Dołącz do czytelników
Brak wyników

ZARZĄDZANIE

1 października 2020

NR 4 (Wrzesień 2020)

Doradztwo w cenie. Jak często i w jakim zakresie firmy sięgają po usługi firm doradztwa logistycznego?

0 497

Niespełna 8% firm biorących udział w „Ogólnopolskim badaniu doradztwa logistycznego w Polsce” przeprowadzonym przez redakcję „Logistyki a Jakość” nie zrealizowało w ciągu ubiegłego roku żadnego projektu logistycznego. Dla przeciwwagi ponad 40% ma za sobą więcej niż 5 takich projektów w ostatnich 12 miesiącach. Dotyczy to zarówno dużych firm, zatrudniających ponad 250 osób, jak i średnich czy małych. Wiele tych projektów nie miałoby szans powodzenia, gdyby nie wsparcie firm doradztwa logistycznego.

W zdecydowanej większości firm biorących udział w badaniu ostatni rok upłynął pod znakiem projektów logistycznych. Ponad 40% respondentów odpowiedziało, że udało im się w tym czasie zrealizować ponad 5 takich zadań. Niemal co trzeci pytany (32,7%) ukończył 2 lub 3 takie przedsięwzięcia, a 13,5% przedsiębiorstw ma na koncie przynajmniej jeden projekt w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

POLECAMY

Duża aktywność

Co ciekawe, liczne projekty logistyczne nie są domeną największych firm. W przypadku tych zatrudniających do 49 osób 75% zrealizowało 2 lub 3 takie projekty, a pozostałe mają ich na swoim koncie ponad 5. 
Największy odsetek firm, które nie zrealizowały żadnego projektu w ubiegłym roku, jest wśród średnich przedsiębiorstw (18,2%). Dokładnie tyle samo deklarowało realizację 4 lub 5 projektów. Wśród dużych przedsiębiorstw puste konto projektów w ubiegłym roku miało tylko 5,4% firm, a niemal połowa pytanych (45,9%) zrealizowała ich ponad 5.
 

 

 

Jeśli zaś chodzi o aktywność w podziale na rodzaj prowadzonej działalności, to największy odsetek przedsiębiorstw, które zrealizowały ponad 5 projektów w ciągu ostatniego roku, jest wśród firm dystrybucyjnych (58,3%). Producenci wybierali tę odpowiedź nieco rzadziej (43,8%), a tuż za nimi uplasowali się sprzedawcy usług (42,9%). Wśród przedsiębiorstw handlowych najpopularniejszą odpowiedzią było 2 lub 3 projekty. Wybrało ją 35,3% badanych.  Nieco bardziej aktywne są przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym lub z jego udziałem. Wśród nich ponad 5 projektów w ciągu ostatniego roku zrealizowało 44% respondentów. Kolejne 28% wskazało odpowiedź o dwóch lub trzech projektach. Przedstawiciele polskich firm równie często zaznaczali odpowiedź o dwóch lub trzech zrealizowanych projektach, co tę o więcej niż pięciu. Obie uzyskały wynik 37%.
 

 


Różnice w aktywności są również widoczne przy analizie badanych firm pod kątem korzystania z outsourcingu logistyki. Przedsiębiorstwa, które z niego nie korzystają, mają na swoim koncie przynajmniej jeden projekt zrealizowany w ubiegłym roku. Ponad połowa z nich może się poszczycić więcej niż pięcioma projektami, a co czwarta firma dwoma lub trzema. W przypadku korzystających z outsourcingu co dziesiąta firma nie zrealizowała żadnego projektu, a ponad pięć przedsięwzięć przeprowadziło 42,1% przedsiębiorstw. 
 

 

Popyt na rady

Tak duża aktywność w zakresie rozwoju logistyki musi spotykać się z dużym zainteresowaniem doradztwem w tym zakresie. 
Przedsiębiorstwa najczęściej sięgały po usługi doradcze ze względu na niewystarczające doświadczenie w zakresie realizacji tego typu projektów. Takiej odpowiedzi udzieliło 46% badanych. Nieco ponad 40% osób jako powód wskazało również niewystarczającą wiedzę w zakresie możliwości i rozwiązań, a niemal co trzeci badany brak wystarczającego czasu pracowników. Wszystko to powoduje, że przedsiębiorstwa coraz chętniej korzystają z wyspecjalizowanych...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy