczby pojazdów oczekujących na odprawę celną przygotowują się porty morskie, które obsługują połączenia promowe do Wielkiej Brytanii. Czas pokaże, czy parkingi i zaplecza sanitarne będą wystarczające. Obawy budzi też oczekiwanie na przeprawę tunelem – aktualnie w układzie drogowym nie są przewidziane miejsca postoju, parkingi, stanowiska odpraw granicznych, które sprostałyby liczbie pojazdów. Wpłynie to na kierowców, ich czas pracy i odpoczynku. 
Zna...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy